SFS 2007:36 Förordning om ändring i förordningen (1997:652) med instruktion för Vägverket

070036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:IKAGFE+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:IKAGFE+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:IKAGFF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:IKAGFE+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:IKAGFE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:IKAGFE+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:16px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:IKAGFE+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:IKAGED+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:652) med <br/>instruktion f�r V�gverket;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 8 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:652) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r V�gverket </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels </i>att 2 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels </i>att det i f�rordningen skall inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft10">V�gverket skall s�rskilt verka f�r att </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. v�gtransportsystemets tillg�nglighet, framkomlighet och effektivitet</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">samt bidrag till regional balans s�kras, </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. v�gtransportsystemet anpassas och utformas utifr�n h�gt st�llda krav</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">p� milj� och trafiks�kerhet, </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft110">3. fordonens s�kerhets- och milj�prestanda utvecklas, <br/>4. v�ginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt, <br/>5. kollektivtrafikens konkurrenskraft st�rks, <br/>6. h�nsyn tas till funktionshindrades behov inom hela v�gtransport-</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">systemet, </p> <p style="position:absolute;top:585px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">7. yrkestrafiken blir trafiks�ker, milj�anpassad och effektiv samt bedrivs</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">under lika villkor mellan f�retagen, </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">8. samh�llsmotiverad till�mpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">tionsverksamhet inom v�gtransportsystemet planeras, initieras, genomf�rs,<br/>dokumenteras och utv�rderas samt resultaten sprids, och</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">9. n�dv�ndig kunskap och information inom verkets ansvarsomr�de</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">sprids.</p> <p style="position:absolute;top:726px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">V�gverket skall tillvarata Sveriges intressen i det internationella ar-</p> <p style="position:absolute;top:744px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">betet som r�r v�g, fordon och trafik.</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">V�gverket skall s�rskilt ansvara f�r det svenska deltagandet i Europeiska</p> <p style="position:absolute;top:779px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">kommissionens arbete avseende avgaser fr�n motorfordon och arbetsmaski-<br/>ner, buller fr�n arbetsmaskiner samt kvalitetskrav f�r br�nslen.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 1999:282.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:36</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:36</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">�SA TORSTENSSON</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Lennart Renbjer<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:652) med
instruktion f�r V�gverket;

utf�rdad den 8 februari 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:652) med instruk-

tion f�r V�gverket

dels att 2 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i f�rordningen skall inf�ras en ny paragraf, 3 a �, av f�ljande

lydelse.

2 �

1

V�gverket skall s�rskilt verka f�r att

1. v�gtransportsystemets tillg�nglighet, framkomlighet och effektivitet

samt bidrag till regional balans s�kras,

2. v�gtransportsystemet anpassas och utformas utifr�n h�gt st�llda krav

p� milj� och trafiks�kerhet,

3. fordonens s�kerhets- och milj�prestanda utvecklas,
4. v�ginformatik utvecklas och utnyttjas effektivt,
5. kollektivtrafikens konkurrenskraft st�rks,
6. h�nsyn tas till funktionshindrades behov inom hela v�gtransport-

systemet,

7. yrkestrafiken blir trafiks�ker, milj�anpassad och effektiv samt bedrivs

under lika villkor mellan f�retagen,

8. samh�llsmotiverad till�mpad forsknings-, utvecklings- och demonstra-

tionsverksamhet inom v�gtransportsystemet planeras, initieras, genomf�rs,
dokumenteras och utv�rderas samt resultaten sprids, och

9. n�dv�ndig kunskap och information inom verkets ansvarsomr�de

sprids.

3 a �

V�gverket skall tillvarata Sveriges intressen i det internationella ar-

betet som r�r v�g, fordon och trafik.

V�gverket skall s�rskilt ansvara f�r det svenska deltagandet i Europeiska

kommissionens arbete avseende avgaser fr�n motorfordon och arbetsmaski-
ner, buller fr�n arbetsmaskiner samt kvalitetskrav f�r br�nslen.

1 Senaste lydelse 1999:282.

SFS 2007:36

Utkom fr�n trycket
den 20 februari 2007

background image

2

SFS 2007:36

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.

P� regeringens v�gnar

�SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(N�ringsdepartementet)

;