SFS 2007:1024 Förordning om balanstal för år 2008

071024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om balanstal för år 2008;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen (1998:674) om

inkomstgrundad ålderspension till 1,0149 för år 2008

1.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1265.

SFS 2007:1024

Utkom från trycket
den 4 december 2007

3 SFS 2007:996–1041

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007