SFS 1977:351

770351.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

om ändring i växtskyddslagen (1972:318);

utfärdad den 18 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2§ växtskyddslagen (1972:318)

skall ha nedan angivna lydelse.

2 8 Lagen är ej tillämplig på insektshärjning som avses i 34 8 skogsvards-

lagen (1948:237).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978,

På regeringens vägnar

ANDERS DAHLGREN

Olof Köhl
(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1976/77;111, JoU 29, rskr 276.

SFS 1977:351

L'tkom fVan try ckel
den 7luni 1977

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.