SFS 2007:85 Förordning om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

070085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.