SFS 2007:150 Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete

070150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande
av andra staters anslutning till vissa konventioner
om civilrättsligt samarbete;

beslutat den 29 mars 2007.

Regeringen ger till känna följande.

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till

vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

1.

Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen

(SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är Island
ansluten.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade konventionen

(SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19, 1959:72) mellan Sverige samt
Storbritannien och Nordirland rörande vissa till civilprocessen hörande äm-
nen av internationell natur är förutom Förenade kungariket följande främ-
mande stater anslutna: Australien, Bahamas, Cypern, Dominica, Fiji, Gam-
bia, Ghana, Jamaica, Kanada, Kenya, Lesotho, Malaysia, Malta, Nauru, Ni-
geria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea, Sierra Leone, Singapore, Swaziland,
Tonga samt Trinidad och Tobago.

3.

Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen

(SÖ 1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är följande
främmande stater och områden anslutna: Argentina, Armenien, Belgien,
Bosnien och Hercegovina, Cypern, Danmark, Egypten, Finland, Frankrike,
Heliga Stolen, Israel, Italien, Japan, Kina (avser endast Macao), Kirgizistan,
Kroatien, Lettland, Libanon, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Marocko,
Moldavien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Tur-
kiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska bosätt-

ningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande stater anslutna:
Belgien, Danmark, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Luxem-
burg, Nederländerna, Norge, Turkiet och Tyskland.

5. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade konventionen

(SÖ 1969:26 och 2000:34) om delgivning i utlandet av handlingar i mål och
ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater an-
slutna: Albanien (från den 1 juli 2007), Amerikas förenta stater, Antigua och
Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana, Bulgarien,

SFS 2007:150

Utkom från trycket
den 17 april 2007

background image

2

SFS 2007:150

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungari-
ket, Grekland, Indien (från den 1 augusti 2007), Irland, Israel, Italien, Japan,
Kanada, Kina, Kroatien, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malawi,
Mexiko, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Rumänien, Ryss-
land, Saint Vincent och Grenadinerna, San Marino, Schweiz, Seychellerna,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri Lanka, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela och Vitryssland.

6. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska konventio-

nen (SÖ 1969:36 och 2000:40) angående upplysningar om innehållet i ut-
ländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdzjan,
Belgien, Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frank-
rike, Förenade kungariket, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Mexiko, Molda-
vien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryss-
land, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.

7.

Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen

(SÖ 1975:34, 1980:28 och 2000:37) om bevisupptagning i utlandet i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande främmande stater
anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina, Australien, Barbados, Bulga-
rien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade kungariket,
Israel, Italien, Kina, Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Mo-
naco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland,
Schweiz, Seychellerna, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri
Lanka, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Venezuela
och Vitryssland.

8. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska över-

enskommelsen (SÖ 1977:4 och 2000:38) om översändande av ansökningar
om rättshjälp är följande främmande stater anslutna: Albanien, Azerbajdz-
jan, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förenade
kungariket, Georgien, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxem-
burg, Makedonien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweiz, Serbien, Spanien, Tjeckien, Turkiet och Österrike.

9. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om in-

ternationell rättshjälp (SÖ 1986:72 och 2000:39) är följande främmande sta-
ter anslutna: Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland,
Frankrike, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Nederlän-
derna, Polen, Rumänien, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Tjeckien och Vitryssland.

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande (2005:123) av andra sta-

ters anslutning till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Håkan Friman
(Justitiedepartementet)