SFS 2018:726 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)

Du är här: Start / Miljörätt / Naturgaslag (2005:403) / SFS 2018:726 Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403)
SFS2018-726.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:DTOPFM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:DTOPFM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:DTOPFM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:13px;font-family:DTOPFM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:BOACPB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:DTOPFM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:BOACPB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:21px;line-height:39px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft113{font-size:18px;line-height:29px;font-family:AMAXPS+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>om �ndring i naturgaslagen (2005:403) <br/></b>Utf�rdad den 31 maj 2018 </p> <p style="position:absolute;top:322px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 7 � naturgaslagen (2005:403) </p> <p style="position:absolute;top:343px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>10 kap. <br/>7 �</b>2 Ett naturgasf�retag ska betala en f�rseningsavgift om de handlingar </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">som anges i 6 � inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. Om f�retaget har beslutat om fortsatt </p> <p style="position:absolute;top:495px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">bolagsst�mma enligt 7 kap. 14 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) </p> <p style="position:absolute;top:515px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller om fortsatt f�reningsst�mma enligt 6 kap. 13 � andra stycket lagen </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:672) om ekonomiska f�reningar, ska dock f�retaget betala f�rsenings-</p> <p style="position:absolute;top:556px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avgift f�rst om handlingarna inte har kommit in inom nio m�nader fr�n </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">r�kenskaps�rets utg�ng. Avgiften ska uppg� till 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om de handlingar som anges i 6 � inte har kommit in inom tv� m�nader </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om ett beslut om </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rseningsavgift enligt f�rsta stycket, ska f�retaget betala en ny f�rsenings-</p> <p style="position:absolute;top:658px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avgift. Den nya avgiften ska uppg� till 10 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Om de handlingar som anges i 6 � inte har kommit in inom tv� m�nader </p> <p style="position:absolute;top:699px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">fr�n det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om ett beslut om </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rseningsavgift enligt andra stycket, ska f�retaget betala en ny f�rsenings-</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">avgift. Den nya avgiften ska uppg� till 20 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:823px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:884px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Egon Abresparr </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft17"> Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306. </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">Senaste lydelse 2016:118. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2018:726 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft110">den 8 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i naturgaslagen (2005:403)
Utf�rdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 10 kap. 7 � naturgaslagen (2005:403)

ska ha f�ljande lydelse.

10 kap.
7 �
2 Ett naturgasf�retag ska betala en f�rseningsavgift om de handlingar

som anges i 6 � inte har kommit in till tillsynsmyndigheten inom sju

m�nader fr�n r�kenskaps�rets utg�ng. Om f�retaget har beslutat om fortsatt

bolagsst�mma enligt 7 kap. 14 � andra stycket aktiebolagslagen (2005:551)

eller om fortsatt f�reningsst�mma enligt 6 kap. 13 � andra stycket lagen

(2018:672) om ekonomiska f�reningar, ska dock f�retaget betala f�rsenings-

avgift f�rst om handlingarna inte har kommit in inom nio m�nader fr�n

r�kenskaps�rets utg�ng. Avgiften ska uppg� till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 � inte har kommit in inom tv� m�nader

fr�n det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om ett beslut om

f�rseningsavgift enligt f�rsta stycket, ska f�retaget betala en ny f�rsenings-

avgift. Den nya avgiften ska uppg� till 10 000 kronor.

Om de handlingar som anges i 6 � inte har kommit in inom tv� m�nader

fr�n det att en underr�ttelse skickades till f�retaget om ett beslut om

f�rseningsavgift enligt andra stycket, ska f�retaget betala en ny f�rsenings-

avgift. Den nya avgiften ska uppg� till 20 000 kronor.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Milj�- och energidepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

2

Senaste lydelse 2016:118.

SFS 2018:726

Publicerad

den 8 juni 2018

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.