SFS 2010:817 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)

Du är här: Start / Miljörätt / Rennäringslag (1971:437) / SFS 2010:817 Lag om ändring i rennäringslagen (1971:437)
100817.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i renn�ringslagen (1971:437);</b></p> <p style="position:absolute;top:365px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 23 juni 2010.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:185px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 29 � renn�ringslagen (1971:437)2</p> <p style="position:absolute;top:423px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>29 �</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om upph�vande av rensk�tselr�tt och ers�ttning med anled-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">ning d�rav g�ller, ut�ver best�mmelserna i 2628 ��, i till�mpliga delar<br/>best�mmelserna i expropriationslagen (1972:719) om expropriation av<br/>s�rskild r�tt till fastighet.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">I fr�ga om ett f�rordnande om upph�vande av rensk�tselr�tt som</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">regeringen har meddelat f�re den 1 augusti 2010, ska h�nvisningen till<br/>expropriationslagen i f�rsta stycket avse den lagens lydelse vid utg�ngen av<br/>juli 2010.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:687px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft19">Mats Wiberg<br/>(Jordbruksdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1993:36.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:817</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 6 juli 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1059px;left:539px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft20">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i renn�ringslagen (1971:437);

utf�rdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 29 � renn�ringslagen (1971:437)2

ska ha f�ljande lydelse.

29 �

I fr�ga om upph�vande av rensk�tselr�tt och ers�ttning med anled-

ning d�rav g�ller, ut�ver best�mmelserna i 2628 ��, i till�mpliga delar
best�mmelserna i expropriationslagen (1972:719) om expropriation av
s�rskild r�tt till fastighet.

I fr�ga om ett f�rordnande om upph�vande av rensk�tselr�tt som

regeringen har meddelat f�re den 1 augusti 2010, ska h�nvisningen till
expropriationslagen i f�rsta stycket avse den lagens lydelse vid utg�ngen av
juli 2010.

Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 2010.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362.

2 Lagen omtryckt 1993:36.

SFS 2010:817

Utkom fr�n trycket
den 6 juli 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

;
Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalk (1998:808)
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.