Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1985:988
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:438
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Processrätt / Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.
SFS nr:

1985:988
Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1985-12-12
Ändrad: t.o.m. SFS

1991:438
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


I den mån det har avtalats i en överenskommelse på privaträttens område som Sverige har ingått med annan stat, får den som efter kallelse i enlighet med överenskommelsen har rest in i Sverige från den andra staten för att höras som vittne eller sakkunnig inte lagföras, berövas sin frihet eller på annat sätt underkastas inskränkning i denna på grund av dom eller gärning som härrör från tiden före inresan i Sverige.

Immuniteten upphör om vittnet eller den sakkunnige stannar kvar i Sverige trots att han haft möjlighet att lämna landet under en sammanhängande tid av femton dagar från det att han har fått besked från domstolen om att hans närvaro inte längre påfordras, eller om han, efter att ha lämnat landet, återvänder hit.

Innehåller överenskommelsen bestämmelse att immuniteten skall ha mindre omfattning än som nu angivits, gäller i stället den bestämmelsen.
Lag (1991:438).
Viktiga lagar inom processrätten

Viktiga lagar inom processrätten

Rättegångsbalken
JP Infonets processrättsliga tjänster

JP Infonets processrättsliga tjänster

Arbetar du med processrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom processrätt.