SFS 2007:29 Förordning om ändring i förordningen (1999:856) om försöksverksamhet med videokonferens i rättegång

070029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.