SFS 2007:1019 Förordning med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

071019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CBEHDD+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEHDC+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r H�lso- och sjukv�rdens <br/>ansvarsn�mnd;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd pr�var �renden enligt 7 kap. 1 �</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska genom kontroll av den anm�lda v�rden och genom in-</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">formation om verksamheten medverka till att st�rka patients�kerheten inom<br/>h�lso- och sjukv�rden inklusive tandv�rden.</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:479px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten ska informera Socialstyrelsen om �renden och beslut</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">som det kan vara av betydelse f�r Socialstyrelsen att ha k�nnedom om.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:568px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Myndigheten leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>S�rskilda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:638px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns An-</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">svarsn�mnden. </p> <p style="position:absolute;top:673px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ansvarsn�mnden har till uppgift att, enligt lagen (1998:531) om yrkes-</p> <p style="position:absolute;top:691px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">verksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de, pr�va �renden om</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft18">1. disciplinp�f�ljd,<br/>2. pr�votid,<br/>3. �terkallelse av legitimation och annan beh�righet,<br/>4. begr�nsning av f�rskrivningsr�tt, och<br/>5. ny legitimation.</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:815px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Ansvarsn�mnden best�r av en ordf�rande och �tta andra ledam�ter.</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:885px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Generaldirekt�ren �r myndighetschef och ordf�rande i Ansvarsn�mn-</p> <p style="position:absolute;top:903px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">den.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1019</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1019</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">I 7 kap. 2 � lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjuk-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">v�rdens omr�de finns best�mmelser om ordf�rande och ledam�ter i ansvars-<br/>n�mnden.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Av ansvarsn�mndens ledam�ter utses <br/>1. en efter f�rslag av Sveriges Kommuner och Landsting, <br/>2. en efter f�rslag av Landsorganisationen i Sverige, <br/>3. en efter f�rslag av Tj�nstem�nnens centralorganisation, <br/>4. en efter f�rslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och <br/>5. de fyra �terst�ende ledam�terna bland personer som kan anses s�rskilt</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">f�retr�da allm�nhetens intresse.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Ers�ttarna utses p� samma s�tt som ledam�terna.<br/>Har f�rslag till ledamot eller ers�ttare inte l�mnats, ska tillr�ckligt antal</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ledam�ter och ers�ttare �nd� utses.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(1996:571) med instruktion f�r H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd ska<br/>upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">G�RAN H�GGLUND</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Lars Hedengran<br/>(Socialdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r H�lso- och sjukv�rdens
ansvarsn�mnd;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande

Uppgifter

1 �

H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd pr�var �renden enligt 7 kap. 1 �

lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de.

Myndigheten ska genom kontroll av den anm�lda v�rden och genom in-

formation om verksamheten medverka till att st�rka patients�kerheten inom
h�lso- och sjukv�rden inklusive tandv�rden.

2 �

Myndigheten ska informera Socialstyrelsen om �renden och beslut

som det kan vara av betydelse f�r Socialstyrelsen att ha k�nnedom om.

Ledning

3 �

Myndigheten leds av en myndighetschef.

S�rskilda organ

4 �

Inom myndigheten finns ett s�rskilt beslutsorgan som ben�mns An-

svarsn�mnden.

Ansvarsn�mnden har till uppgift att, enligt lagen (1998:531) om yrkes-

verksamhet p� h�lso- och sjukv�rdens omr�de, pr�va �renden om

1. disciplinp�f�ljd,
2. pr�votid,
3. �terkallelse av legitimation och annan beh�righet,
4. begr�nsning av f�rskrivningsr�tt, och
5. ny legitimation.

5 �

Ansvarsn�mnden best�r av en ordf�rande och �tta andra ledam�ter.

Anst�llningar och uppdrag

6 �

Generaldirekt�ren �r myndighetschef och ordf�rande i Ansvarsn�mn-

den.

SFS 2007:1019

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1019

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

7 �

I 7 kap. 2 � lagen (1998:531) om yrkesverksamhet p� h�lso- och sjuk-

v�rdens omr�de finns best�mmelser om ordf�rande och ledam�ter i ansvars-
n�mnden.

Av ansvarsn�mndens ledam�ter utses
1. en efter f�rslag av Sveriges Kommuner och Landsting,
2. en efter f�rslag av Landsorganisationen i Sverige,
3. en efter f�rslag av Tj�nstem�nnens centralorganisation,
4. en efter f�rslag av Sveriges akademikers centralorganisation, och
5. de fyra �terst�ende ledam�terna bland personer som kan anses s�rskilt

f�retr�da allm�nhetens intresse.

Ers�ttarna utses p� samma s�tt som ledam�terna.
Har f�rslag till ledamot eller ers�ttare inte l�mnats, ska tillr�ckligt antal

ledam�ter och ers�ttare �nd� utses.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1996:571) med instruktion f�r H�lso- och sjukv�rdens ansvarsn�mnd ska
upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

;