SFS 2007:1036 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

071036.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.