SFS 2007:1022 Förordning om inkomstindex för år 2008

071022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2008;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 1 kap. 5 § lagen (1998:674)

om inkomstgrundad ålderspension till 131,18 för år 2008

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1263.

SFS 2007:1022

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007