SFS 2007:116 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan

070116.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om
försöksverksamhet med engelskspråkig
undervisning i grundskolan;

utfärdad den 22 mars 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2003:459) om försöksverksam-

het med engelskspråkig undervisning i grundskolan som gäller till och med
den 30 juni 2007, skall fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2010.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:116

Utkom från trycket
den 3 april 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007