SFS 2007:116 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

070116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om
försöksverksamhet med engelskspråkig
undervisning i grundskolan;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:459) om försöksverksam-

het med engelskspråkig undervisning i grundskolan som gäller till och med
den 30 juni 2007, skall fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:116

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007