SFS 2007:1005 Lag om upphävande av lagen (1993:16) om försäkring mot vissa semesterlönekostnader

071005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.