SFS 2007:114 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan

070114.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (1999:903) om
försöksverksamhet med utbildning utan timplan i
grundskolan;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (1999:903) om försöksverksam-

het med utbildning utan timplan i grundskolan som gäller till utgången av
juni 2007

1

, skall fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

1

Förordningens giltighetstid senast förlängd 2005:141.

SFS 2007:114

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007