SFS 1991:397

Du är här: Start / Miljörätt / Zoonoslag (1999:658) / SFS 1991:397
910397.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:397

om ändring i lagen (1983:738) om bekämpande av

Utkom från trycke t

salmonella hos djur;

den 4 juni 1991

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1983:738) om

bekämpande av salmonella hos djur

dels att i 1 § ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "statens jord­

bruksverk",

dels att i 3 och 4 §§ ordet "lantbruksstyrelsen" skall bytas ut mot "jord­

bruksverket".

Denna lag träder i kraft den I juli 1991.

På regeringen s vägnar

MATS HELLSTR�M

Hans Petterson

(Jordbruksdepartementet)

Prop. 1990/91:99, JoU27, rskr. 276.

¬

Viktiga lagar inom miljörätten

Viktiga lagar inom miljörätten

Miljöbalken
JP Infonets miljörättsliga tjänster

JP Infonets miljörättsliga tjänster

Jobbar du med miljörättsliga frågor? JP Infonets tjänster ger dig en komplett bevakning av miljörätten. Oavsett om du jobbar med frågor om små enskilda avlopp eller tillståndsfrågor som rör gigantiska miljöfarliga verksamheter hittar du all information du behöver hos oss. Se allt inom miljörätt.