SFS 2007:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

070001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av uppgift om Riksbankens referensränta;

beslutat den 29 december 2006.

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den

1 januari�30 juni 2007 är 3,0 procent.

På Riksbankens vägnar

TOMAS ERNHAGEN

Kristina Löfstrand

SFS 2007:1

Utkom från trycket
den 16 januari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007