SFS 2007:1025 Förordning om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008

071025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fastställande av andelar för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga
ålderspensionsavgifter under år 2008

1;

utfärdad den 22 november 2007.

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av ålderspensionsavgifter

och statliga ålderspensionsavgifter under år 2008 enligt följande. Fördel-
ningen av ålderspensionsavgifter enligt 6 § lagen (2000:981) om fördelning
av socialavgifter ska göras på så sätt att 11,1 procent förs till staten, 19,3
procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och återstoden
förs efter avstämning till Första–Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av stat-
liga ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig ålders-
pensionsavgift ska göras på så sätt att 13,4 procent förs till Riksgäldskonto-
ret för tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning till Första–
Fjärde AP-fonderna.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2006:1266.

SFS 2007:1025

Utkom från trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007