SFS 2007:124 Förordning om ändring i förordningen (2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar

070124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:7) om statsbidrag
för särskilda insatser för ungdomar;

utfärdad den 15 mars 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2006:7) om statsbidrag för

särskilda insatser för ungdomar skall ha följande lydelse.

2 §

Statsbidrag ges under perioden den 1 januari 2006�31 december 2007 i

mån av tillgång på medel.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2007:124

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007