SFS 2007:43 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2004:167) om statligt stöd till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken

070043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2004:167) om
statligt stöd till försöksverksamhet med
lärlingsutbildning för vuxna till vissa
hantverksyrken;

utfärdad den 15 februari 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2004:167) om statligt stöd till

försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyr-
ken som gäller till utgången av år 2008, skall fortsätta att gälla till och med
den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:43

Utkom från trycket
den 27 februari 2007

2*

SFS 2007:43�46

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007