SFS 2007:68 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

070068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft116{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft117{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>Lag<br/>om �ndring i kommunallagen (1991:900);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 1 mars 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:278px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:304px;left:282px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs i fr�ga om kommunallagen</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">(1991:900)</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:339px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 5 kap. 25 �, 6 kap. 19 a och 34 �� skall ha f�ljande lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>dels</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft11"> att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 5 kap. 32 a � och</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">6 kap. 27 a �, samt att det n�rmast f�re 6 kap. 27 a � skall inf�ras en ny rub-<br/>rik av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:437px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:463px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>25 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:146px;white-space:nowrap" class="ft11">Fullm�ktige skall besluta i �renden som har v�ckts enligt 23 �.</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Fullm�ktige f�r dock �verl�ta till styrelsen eller en annan n�mnd att be-</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">sluta i ett �rende som har v�ckts genom medborgarf�rslag, utom i de fall<br/>som anges i 3 kap. 9 �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:551px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>32 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:551px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft11">Fullm�ktiges beslut enligt 25 � andra stycket f�r fattas utan f�reg�-</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ende beredning.</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:640px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>19 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:90px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:640px;left:157px;white-space:nowrap" class="ft11">En n�mnds sammantr�den skall h�llas inom st�ngda d�rrar. N�mn-</p> <p style="position:absolute;top:657px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">den f�r dock besluta att dess sammantr�den skall vara offentliga, om full-<br/>m�ktige har medgett det.</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Om fullm�ktige har medgett det, f�r n�mnden besluta att den eller de som</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft116">har v�ckt ett �rende genom medborgarf�rslag f�r n�rvara n�r n�mnden be-<br/>handlar �rendet och delta i �verl�ggningarna men inte i besluten.</p> <p style="position:absolute;top:746px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">En n�mnds sammantr�den skall dock alltid h�llas inom st�ngda d�rrar i</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">�renden</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft116">1. som avser myndighetsut�vning, eller<br/>2. i vilka det f�rekommer uppgifter som hos n�mnden omfattas av sekre-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">tess enligt sekretesslagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Prop. 2006/07:24, bet. 2006/07:KU8, rskr. 2006/07:101.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft111"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft111">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:102px;white-space:nowrap" class="ft112"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft113">Lagen omtryckt 2004:93.</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>SFS 2007:68</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft117">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:68</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft23"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft24">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft24">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:123px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Handl�ggning av �renden som v�ckts genom medborgarf�rslag</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:97px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>27 a �</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft21"> Ett �rende som v�ckts genom medborgarf�rslag skall om m�jligt</p> <p style="position:absolute;top:115px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">handl�ggas s� att �rendet kan avg�ras inom ett �r fr�n det att det v�cktes i<br/>fullm�ktige.</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">En n�mnd som handl�gger s�dana �renden skall minst en g�ng om �ret in-</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">formera fullm�ktige om de beslut som fattats i �rendena. N�mnden skall<br/>�ven informera om de �renden som inte avgjorts inom den tid som anges i<br/>f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft25"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:239px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>34 � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:138px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:239px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft21">I f�ljande slag av �renden f�r beslutander�tten inte delegeras:</p> <p style="position:absolute;top:256px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">1. �renden som avser verksamhetens m�l, inriktning, omfattning eller</p> <p style="position:absolute;top:274px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">kvalitet,</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">2. framst�llningar eller yttranden till fullm�ktige liksom yttranden med</p> <p style="position:absolute;top:309px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft27">anledning av att beslut av n�mnden i dess helhet eller av fullm�ktige har<br/>�verklagats,</p> <p style="position:absolute;top:344px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">3. �renden som r�r myndighetsut�vning mot enskilda, om de �r av princi-</p> <p style="position:absolute;top:362px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">piell beskaffenhet eller annars av st�rre vikt,</p> <p style="position:absolute;top:380px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">4. �renden som v�ckts genom medborgarf�rslag och som �verl�tits till</p> <p style="position:absolute;top:397px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mnden, och </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">5. vissa �renden som anges i s�rskilda f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.</p> <p style="position:absolute;top:487px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:522px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">MATS ODELL</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft27">Lilian Wiklund<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i kommunallagen (1991:900);

utf�rdad den 1 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs i fr�ga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels

att 5 kap. 25 �, 6 kap. 19 a och 34 �� skall ha f�ljande lydelse,

dels

att det i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer, 5 kap. 32 a � och

6 kap. 27 a �, samt att det n�rmast f�re 6 kap. 27 a � skall inf�ras en ny rub-
rik av f�ljande lydelse.

5 kap.

25 �

Fullm�ktige skall besluta i �renden som har v�ckts enligt 23 �.

Fullm�ktige f�r dock �verl�ta till styrelsen eller en annan n�mnd att be-

sluta i ett �rende som har v�ckts genom medborgarf�rslag, utom i de fall
som anges i 3 kap. 9 �.

32 a �

Fullm�ktiges beslut enligt 25 � andra stycket f�r fattas utan f�reg�-

ende beredning.

6 kap.

19 a �

En n�mnds sammantr�den skall h�llas inom st�ngda d�rrar. N�mn-

den f�r dock besluta att dess sammantr�den skall vara offentliga, om full-
m�ktige har medgett det.

Om fullm�ktige har medgett det, f�r n�mnden besluta att den eller de som

har v�ckt ett �rende genom medborgarf�rslag f�r n�rvara n�r n�mnden be-
handlar �rendet och delta i �verl�ggningarna men inte i besluten.

En n�mnds sammantr�den skall dock alltid h�llas inom st�ngda d�rrar i

�renden

1. som avser myndighetsut�vning, eller
2. i vilka det f�rekommer uppgifter som hos n�mnden omfattas av sekre-

tess enligt sekretesslagen (1980:100).

1

Prop. 2006/07:24, bet. 2006/07:KU8, rskr. 2006/07:101.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2007:68

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:68

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Handl�ggning av �renden som v�ckts genom medborgarf�rslag

27 a �

Ett �rende som v�ckts genom medborgarf�rslag skall om m�jligt

handl�ggas s� att �rendet kan avg�ras inom ett �r fr�n det att det v�cktes i
fullm�ktige.

En n�mnd som handl�gger s�dana �renden skall minst en g�ng om �ret in-

formera fullm�ktige om de beslut som fattats i �rendena. N�mnden skall
�ven informera om de �renden som inte avgjorts inom den tid som anges i
f�rsta stycket.

34 �

I f�ljande slag av �renden f�r beslutander�tten inte delegeras:

1. �renden som avser verksamhetens m�l, inriktning, omfattning eller

kvalitet,

2. framst�llningar eller yttranden till fullm�ktige liksom yttranden med

anledning av att beslut av n�mnden i dess helhet eller av fullm�ktige har
�verklagats,

3. �renden som r�r myndighetsut�vning mot enskilda, om de �r av princi-

piell beskaffenhet eller annars av st�rre vikt,

4. �renden som v�ckts genom medborgarf�rslag och som �verl�tits till

n�mnden, och

5. vissa �renden som anges i s�rskilda f�reskrifter.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2007.

P� regeringens v�gnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

;