SFS 2007:83 Förordning om ändring i polisförordningen (1998:1558)

070083.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.