SFS 2014:696 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Du är här: Start / Miljörätt / Rennäringslag (1971:437) / SFS 2014:696 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)
140696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CIBOLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CIBOLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CIBOLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CIBOLN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:CIBOLM+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i renn�ringslagen (1971:437);</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 93 och 96 �� renn�ringslagen</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1971:437)</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:140px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>93 �</b></p> <p style="position:absolute;top:332px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r renar befinner sig inom ett betesomr�de d�r rensk�tsel d� �r</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">till�ten, ska hund i trakten som inte anv�nds i rensk�tseln h�llas i band eller<br/>inst�ngd, om inte l�nsstyrelsen medger annat. Detsamma g�ller n�r renar flyt-<br/>tas, om hundens �gare i f�rv�g underr�ttats om tiden f�r flyttningen.</p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Antr�ffas en hund medan den jagar eller p� annat s�tt ofredar ren inom ett</p> <p style="position:absolute;top:419px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">omr�de d�r rensk�tsel d� �r till�ten, f�r hunden, om den inte l�ter sig f�ngas,<br/>d�das av den som �ger eller v�rdar ren.</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som med st�d av andra stycket d�dat en hund �r skyldig att snarast</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">m�jligt anm�la detta till Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>96 �</b></p> <p style="position:absolute;top:504px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft10">En samebys styrelse �r skyldig att i den omfattning som beh�vs l�ta</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">samla ihop renar som h�r till byn eller skilja ut ren fr�n dessa, om Polismyn-<br/>digheten eller Kronofogdemyndigheten beg�r det.</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Fullg�r inte styrelsen denna skyldighet, kan myndigheten l�ta verkst�lla �t-</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">g�rden p� samebyns bekostnad.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:699px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft18">Mats Wiberg<br/>(Landsbygdsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1993:36.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2006:686.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:696</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:946px;left:529px;white-space:nowrap" class="ft20">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:534px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Sverige AB, 2014</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i renn�ringslagen (1971:437);

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 93 och 96 �� renn�ringslagen

(1971:437)

2 ska ha f�ljande lydelse.

93 �

N�r renar befinner sig inom ett betesomr�de d�r rensk�tsel d� �r

till�ten, ska hund i trakten som inte anv�nds i rensk�tseln h�llas i band eller
inst�ngd, om inte l�nsstyrelsen medger annat. Detsamma g�ller n�r renar flyt-
tas, om hundens �gare i f�rv�g underr�ttats om tiden f�r flyttningen.

Antr�ffas en hund medan den jagar eller p� annat s�tt ofredar ren inom ett

omr�de d�r rensk�tsel d� �r till�ten, f�r hunden, om den inte l�ter sig f�ngas,
d�das av den som �ger eller v�rdar ren.

Den som med st�d av andra stycket d�dat en hund �r skyldig att snarast

m�jligt anm�la detta till Polismyndigheten.

96 �

3

En samebys styrelse �r skyldig att i den omfattning som beh�vs l�ta

samla ihop renar som h�r till byn eller skilja ut ren fr�n dessa, om Polismyn-
digheten eller Kronofogdemyndigheten beg�r det.

Fullg�r inte styrelsen denna skyldighet, kan myndigheten l�ta verkst�lla �t-

g�rden p� samebyns bekostnad.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Lagen omtryckt 1993:36.

3 Senaste lydelse 2006:686.

SFS 2014:696

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.