SFS 2007:1023 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2008

071023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2008;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1

kap. 6

§ lagen

(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 48 000 kronor för år
2008

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Inkomstbasbeloppet är höjt med 2 100 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet
för år 2007 (2006:1264).

SFS 2007:1023

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007