SFS 2007:70 Förordning om ändring i förordningen (1999:1134) om belastningsregister

070070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om <br/>belastningsregister;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (1999:1134) om belast-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ningsregister skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft16"> </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft17">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft11">Uppgifter ur belastningsregistret skall l�mnas ut om det beg�rs av</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (1991:572) om</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">s�rskild utl�nningskontroll, i �renden om utl�mning f�r brott eller om n�d i<br/>brottm�l eller andra �renden enligt 11 kap. 13 � regeringsformen, i �renden<br/>om upph�vande av domstols beslut om utvisning p� grund av brott enligt ut-<br/>l�nningslagen (2005:716), i �renden om �verf�rande av straffverkst�llighet<br/>enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande verkst�llighet<br/>av brottm�lsdom eller i �renden om anst�llning som domare eller hyresr�d<br/>eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende och i fr�ga<br/>om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">2. chefen f�r Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar,</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">om utdraget beh�vs f�r att fullg�ra en skyldighet Sverige har enligt en �ver-<br/>enskommelse med en fr�mmande stat,</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">3. en �klagarmyndighet, i �renden d�r en pr�vning skall g�ras, i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">den som pr�vningen g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. en polismyndighet i pass�renden, tillst�nds�renden och andra �renden</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">d�r en l�mplighetspr�vning skall g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�l-<br/>ler, samt i �renden om anst�llning eller uppdrag vid myndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">5. Tullverket i tillst�nds�renden och andra �renden d�r en l�mplighets-</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">pr�vning skall g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:730px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">6. en l�nsstyrelse, i �renden d�r l�nsstyrelsen enligt lag eller f�rordning</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">skall h�mta in s�dana uppgifter, i �renden d�r l�nsstyrelsen skall g�ra en<br/>l�mplighetspr�vning, i �renden d�r l�nsstyrelsen skall pr�va fr�gor om f�r-<br/>bud mot att ha djur eller om omh�ndertagande av djur, i �renden om k�r-<br/>kortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkes-<br/>m�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd samt i �renden om godk�n-<br/>nande och tillsyn enligt f�rordningen (1989:149) om bevakningsf�retag<br/>m.m., i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">7. V�gverket, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighetspr�vning</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och f�rordningen (1998:978) om<br/>trafikskolor �verv�ger att ge tillst�nd eller godk�nna samt i �renden om k�r-</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:50px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2006:1125. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:70</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:70</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">kortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkes-<br/>m�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd, i fr�ga om den som �rendet<br/>g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:124px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">8. en myndighet som har r�tt att besluta om frihetsber�vande �tg�rd enligt</p> <p style="position:absolute;top:142px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">lagarna om �verl�mnande eller utl�mning f�r brott eller utl�nningslagen, i<br/>�renden som r�r en s�dan �tg�rd, </p> <p style="position:absolute;top:177px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">9. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla el-</p> <p style="position:absolute;top:195px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ler anlita som</p> <p style="position:absolute;top:213px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft23">a) �vervakare,<br/>b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">brottm�l, m.m. eller f�rordningen (1974:248) om kriminalv�rd i anstalt,</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">m.m., </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ning med elektronisk kontroll, eller</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet</p> <p style="position:absolute;top:354px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">av friv�rdsp�f�ljder,</p> <p style="position:absolute;top:372px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">10. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt, lagen (1976:371) om behand-<br/>ling av h�ktade eller anh�llna m.fl., lagen om intensiv�vervakning med elek-<br/>tronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i brottm�l, m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">11. Kriminalv�rdsn�mnden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�ga om villkorlig frigivning,</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">12. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervak-</p> <p style="position:absolute;top:495px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ning, i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">13. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (2001:82) om</p> <p style="position:absolute;top:530px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">svenskt medborgarskap eller utl�nningslagen i andra �renden �n som s�gs i<br/>1, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende, dels i<br/>fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utredning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta<br/>stycket 1 utl�nningslagen i fr�ga om n�gon annan �n den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">14. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla i</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">utlandsstyrkan inom myndigheten,</p> <p style="position:absolute;top:636px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">15. Migrationsverket, i �renden enligt lagen om svenskt medborgarskap</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft23">eller utl�nningslagen, dels i fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utred-<br/>ning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen, i fr�ga om n�gon<br/>annan �n den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">16. Statens kriminaltekniska laboratorium, i �renden om DNA-analys, i</p> <p style="position:absolute;top:725px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">fr�ga om den som �rendet g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">17. en passmyndighet utom riket i pass�renden, i fr�ga om den som �ren-</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">det g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">18. allm�n domstol, i �renden om omvandling enligt lagen (2006:45) om</p> <p style="position:absolute;top:795px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">omvandling av f�ngelse p� livstid, i fr�ga om den som �rendet g�ller,</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">19. Domstolsverket, i fr�ga om den som verket avser att anst�lla som no-</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">tarie, samt</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">20. Tj�nstef�rslagsn�mnden f�r domstolsv�sendet, i �renden om anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">ning som domare eller hyresr�d.</p> <p style="position:absolute;top:883px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft21">Vad som s�gs i f�rsta stycket om en polismyndighet g�ller �ven i fr�ga</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">om Rikspolisstyrelsen.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:70</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Uppgifter om annan �n den som pr�vningen g�ller enligt f�rsta stycket 13</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft33">eller 15 skall begr�nsas till uppgifter om p�f�ljder f�r brott enligt 3, 4, 6<br/>kap., 16 kap. 10 a � brottsbalken eller uppgifter om bes�ksf�rbud.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:143px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.</p> <p style="position:absolute;top:178px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:214px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:231px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft33">Thomas Ericsson<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1999:1134) om
belastningsregister;

utf�rdad den 15 februari 2007.

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (1999:1134) om belast-

ningsregister skall ha f�ljande lydelse.

10 �

1

Uppgifter ur belastningsregistret skall l�mnas ut om det beg�rs av

1. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (1991:572) om

s�rskild utl�nningskontroll, i �renden om utl�mning f�r brott eller om n�d i
brottm�l eller andra �renden enligt 11 kap. 13 � regeringsformen, i �renden
om upph�vande av domstols beslut om utvisning p� grund av brott enligt ut-
l�nningslagen (2005:716), i �renden om �verf�rande av straffverkst�llighet
enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete r�rande verkst�llighet
av brottm�lsdom eller i �renden om anst�llning som domare eller hyresr�d
eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende och i fr�ga
om den som �rendet g�ller,

2. chefen f�r Justitiedepartementet eller den han eller hon bemyndigar,

om utdraget beh�vs f�r att fullg�ra en skyldighet Sverige har enligt en �ver-
enskommelse med en fr�mmande stat,

3. en �klagarmyndighet, i �renden d�r en pr�vning skall g�ras, i fr�ga om

den som pr�vningen g�ller,

4. en polismyndighet i pass�renden, tillst�nds�renden och andra �renden

d�r en l�mplighetspr�vning skall g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�l-
ler, samt i �renden om anst�llning eller uppdrag vid myndigheten,

5. Tullverket i tillst�nds�renden och andra �renden d�r en l�mplighets-

pr�vning skall g�ras, i fr�ga om den som pr�vningen g�ller,

6. en l�nsstyrelse, i �renden d�r l�nsstyrelsen enligt lag eller f�rordning

skall h�mta in s�dana uppgifter, i �renden d�r l�nsstyrelsen skall g�ra en
l�mplighetspr�vning, i �renden d�r l�nsstyrelsen skall pr�va fr�gor om f�r-
bud mot att ha djur eller om omh�ndertagande av djur, i �renden om k�r-
kortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkes-
m�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd samt i �renden om godk�n-
nande och tillsyn enligt f�rordningen (1989:149) om bevakningsf�retag
m.m., i fr�ga om den som �rendet g�ller,

7. V�gverket, i fr�ga om den som myndigheten vid l�mplighetspr�vning

enligt lagen (1998:493) om trafikskolor och f�rordningen (1998:978) om
trafikskolor �verv�ger att ge tillst�nd eller godk�nna samt i �renden om k�r-

1

Senaste lydelse 2006:1125.

SFS 2007:70

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:70

kortstillst�nd, k�rkort, traktorkort, taxif�rarlegitimation, tillst�nd till yrkes-
m�ssig trafik, biluthyrning och transporttillst�nd, i fr�ga om den som �rendet
g�ller,

8. en myndighet som har r�tt att besluta om frihetsber�vande �tg�rd enligt

lagarna om �verl�mnande eller utl�mning f�r brott eller utl�nningslagen, i
�renden som r�r en s�dan �tg�rd,

9. Kriminalv�rden, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla el-

ler anlita som

a) �vervakare,
b) f�rtroendeman enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m. eller f�rordningen (1974:248) om kriminalv�rd i anstalt,

c) personutredare enligt lagen om s�rskild personutredning i brottm�l,

m.m.,

d) bitr�de enligt 6 � andra stycket lagen (1994:451) om intensiv�vervak-

ning med elektronisk kontroll, eller

e) kontroll�r enligt 3 kap. 4 � f�rordningen (1998:642) om verkst�llighet

av friv�rdsp�f�ljder,

10. Kriminalv�rden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en fr�ga enligt

lagen (1974:203) om kriminalv�rd i anstalt, lagen (1976:371) om behand-
ling av h�ktade eller anh�llna m.fl., lagen om intensiv�vervakning med elek-
tronisk kontroll eller lagen om s�rskild personutredning i brottm�l, m.m.,

11. Kriminalv�rdsn�mnden, n�r uppgiften beh�vs f�r pr�vning av en

fr�ga om villkorlig frigivning,

12. en �vervakningsn�mnd eller Kriminalv�rden, i �renden om �vervak-

ning, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

13. det statsr�d som �r f�redragande i �renden enligt lagen (2001:82) om

svenskt medborgarskap eller utl�nningslagen i andra �renden �n som s�gs i
1, eller den statsr�det bemyndigar, f�r utredning i ett s�dant �rende, dels i
fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utredning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta
stycket 1 utl�nningslagen i fr�ga om n�gon annan �n den som �rendet g�ller,

14. F�rsvarsmakten, i fr�ga om den som myndigheten avser att anst�lla i

utlandsstyrkan inom myndigheten,

15. Migrationsverket, i �renden enligt lagen om svenskt medborgarskap

eller utl�nningslagen, dels i fr�ga om den som �rendet g�ller, dels f�r utred-
ning enligt 5 kap. 3 a � f�rsta stycket 1 utl�nningslagen, i fr�ga om n�gon
annan �n den som �rendet g�ller,

16. Statens kriminaltekniska laboratorium, i �renden om DNA-analys, i

fr�ga om den som �rendet g�ller,

17. en passmyndighet utom riket i pass�renden, i fr�ga om den som �ren-

det g�ller,

18. allm�n domstol, i �renden om omvandling enligt lagen (2006:45) om

omvandling av f�ngelse p� livstid, i fr�ga om den som �rendet g�ller,

19. Domstolsverket, i fr�ga om den som verket avser att anst�lla som no-

tarie, samt

20. Tj�nstef�rslagsn�mnden f�r domstolsv�sendet, i �renden om anst�ll-

ning som domare eller hyresr�d.

Vad som s�gs i f�rsta stycket om en polismyndighet g�ller �ven i fr�ga

om Rikspolisstyrelsen.

background image

3

SFS 2007:70

Uppgifter om annan �n den som pr�vningen g�ller enligt f�rsta stycket 13

eller 15 skall begr�nsas till uppgifter om p�f�ljder f�r brott enligt 3, 4, 6
kap., 16 kap. 10 a � brottsbalken eller uppgifter om bes�ksf�rbud.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Thomas Ericsson
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;