SFS 1987:154

870154.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:ISHSUB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:ISHSUB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:ISHSUB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:ISHSUB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:ISHSUB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:776px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1987:154 </p> <p style="position:absolute;top:776px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:802px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring 1 rcnn�rlngslagen (1971:437); </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft11">den 6 maj 1 987 </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 2 april 1987. </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 30 � renn�rings lagen (1971:437)^ </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:957px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">30 � Den som inom om r�de som avses i 3 � 1 �ger eller brukar mar k d�r </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft14">rensk�tsel bedrives f�r ej �ndra anv�ndningen av marken p� s�tt som <br/>medf�r avsev�rd ol�genhet f�r rensk�tseln i annan m�n �n som f�ljer av </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rordnande enligt 26 �. </p> <p style="position:absolute;top:1114px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1985/86:90. BoU 1986 /87:4, rskr. 126. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft11">380 </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft11">- Lagen omtryckt 1985:919. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:817px;height:1262px;"> <img width="817" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta stycket hindrar inte att mark anv�nds I enlighet med en detaljplan </p> <p style="position:absolute;top:57px;left:618px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1987:154 </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:16px;white-space:nowrap" class="ft20">eller f�r f�retag vars till�tlighet skall pr �vas i s�rskild ordning. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:31px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft d en 1 juli 1987. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:17px;white-space:nowrap" class="ft20">MATS HELLSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft20">Hans Petterson </p> <p style="position:absolute;top:274px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft20">(Jordbruksdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1987:154

Lag

utkom fr�n trycket

om �ndring 1 rcnn�rlngslagen (1971:437);

den 6 maj 1 987

utf�rdad den 2 april 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 30 � renn�rings lagen (1971:437)^

skall ha f�ljande lydelse.

30 � Den som inom om r�de som avses i 3 � 1 �ger eller brukar mar k d�r

rensk�tsel bedrives f�r ej �ndra anv�ndningen av marken p� s�tt som
medf�r avsev�rd ol�genhet f�r rensk�tseln i annan m�n �n som f�ljer av

f�rordnande enligt 26 �.

' Prop. 1985/86:90. BoU 1986 /87:4, rskr. 126.

380

- Lagen omtryckt 1985:919.

background image

F�rsta stycket hindrar inte att mark anv�nds I enlighet med en detaljplan

SFS 1987:154

eller f�r f�retag vars till�tlighet skall pr �vas i s�rskild ordning.

Denna lag tr�der i kraft d en 1 juli 1987.

P� regeringens v�gnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.