SFS 2007:77 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

070077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utfärdad den 1 mars 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

skall ha följande lydelse.

I uppställningen nedan anges vilka tingsrätter med tillhörande domsagor
som skall finnas i Sverige. Tingsrätterna skall ha kanslier på de orter som
anges i uppställningen. Tingsställen skall finnas på kansliorterna och får fin-
nas också på de andra orter som anges i uppställningen.

Tingsrätt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ingående

med tings-

tingsställe

kommun(er)

ställe

Under Svea hovrätt

Attunda

Danderyd

Sollentuna

Järfälla
Sigtuna
Sollentuna
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
�steråker

Nacka

Nacka Nacka
Tyresö
Värmdö

Norrtälje

Norrtälje

Norrtälje

Solna

Ekerö

Solna

Solna

1

Förordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2006:1176.

SFS 2007:77

Utkom från trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:77

Stockholm, del av
(församlingarna
Bromma,
Västerleds,
Vällingby,
Hässelby,
Spånga och
Kista)
Sundbyberg

Stockholm

Lidingö

Stockholm

Stockholm, del av
(församlingarna
Stockholms domkyrkoförsamling,
S:t Johannes,
Adolf Fredriks,
Gustav Vasa,
S:t Matteus,
Engelbrekts,
Hedvig Eleonora,
Oscars,
Maria Magdalena,
Högalids,
Katarina,
Sofia,
Kungsholms,
S:t Görans och
Essinge)

Södertälje

Nykvarn

Södertälje

Salem
Södertälje

Södertörns

Botkyrka

Huddinge

Haninge
Huddinge
Nynäshamn
Stockholm, del av
(församlingarna
Brännkyrka,
Vantörs,
Farsta,
Enskede,
Skarpnäcks,
Hägerstens och
Skärholmens)

Uppsala

Enköping

Uppsala

Heby
Håbo

background image

3

SFS 2007:77

Knivsta
Tierp
Uppsala
�lvkarleby
�sthammar

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.
2. Mål eller ärenden som har inletts före ikraftträdandet skall, i de fall de

nya reglerna hade föreskrivit att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en
annan tingsrätt, vid ikraftträdandet överlämnas till den tingsrätten.

3. Brottmål för vilka tidsfrister eller andra särskilda regler om rättegången

inte är särskilt föreskrivna och som har inletts i Stockholms tingsrätt före
ikraftträdandet skall i stället för det som anges i 2, i de fall de nya reglerna
hade föreskrivit att målet eller ärendet skulle ha inletts vid en annan tings-
rätt, överlämnas till den tingsrätten den 7 januari 2008.

4. Mål eller ärenden skall inte överlämnas om det skulle vara till nackdel

för handläggningen eller om det av andra skäl inte skulle vara lämpligt.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007