SFS 2007:28 Förordning om ändring i förordningen (1997:899) om myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet

070028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IJPOHD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IJPOHD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IJPOHD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:IJPOHD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IJPOHD+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IJPOHC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:899) om <br/>myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1997:899) om myndighets-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">samverkan mot ekonomisk brottslighet skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft14">1<b> </b>I Ekor�det ing�r riks�klagaren, generaldirekt�ren f�r Ekobrotts-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">myndigheten, rikspolischefen, generaltulldirekt�ren, generaldirekt�ren f�r<br/>Brottsf�rebyggande r�det, generaldirekt�ren f�r Finansinspektionen, gene-<br/>raldirekt�ren f�r Skatteverket, rikskronofogden, generaldirekt�ren f�r<br/>Bolagsverket och generaldirekt�ren f�r Lotteriinspektionen. Ers�ttare f�r le-<br/>dam�terna �r deras st�llf�retr�dare vid respektive myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�retr�dare f�r andra myndigheter �n de som avses i f�rsta stycket kan av</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">ordf�randen inbjudas att medverka i Ekor�dets arbete n�r en viss fr�ga avses<br/>att behandlas.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen kan ocks� utse andra ledam�ter i Ekor�det.</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 mars 2007.</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:639px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Ari Soppela<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2006:781.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:28</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:899) om
myndighetssamverkan mot ekonomisk brottslighet;

utf�rdad den 8 februari 2007.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (1997:899) om myndighets-

samverkan mot ekonomisk brottslighet skall ha f�ljande lydelse.

4 �

1 I Ekor�det ing�r riks�klagaren, generaldirekt�ren f�r Ekobrotts-

myndigheten, rikspolischefen, generaltulldirekt�ren, generaldirekt�ren f�r
Brottsf�rebyggande r�det, generaldirekt�ren f�r Finansinspektionen, gene-
raldirekt�ren f�r Skatteverket, rikskronofogden, generaldirekt�ren f�r
Bolagsverket och generaldirekt�ren f�r Lotteriinspektionen. Ers�ttare f�r le-
dam�terna �r deras st�llf�retr�dare vid respektive myndighet.

F�retr�dare f�r andra myndigheter �n de som avses i f�rsta stycket kan av

ordf�randen inbjudas att medverka i Ekor�dets arbete n�r en viss fr�ga avses
att behandlas.

Regeringen kan ocks� utse andra ledam�ter i Ekor�det.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 mars 2007.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Ari Soppela
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:781.

SFS 2007:28

Utkom fr�n trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;