SFS 2007:77 Förordning om ändring i förordningen (1982:996) om rikets indelning i domsagor

070077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:2px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:101px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:7px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:213px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1982:996) om rikets <br/>indelning i domsagor;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:288px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 1 mars 2007.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1982:996) om rikets indelning i</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">domsagor</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:339px;left:163px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:377px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">I uppst�llningen nedan anges vilka tingsr�tter med tillh�rande domsagor<br/>som skall finnas i Sverige. Tingsr�tterna skall ha kanslier p� de orter som<br/>anges i uppst�llningen. Tingsst�llen skall finnas p� kansliorterna och f�r fin-<br/>nas ocks� p� de andra orter som anges i uppst�llningen. </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Tingsr�tt/</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">I domsagan</p> <p style="position:absolute;top:463px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">Kansliorter </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft11">Ytterligare </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Domsaga</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">ing�ende</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">med tings-</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:452px;white-space:nowrap" class="ft11">tingsst�lle </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:498px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">kommun(er)</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">st�lle</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft16"><i> </i></p> <p style="position:absolute;top:529px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><i>Under Svea hovr�tt</i></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:555px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Attunda</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">Danderyd</p> <p style="position:absolute;top:555px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">Sollentuna</p> <p style="position:absolute;top:573px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft113">J�rf�lla<br/>Sigtuna<br/>Sollentuna<br/>T�by<br/>Upplands-Bro<br/>Upplands V�sby<br/>Vallentuna<br/>Vaxholm<br/>�ster�ker</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Nacka</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft113">Nacka Nacka<br/>Tyres�<br/>V�rmd�</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Norrt�lje</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">Norrt�lje</p> <p style="position:absolute;top:820px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">Norrt�lje</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">Solna</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">Eker�</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft11">Solna</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft11">Solna</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">F�rordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2006:1176. </p> <p style="position:absolute;top:196px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:77</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 mars 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:72px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 2007:77</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft23">Stockholm, del av<br/>(f�rsamlingarna<br/>Bromma,<br/>V�sterleds,<br/>V�llingby,<br/>H�sselby,<br/>Sp�nga och<br/>Kista)<br/>Sundbyberg</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholm</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft21">Liding�</p> <p style="position:absolute;top:248px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft21">Stockholm</p> <p style="position:absolute;top:266px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft23">Stockholm, del av<br/>(f�rsamlingarna<br/>Stockholms domkyrkof�rsamling,<br/>S:t Johannes,<br/>Adolf Fredriks,<br/>Gustav Vasa,<br/>S:t Matteus,<br/>Engelbrekts,<br/>Hedvig Eleonora,<br/>Oscars,<br/>Maria Magdalena,<br/>H�galids,<br/>Katarina,<br/>Sofia,<br/>Kungsholms,<br/>S:t G�rans och<br/>Essinge)</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">S�dert�lje</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft21">Nykvarn</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft21">S�dert�lje</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft23">Salem<br/>S�dert�lje</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">S�dert�rns</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft21">Botkyrka</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft21">Huddinge</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft23">Haninge<br/>Huddinge<br/>Nyn�shamn<br/>Stockholm, del av<br/>(f�rsamlingarna<br/>Br�nnkyrka,<br/>Vant�rs,<br/>Farsta,<br/>Enskede,<br/>Skarpn�cks,<br/>H�gerstens och<br/>Sk�rholmens)</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:194px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppsala</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft21">Enk�ping</p> <p style="position:absolute;top:901px;left:425px;white-space:nowrap" class="ft21">Uppsala</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:310px;white-space:nowrap" class="ft23">Heby<br/>H�bo</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:943px;left:679px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:9px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:71px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 2007:77</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:96px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:71px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft33">Knivsta<br/>Tierp<br/>Uppsala<br/>�lvkarleby<br/>�sthammar </p> <p style="position:absolute;top:10px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft33">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007. <br/>2. M�l eller �renden som har inletts f�re ikrafttr�dandet skall, i de fall de</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft33">nya reglerna hade f�reskrivit att m�let eller �rendet skulle ha inletts vid en<br/>annan tingsr�tt, vid ikrafttr�dandet �verl�mnas till den tingsr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:265px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">3. Brottm�l f�r vilka tidsfrister eller andra s�rskilda regler om r�tteg�ngen</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft33">inte �r s�rskilt f�reskrivna och som har inletts i Stockholms tingsr�tt f�re<br/>ikrafttr�dandet skall i st�llet f�r det som anges i 2, i de fall de nya reglerna<br/>hade f�reskrivit att m�let eller �rendet skulle ha inletts vid en annan tings-<br/>r�tt, �verl�mnas till den tingsr�tten den 7 januari 2008. </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft31">4. M�l eller �renden skall inte �verl�mnas om det skulle vara till nackdel</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">f�r handl�ggningen eller om det av andra sk�l inte skulle vara l�mpligt.</p> <p style="position:absolute;top:407px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft31">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:460px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft33">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:744px;height:1070px;"> <img width="744" height="1070" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft41">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:552px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1982:996) om rikets
indelning i domsagor;

utf�rdad den 1 mars 2007.

Regeringen f�reskriver att f�rordningen (1982:996) om rikets indelning i

domsagor

1

skall ha f�ljande lydelse.

I uppst�llningen nedan anges vilka tingsr�tter med tillh�rande domsagor
som skall finnas i Sverige. Tingsr�tterna skall ha kanslier p� de orter som
anges i uppst�llningen. Tingsst�llen skall finnas p� kansliorterna och f�r fin-
nas ocks� p� de andra orter som anges i uppst�llningen.

Tingsr�tt/

I domsagan

Kansliorter

Ytterligare

Domsaga

ing�ende

med tings-

tingsst�lle

kommun(er)

st�lle

Under Svea hovr�tt

Attunda

Danderyd

Sollentuna

J�rf�lla
Sigtuna
Sollentuna
T�by
Upplands-Bro
Upplands V�sby
Vallentuna
Vaxholm
�ster�ker

Nacka

Nacka Nacka
Tyres�
V�rmd�

Norrt�lje

Norrt�lje

Norrt�lje

Solna

Eker�

Solna

Solna

1

F�rordningen omtryckt 2001:1303. Senaste lydelse 2006:1176.

SFS 2007:77

Utkom fr�n trycket
den 13 mars 2007

background image

2

SFS 2007:77

Stockholm, del av
(f�rsamlingarna
Bromma,
V�sterleds,
V�llingby,
H�sselby,
Sp�nga och
Kista)
Sundbyberg

Stockholm

Liding�

Stockholm

Stockholm, del av
(f�rsamlingarna
Stockholms domkyrkof�rsamling,
S:t Johannes,
Adolf Fredriks,
Gustav Vasa,
S:t Matteus,
Engelbrekts,
Hedvig Eleonora,
Oscars,
Maria Magdalena,
H�galids,
Katarina,
Sofia,
Kungsholms,
S:t G�rans och
Essinge)

S�dert�lje

Nykvarn

S�dert�lje

Salem
S�dert�lje

S�dert�rns

Botkyrka

Huddinge

Haninge
Huddinge
Nyn�shamn
Stockholm, del av
(f�rsamlingarna
Br�nnkyrka,
Vant�rs,
Farsta,
Enskede,
Skarpn�cks,
H�gerstens och
Sk�rholmens)

Uppsala

Enk�ping

Uppsala

Heby
H�bo

background image

3

SFS 2007:77

Knivsta
Tierp
Uppsala
�lvkarleby
�sthammar

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2007.
2. M�l eller �renden som har inletts f�re ikrafttr�dandet skall, i de fall de

nya reglerna hade f�reskrivit att m�let eller �rendet skulle ha inletts vid en
annan tingsr�tt, vid ikrafttr�dandet �verl�mnas till den tingsr�tten.

3. Brottm�l f�r vilka tidsfrister eller andra s�rskilda regler om r�tteg�ngen

inte �r s�rskilt f�reskrivna och som har inletts i Stockholms tingsr�tt f�re
ikrafttr�dandet skall i st�llet f�r det som anges i 2, i de fall de nya reglerna
hade f�reskrivit att m�let eller �rendet skulle ha inletts vid en annan tings-
r�tt, �verl�mnas till den tingsr�tten den 7 januari 2008.

4. M�l eller �renden skall inte �verl�mnas om det skulle vara till nackdel

f�r handl�ggningen eller om det av andra sk�l inte skulle vara l�mpligt.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;