SFS 2007:5 Förordning om ändring i förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina

070005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:956) om tillstånd
att utfärda vissa examina;

utfärdad den 11 januari 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1993:956) om till-

stånd att utfärda vissa examina skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

Enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda olika
examina

1 Senaste lydelse 2006:336.

Beckmans skola AB

konstnärlig högskoleexamen i
konst och design

Beteendeterapeutiska Föreningen,
Uppsala

psykoterapeutexamen

Center för Cognitiv Psykoterapi och
Utbildning i Göteborg AB

psykoterapeutexamen

Ericastiftelsen

psykoterapeutexamen

Ersta Sköndal Högskola AB

magisterexamen i omvårdnad (med
ämnesdjup)
magisterexamen i socialt arbete
(med ämnesdjup)
kandidatexamen i omvårdnad
kandidatexamen, kyrkomusikalisk
utbildning
högskoleexamen, kyrkomusikalisk
utbildning
högskoleexamen, teologisk
utbildning 80 p
sjuksköterskeexamen
socionomexamen
specialistsjuksköterskeexamen

SFS 2007:5

Utkom från trycket
den 23 januari 2007

background image

2

SFS 2007:5

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
för Johannelunds teologiska högskola

högskoleexamen, teologisk
utbildning

Evangeliska Frikyrkan för Örebro
Teologiska Högskola

högskoleexamen, teologisk
utbildning
teologie kandidatexamen 140 p

Förbundet S:t Lukas
utbildningsinstitut

psykoterapeutexamen

Göteborgs Psykoterapi Institut

psykoterapeutexamen

Handelshögskolan i Stockholm

doktorsexamen
licentiatexamen
magisterexamen
kandidatexamen
högskoleexamen

Häggmark Psykoterapi och konsult
AB för Linnéstadens Psykoterapi
Institut (LPI)

psykoterapeutexamen

Otterhällans Institut för Psykoanalys
Psykoterapi och Utbildning
Handelsbolag

psykoterapeutexamen

Psykoterapisällskapet i Stockholm
AB

psykoterapeutexamen

Sophiahemmet, Ideell förening för
Sophiahemmet Högskola

magisterexamen i omvårdnad (med
ämnesdjup)
kandidatexamen i omvårdnad
sjuksköterskeexamen
specialistsjuksköterskeexamen

Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola för Chalmers tekniska
högskola AB

doktorsexamen
licentiatexamen
magisterexamen
kandidatexamen
högskoleexamen
arkitektexamen
civilingenjörsexamen
högskoleingenjörsexamen
sjöingenjörs- och
maskinteknikerexamen
sjökaptens- och styrmansexamen
yrkesteknisk examen

background image

3

SFS 2007:5

Stiftelsen Högskolan i Jönköping för
Internationella Handelshögskolan i
Jönköping AB, Högskolan för
lärarutbildning och kommunikation i
Jönköping AB, Hälsohögskolan i
Jönköping AB och
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB

doktorsexamen inom humanistisk-
samhällsvetenskapligt
vetenskapsområde
licentiatexamen inom humanistisk-
samhällsvetenskapligt
vetenskapsområde
magisterexamen
kandidatexamen
högskoleexamen
arbetsterapeutexamen
barn- och ungdomspedagogisk
examen
biomedicinsk analytikerexamen
grundskollärarexamen 1–7
grundskollärarexamen 4–9
högskoleingenjörsexamen
lärarexamen
ortopedingenjörsexamen
röntgensjuksköterskeexamen
sjuksköterskeexamen
social omsorgsexamen
socionomexamen
specialistsjuksköterskeexamen
tandhygienistexamen
yrkesteknisk examen

Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda
Korsets Högskola

magisterexamen i omvårdnad (med
ämnesdjup)
kandidatexamen i omvårdnad
sjuksköterskeexamen
specialistsjuksköterskeexamen

Stiftelsen Stockholms Akademi för
Psykoterapiutbildning

psykoterapeutexamen

Stiftelsen Stockholms
Musikpedagogiska Institut (SMI)

högskoleexamen,
musikpedagogisk utbildning 80
och 120 p
högskoleexamen med inriktning
logonomi

Stiftelsen Värmlands och Örebro läns
skogsskola för Gammelkroppa
skogsskola

skogsteknikerexamen

Svenska Institutet för Kognitiv
Psykoterapi i Stockholm

psykoterapeutexamen

Svenska psykoanalytiska föreningen

psykoterapeutexamen

background image

4

SFS 2007:5

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007.
2. Den som senast hösten 2003 har påbörjat en utbildning vid Gammel-

kroppa skogsskola till ingenjörsexamen, har rätt att få examen enligt äldre
bestämmelser, dock längst till och med utgången av april 2007.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

Svenska psykoanalytiska sällskapet

psykoterapeutexamen

Teologiska Högskolan, Stockholm
(THS)

högskoleexamen, teologisk
utbildning
högskoleexamen i mänskliga
rättigheter
teologie kandidatexamen 140 p