SFS 2007:75 Förordning om ändring i kungörelsen (1971:549) om fastighetsdomstol

070075.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1971:549) om
fastighetsdomstol;

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 1 § kungörelsen (1971:549) om fastighetsdom-

stol

1

skall ha följande lydelse.

1 §

2

Tingsrätt som anges i följande förteckning är fastighetsdomstol och

har i denna egenskap i förteckningen angivet domsområde, om något annat
inte följer av 2 §.

Tingsrätt

Domsområde

Nacka

Stockholms län

Uppsala

Uppsala län

Nyköpings

Södermanlands län

Linköpings

Östergötlands län

Jönköpings

Jönköpings län

Växjö

Kronobergs län

Kalmar

Kalmar län

Gotlands

Gotlands län

Blekinge

Blekinge län

Malmö

Skåne län

Halmstads

Hallands län

Göteborgs

Göteborgs, Härryda, Kungälvs,
Lysekils, Munkedals, Mölndals,
Orusts, Partille, Sotenäs, Stenung-
sunds, Strömstads, Tanums, Tjörns,
Uddevalla och Öckerö kommuner

Vänersborgs

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bolle-
bygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda,
Herrljunga, Lerums, Lilla Edets,
Marks, Melleruds, Svenljunga,
Tranemo, Trollhättans,
Ulricehamns, Vårgårda, Väners-
borgs och Åmåls kommuner

1

Kungörelsen omtryckt 1976:681.

2

Senaste lydelse 2004:1216.

SFS 2007:75

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:75

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Mariestads

Essunga, Falköpings, Grästorps,
Gullspångs, Götene, Hjo, Karls-
borgs, Lidköpings, Mariestads,
Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms,
Töreboda och Vara kommuner

Värmlands

Värmlands län

Örebro

Örebro län

Västmanlands

Västmanlands län

Falu

Dalarnas län

Gävle

Gävleborgs län

Ångermanlands

Västernorrlands län

Östersunds

Jämtlands län

Umeå

Västerbottens län

Luleå

Norrbottens län

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträ-

dandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)