SFS 2007:42 Förordning om ikraftträdande av lagen (2006:905) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

070042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ikraftträdande av lagen (2006:905) om ändring
i mervärdesskattelagen (1994:200);

utfärdad den 8 februari 2007.

Regeringen föreskriver att 13 kap. 18 § lagen (2006:905) om ändring i

mervärdesskattelagen (1994:200) skall träda i kraft den 1 mars 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Eva Posjnov
(Finansdepartementet)

SFS 2007:42

Utkom från trycket
den 20 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007