SFS 2007:29 Förordning om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

070029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:856) om
försöksverksamhet med videokonferens i
rättegång;

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1999:856) om försöksverk-

samhet med videokonferens i rättegång skall ha följande lydelse.

1 §

1

Försöksverksamhet enligt lagen (1999:613) om försöksverksamhet

med videokonferens i rättegång får bedrivas vid följande domstolar:

Högsta domstolen
Svea hovrätt
Göta hovrätt
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Hovrätten för Västra Sverige
Hovrätten för Nedre Norrland
Hovrätten för �vre Norrland
Attunda tingsrätt
Solna tingsrätt
Stockholms tingsrätt
Södertälje tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Uppsala tingsrätt
Gotlands tingsrätt
Linköpings tingsrätt
Norrköpings tingsrätt
Jönköpings tingsrätt
Växjö tingsrätt
Kalmar tingsrätt
�rebro tingsrätt
Blekinge tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt
Ystads tingsrätt
Malmö tingsrätt
Göteborgs tingsrätt
Värmlands tingsrätt
Gävle tingsrätt

1 Senaste lydelse 2006:36.

SFS 2007:29

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

2

SFS 2007:29

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Hudiksvalls tingsrätt
Sundsvalls tingsrätt
�stersunds tingsrätt
Lycksele tingsrätt
Skellefteå tingsrätt
Umeå tingsrätt
Gällivare tingsrätt
Luleå tingsrätt

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Monika Sörbom
(Justitiedepartementet)