SFS 1988:438

880438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1988:438

Lag

Utkom från trycket

OBi ändring 1 räddningstjänstlagen (1986:1102);

den 15 juni 1988

utfärdad den 26 maj 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 27 § räddningstjänstlagen

(1986:1102) orden "tullverkets kustbevakningsorganisation" skall bytas ut

mot "kustbevakningen".

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

På regeringens vägnar

ROINE CARLSSON

Rolf Holmquist

(Försvarsdepartementet)

1002

' Prop. 1987/88:142, FöU 10, rskr. 299.

¬

Viktiga lagar inom ordning och säkerhet
JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

JP Infonets tjänster inom ordning och säkerhet

Arbetar du med frågor som rör ordning och säkerhet? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom ordning och säkerhet.