SFS 2007:115 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan

070115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om
försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i
grundskolan;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:306) om försöksverksam-

het med tvåspråkig undervisning i grundskolan som gäller till och med den
30 juni 2007, skall fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:115

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007