SFS 1974:615

740615.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1974:615

om beteckningen försvarsmakten;

Cr^n trycket

utfärdad den 28 juni 1974.

^ j"''

'Cl

Kungl. Maj:t förordnar följande med riksdagen^

'an';

Vad i lag eller annan författning eller särskilt beslut föreskrives om

krigsmakten skall i stäl let avse försvarsmakten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

ERIC HOLMQVIST

^

(Försvarsdepartementet)

)

1 Prop. 1974: 50, FöU 24, r .skr 26 7.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.