SFS 2007:149 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

070149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av andra staters anslutning till vissa konventioner
om straffrättsligt samarbete;

beslutat den 29 mars 2007.

Regeringen ger till känna följande.

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till

vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

1. Till den i Paris den 13 december 1957 daterade europeiska utlämnings-

konventionen (SÖ 1959:65, 1967:46 och 2001:64) är följande utomnordiska
stater anslutna: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bos-
nien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Montenegro,
Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz,
Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tysk-
land, Ukraina, Ungern och Österrike.

2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 daterade tilläggsprotokollet

(SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande ut-
omnordiska stater anslutna: Albanien, Andorra, Armenien, Azerbajdzjan,
Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Georgien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta,
Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryss-
land, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sydafrika, Tjeckien,
Ukraina och Ungern.

3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade andra tilläggsprotokol-

let (SÖ 1979:13 och 2000:42) till 1957 års europeiska utlämningskonvention
är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdz-
jan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Före-
nade kungariket, Georgien, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedo-
nien, Malta, Montenegro, Moldavien, Nederländerna, Polen, Portugal, Ru-
mänien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Syd-
afrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 daterade europeiska konventio-

nen (SÖ 1968:15, 1969:71, 1977:88, 1992:4 och 2000:41) om inbördes rätts-
hjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Andorra,
Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cy-
pern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket, Georgien,

SFS 2007:149

Utkom från trycket
den 17 april 2007

background image

2

SFS 2007:149

Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Neder-
länderna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Schweiz, Serbien,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ung-
ern och Österrike.

5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 daterade tilläggsprotokollet

(SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i
brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Armenien, Azer-
bajdzjan, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frank-
rike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroa-
tien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Moldavien, Montenegro,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slo-
vakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern
och Österrike.

6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 daterade europeiska

konventionen (SÖ 1979:4 och 2000:43) rörande övervakning av villkorligt
dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 § förordningen (1979:163)
med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i
frihet.

7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 daterade tilläggsprotokollet

(SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om
innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien,
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Före-
nade kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechten-
stein, Litauen, Luxemburg, Malta, Makedonien, Mexiko, Moldavien, Mon-
tenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Ser-
bien, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern,
Vitryssland och Österrike.

8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 daterade europeiska konventio-

nen (SÖ 1973:55 och 2000:45) om brottmålsdoms internationella rättsverk-
ningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om interna-
tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 daterade europeiska kon-

ventionen (SÖ 1976:21 och 2000:46) om överförande av lagföring i brott-
mål, se 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande
lagföring för brott.

10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 daterade europeiska konven-

tionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande främmande
stater anslutna: Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Belgien, Bosnien och
Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Molda-
vien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San Ma-
rino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

background image

3

SFS 2007:149

11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 daterade konventionen

(SÖ 1985:1 och 2000:47) om överförande av dömda personer, se 13 § för-
ordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom.

12. I fråga om det i Strasbourg den 18 december 1997 daterade tilläggs-

protokollet (SÖ 2000:53) till 1983 års konvention om överförande av dömda
personer, se 20 a § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om in-
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.

13. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 daterade konventionen

(SÖ 1991:41 och 2000:35) om bekämpande av illegal handel med narkotika
och psykotropa ämnen, se 21 b § förordningen (1977:178) med vissa be-
stämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brott-
målsdom och bilaga 1 till den förordningen.

14. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 daterade konventio-

nen (SÖ 1996:19, 1999:50 och 2000:36) om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott, se 21 c § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande
verkställighet av brottmålsdom och bilaga 2 till den förordningen.

15. Till den i New York den 15 december 1997 daterade internationella

konventionen (SÖ 2001:22) om bekämpande av bombattentat av terrorister
är följande främmande stater anslutna: Afghanistan, Albanien, Algeriet,
Amerikas förenta stater, Andorra, Argentina, Armenien, Australien, Azer-
bajdzjan, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bolivia,
Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina
Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Danmark, Djibouti, Dominica,
Egypten, Ekvatorialguinea, El Salvador, Elfenbenskusten, Estland, Etiopien,
Filippinerna, Finland, Frankrike, Förenade arabemiraten, Förenade kunga-
riket, Gabon, Georgien, Ghana, Grekland, Grenada, Guatemala, Guinea,
Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Israel, Italien, Jamaica, Japan,
Jemen, Kambodja, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina,
Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laos, Lesotho,
Lettland, Liberia, Libyen, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar,
Makedonien, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Malta, Marshallöarna,
Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moçambique, Moldavien,
Monaco, Mongoliet, Montenegro, Myanmar, Nauru, Nederländerna, Nicara-
gua, Niger, Nya Zeeland, Norge, Pakistan, Palau, Papua Nya Guinea, Pa-
nama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Rwanda, Ryssland, Saint
Kitts och Nevis, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, Saõ Tomé
och Príncipe, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellerna, Sierra Leone, Slova-
kien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sudan, Swaziland, Sydafrika, Syd-
korea, Tadzjikistan, Tanzania, Tjeckien, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago,
Tunisien, Turkiet, Turkmenistan, Tyskland, Uganda, Ukraina, Ungern, Uru-
guay, Uzbekistan, Venezuela, Vitryssland och Österrike.

16. I fråga om den i Palermo den 15 november 2000 daterade internatio-

nella konventionen (SÖ

2004:21) mot gränsöverskridande organiserad

brottslighet (Palermokonventionen) samt tilläggsprotokollet den 15 novem-
ber 2000 om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med

background image

4

SFS 2007:149

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

människor, särskilt kvinnor och barn (SÖ 2004:22) och tilläggsprotokollet
den 15 november 2000 mot människosmuggling land-, luft- och sjövägen
(protokollstexten finns publicerad i prop. 2004/05:138) till konventionen, se
21 f och 21 g §§ förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om in-
ternationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom och bila-
gorna 3–5 till den förordningen.

17. Till den i Bryssel den 29 maj 2000 daterade konventionen (SÖ

2005:42) om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater är följande främmande stater anslutna: Belgien, Cypern, Dan-
mark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Kungariket, Lettland, Litauen,
Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien,
Tyskland, Ungern och Österrike.

18. Till det i Luxemburg den 16 oktober 2001 daterade protokollet (SÖ

2005:43) till konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i
brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Förenade
Kungariket, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande (2005:122) av andra sta-

ters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)