SFS 2008:901 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2008:901 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
080901.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:667px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>Lag<br/>om �ndring i naturgaslagen (2005:403);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 13 november 2008.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 8 a kap. 3 � och 10 kap. 1 � natur-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">gaslagen (2005:403) ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:367px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>8 a kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:393px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:393px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsynsmyndigheten ska</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. ta fram och uppr�tth�lla en allm�n nationell strategi med l�mpliga ni-</p> <p style="position:absolute;top:428px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">v�er f�r en trygg naturgasf�rs�rjning,</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. ta fram och uppr�tth�lla en nationell plan med �tg�rder f�r att trygga</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">naturgasf�rs�rjningen i krissituationer, och</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">3. vidta de �tg�rder i �vrigt som inom ramen f�r tillsynsansvaret beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">f�r att s�kerst�lla naturgasf�rs�rjningen.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:543px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>10 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:569px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsynsmyndigheten ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">1. denna lag och f�reskrifter och villkor som har meddelats med st�d av</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">lagen, och</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1775/2005 av den</p> <p style="position:absolute;top:640px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">28 september 2005 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av best�mmelserna i 7 kap. med</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114">undantag f�r 5 och 6 ��, 8 a kap. med undantag f�r 1 � och inte heller efter-<br/>levnaden av best�mmelserna i 5 och 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:112px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11">MAUD OLOFSSON</p> <p style="position:absolute;top:817px;left:328px;white-space:nowrap" class="ft114">Dan Sandberg<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2006:646. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft19">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft111">Senaste lydelse 2006:646.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>SFS 2008:901</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:559px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 25 november 2008</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:561px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2008</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i naturgaslagen (2005:403);

utf�rdad den 13 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 8 a kap. 3 � och 10 kap. 1 � natur-

gaslagen (2005:403) ska ha f�ljande lydelse.

8 a kap.

3 �

2

Tillsynsmyndigheten ska

1. ta fram och uppr�tth�lla en allm�n nationell strategi med l�mpliga ni-

v�er f�r en trygg naturgasf�rs�rjning,

2. ta fram och uppr�tth�lla en nationell plan med �tg�rder f�r att trygga

naturgasf�rs�rjningen i krissituationer, och

3. vidta de �tg�rder i �vrigt som inom ramen f�r tillsynsansvaret beh�vs

f�r att s�kerst�lla naturgasf�rs�rjningen.

10 kap.

1 �

3

Tillsynsmyndigheten ut�var tillsyn �ver efterlevnaden av

1. denna lag och f�reskrifter och villkor som har meddelats med st�d av

lagen, och

2. Europaparlamentets och r�dets f�rordning (EG) nr 1775/2005 av den

28 september 2005 om villkor f�r tilltr�de till naturgas�verf�ringsn�ten.

Tillsynen omfattar inte efterlevnaden av best�mmelserna i 7 kap. med

undantag f�r 5 och 6 ��, 8 a kap. med undantag f�r 1 � och inte heller efter-
levnaden av best�mmelserna i 5 och 8 kap.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2009.

P� regeringens v�gnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(N�ringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:159, bet. 2008/09:NU7, rskr. 2008/09:11.

2

Senaste lydelse 2006:646. �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

3

Senaste lydelse 2006:646.

SFS 2008:901

Utkom fr�n trycket
den 25 november 2008

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2008

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.