SFS 2007:72 Förordning om ändring i notarieförordningen (1990:469)

070072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i notarief�rordningen (1990:469);</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:269px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 15 februari 2007.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att det i notarief�rordningen (1990:469) skall in-</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">f�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:357px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>7 a � </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:150px;white-space:nowrap" class="ft11">Innan Domstolsverket beslutar i ett �rende om anst�llning av tings-</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">notarie eller l�nsr�ttsnotarie, skall uppgifter om den som verket avser att an-<br/>st�lla inh�mtas ur belastningsregistret enligt f�rordningen (1999:1134) om<br/>belastningsregister, om det inte m�ter n�got hinder enligt 7 � lagen<br/>(1998:620) om belastningsregister.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.</p> <p style="position:absolute;top:499px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:552px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft19">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2007:72</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i notarief�rordningen (1990:469);

utf�rdad den 15 februari 2007.

Regeringen f�reskriver att det i notarief�rordningen (1990:469) skall in-

f�ras en ny paragraf, 7 a �, av f�ljande lydelse.

7 a �

Innan Domstolsverket beslutar i ett �rende om anst�llning av tings-

notarie eller l�nsr�ttsnotarie, skall uppgifter om den som verket avser att an-
st�lla inh�mtas ur belastningsregistret enligt f�rordningen (1999:1134) om
belastningsregister, om det inte m�ter n�got hinder enligt 7 � lagen
(1998:620) om belastningsregister.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

SFS 2007:72

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;