SFS 2007:27 Förordning om ändring i förordningen (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål

070027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:506) om
försöksverksamhet med snabbare handläggning av
brottmål;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2004:506) om försöksverk-

samhet med snabbare handläggning av brottmål skall ha följande lydelse.

1 § Försöksverksamhet enligt lagen (2004:505) om försöksverksamhet
med snabbare handläggning av brottmål får bedrivas vid Stockholms tings-
rätt, Uppsala tingsrätt och Helsingborgs tingsrätt.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:27

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

1* SFS 2007:26�42

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007