SFS 2007:6 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

070006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:NEFCGD+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:NEFCGE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:NEFCGE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:NEFCGF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:NEFCGE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:NEFCGE+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:NEFCGD+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:10px;font-family:NEFCGD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:10px;font-family:NEFCGF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:NEFCGE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:NEFCGD+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:NEFCGD+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:NEFCGD+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:770) om <br/>sj�fartsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 januari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:770) om sj�farts-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">st�d </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 4 � skall ha f�ljande lydelse,<br/><i>dels</i> att det i f�rordningen skall inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>3 a � </b>Sj�fartsst�d f�r �ven l�mnas till fysiska och juridiska personer samt<br/>till partrederier som har eller har haft sj�m�n anst�llda f�r arbete ombord p�<br/>last- och passagerarfartyg som anv�nds i inrikestrafik om trafiken �r upp-<br/>handlad av staten enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Farty-<br/>gen f�r inte vara registrerade i n�got annat register �n det svenska. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Sj�fartsst�d l�mnas endast till den som har tillr�ckliga f�rs�kringar f�r</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">fartyget och dess drift.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 � </b>Innan sj�fartsst�d l�mnas skall Rederin�mnden ha f�rklarat arbetsgi-<br/>varen som st�dber�ttigad enligt 2, 3 eller 3 a �.</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om n�mnden finner det uppenbart att det skulle strida mot syftet med sj�-</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">fartsst�det att bevilja st�d, f�r n�mnden avsl� en ans�kan om en f�rklaring<br/>enligt f�rsta stycket trots att de formella kraven �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.<br/>2. En ans�kan om att f�rklaras vara ber�ttigad till sj�fartsst�d f�r �r 2009</p> <p style="position:absolute;top:692px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">enligt den nya 3 a � skall ges in till Rederin�mnden senast den 15 januari<br/>2009.</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft110">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:6</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 januari 2007</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1* <i>SFS 2007:610</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:770) om
sj�fartsst�d;

utf�rdad den 18 januari 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (2001:770) om sj�farts-

st�d

dels att 4 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen skall inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande

lydelse.

3 a � Sj�fartsst�d f�r �ven l�mnas till fysiska och juridiska personer samt
till partrederier som har eller har haft sj�m�n anst�llda f�r arbete ombord p�
last- och passagerarfartyg som anv�nds i inrikestrafik om trafiken �r upp-
handlad av staten enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Farty-
gen f�r inte vara registrerade i n�got annat register �n det svenska.

Sj�fartsst�d l�mnas endast till den som har tillr�ckliga f�rs�kringar f�r

fartyget och dess drift.

4 � Innan sj�fartsst�d l�mnas skall Rederin�mnden ha f�rklarat arbetsgi-
varen som st�dber�ttigad enligt 2, 3 eller 3 a �.

Om n�mnden finner det uppenbart att det skulle strida mot syftet med sj�-

fartsst�det att bevilja st�d, f�r n�mnden avsl� en ans�kan om en f�rklaring
enligt f�rsta stycket trots att de formella kraven �r uppfyllda.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2009.
2. En ans�kan om att f�rklaras vara ber�ttigad till sj�fartsst�d f�r �r 2009

enligt den nya 3 a � skall ges in till Rederin�mnden senast den 15 januari
2009.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

SFS 2007:6

Utkom fr�n trycket
den 30 januari 2007

1* SFS 2007:610

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;