SFS 2007:137 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

070137.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 30 mars 2007.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott att bilaga 11 nr 3 och 4 skall ha följande ly-
delse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2007.

FREDRIK WERSÄLL

Lena Moore

SFS 2007:137

Utkom från trycket
den 12 april 2007

background image

2

SFS 2007:137

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Brott mot yrkestrafikförordningen (1998:779)

Nr

Brott mot

Ledtext

Bot

3

3 kap 9 § och
9 kap 1 §

Ej medfört taxiförarlegitimation

3000

4

3 kap 9 § och
9 kap 1 §

Taxiförarlegitimation ej väl synlig för
passagerare

3000