SFS 1981:835

810835.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1981:835

om ändring i rennäringslagen (1971:437);

utkom från trycket

utfärdad den 25 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 45 § rennäringslagen (1971:437)

orden "utsökningslagen (1877:31 s. 1)" skall bytas ut mot "utsökningsbal-
ken".

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

' Prop. 1980/81: 84, LU 24, rskr 351.

den 8 september 1981

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.