SFS 2007:1022 Förordning om inkomstindex för år 2008

071022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.