SFS 2007:9 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

070009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 11 januari 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:835) om arbets-

löshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 29 januari 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:9

Utkom från trycket
den 30 januari 2007

background image

2

SFS 2007:9

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007