SFS 2007:35 Förordning om ändring i förordningen (1985:838) om motorbränslen

070035.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKAFFI+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKAFFI+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IKAFFI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:IKAFFI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKAFFI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:IKAFFH+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1985:838) om <br/>motorbr�nslen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1985:838) om motorbr�nslen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">Tankst�llen f�r motorfordon och andra distributionssystem f�r motor-</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">bensin skall vara s� anordnade att motorbensin som �r avsedd f�r fordon<br/>med s�rskilda utsl�ppsbegr�nsande anordningar h�lls �tskild fr�n annan<br/>bensin. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">V�gverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om utformningen av s�dana</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">distributionssystem. </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ESKIL ERLANDSSON</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft19">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2004:678.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:35</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1985:838) om
motorbr�nslen;

utf�rdad den 8 februari 2007.

Regeringen f�reskriver att 5 � f�rordningen (1985:838) om motorbr�nslen

skall ha f�ljande lydelse.

5 �

1

Tankst�llen f�r motorfordon och andra distributionssystem f�r motor-

bensin skall vara s� anordnade att motorbensin som �r avsedd f�r fordon
med s�rskilda utsl�ppsbegr�nsande anordningar h�lls �tskild fr�n annan
bensin.

V�gverket f�r meddela n�rmare f�reskrifter om utformningen av s�dana

distributionssystem.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.

P� regeringens v�gnar

ESKIL ERLANDSSON

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

1 Senaste lydelse 2004:678.

SFS 2007:35

Utkom fr�n trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;