SFS 2007:44 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

070044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1997:1275) om <br/>anst�llningsst�d;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:1275) om anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">ningsst�d att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�r-<br/>ordningen (2006:1553) om �ndring i n�mnda f�rordning skall ha f�ljande ly-<br/>delse.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. Med undantag f�r 5 d och 17 a �� g�ller �ldre best�mmelser fortfarande</p> <p style="position:absolute;top:430px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17">f�r anvisningar som gjorts f�re ikrafttr�dandet. S�rskilt anst�llningsst�d f�r<br/>n�gon som anvisats plusjobb l�mnas dock under 24 m�nader. Ekonomiskt<br/>st�d f�r inte l�mnas f�r merkostnader som h�nf�r sig till tid efter den<br/>14 mars 2007 och som f�ranleds av en anst�llning med s�rskilt anst�llnings-<br/>st�d i form av plusjobb.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2007.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">SVEN OTTO LITTORIN</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft17">Karin Renman<br/>(Arbetsmarknadsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2007:44</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 februari 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1997:1275) om
anst�llningsst�d;

utf�rdad den 15 februari 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1997:1275) om anst�ll-

ningsst�d att punkt 2 i ikrafttr�dande- och �verg�ngsbest�mmelserna till f�r-
ordningen (2006:1553) om �ndring i n�mnda f�rordning skall ha f�ljande ly-
delse.

2. Med undantag f�r 5 d och 17 a �� g�ller �ldre best�mmelser fortfarande

f�r anvisningar som gjorts f�re ikrafttr�dandet. S�rskilt anst�llningsst�d f�r
n�gon som anvisats plusjobb l�mnas dock under 24 m�nader. Ekonomiskt
st�d f�r inte l�mnas f�r merkostnader som h�nf�r sig till tid efter den
14 mars 2007 och som f�ranleds av en anst�llning med s�rskilt anst�llnings-
st�d i form av plusjobb.

Denna lag tr�der i kraft den 15 mars 2007.

P� regeringens v�gnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:44

Utkom fr�n trycket
den 27 februari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

;