SFS 2007:1037 Förordning med instruktion för Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

071037.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:CBEPPG+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBEPPF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning<br/>med instruktion f�r Ombudsmannen mot etnisk <br/>diskriminering;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges<br/>i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, lagen<br/>(1999:130) om �tg�rder mot diskriminering i arbetslivet p� grund av etnisk<br/>tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om lika-<br/>behandling av studenter i h�gskolan, lagen (2003:307) om f�rbud mot dis-<br/>kriminering och lagen (2006:67) om f�rbud mot diskriminering och annan<br/>kr�nkande behandling av barn och elever. </p> <p style="position:absolute;top:497px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Ombudsmannen ska vidare f�resl� regeringen f�rfattnings�ndringar och</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">andra �tg�rder som �r �gnade att motverka diskriminering p� grund av etnisk<br/>tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning. </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 � </b>Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska, i relevanta delar, i sin<br/>�rsredovisning redovisa resultatet f�rdelat p� kvinnor och m�n. </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska inom ramen f�r �ter-<br/>rapporteringen �versiktligt redog�ra f�r verksamheten i N�mnden mot dis-<br/>kriminering och uppr�tta separat resultat- och balansr�kning f�r denna. </p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:726px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 � </b>Ombudsmannen mot etnisk diskriminering leds av en myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 � </b>Ombudsmannen �r myndighetschef.</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b>Ett vitesf�rel�ggande enligt 25 � lagen (1999:130) om �tg�rder mot<br/>diskriminering i arbetslivet p� grund av etnisk tillh�righet, religion eller an-<br/>nan trosuppfattning ska delges arbetsgivaren. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1037</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1037</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett vitesf�rel�ggande f�r delges enligt 12 � delgivningslagen (1970:428)</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">bara om det finns sk�l att anta att arbetsgivaren har avvikit eller p� annat s�tt<br/>h�ller sig undan.</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>Undantag fr�n myndighetsf�rordningen</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>7 � </b>7 � myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte till�mpas p� Om-<br/>budsmannen mot etnisk diskriminering.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">(1988:895) med instruktion f�r Ombudsmannen mot etnisk diskriminering<br/>ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:281px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:316px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:334px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och<br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har de uppgifter som anges
i lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, lagen
(1999:130) om �tg�rder mot diskriminering i arbetslivet p� grund av etnisk
tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning, lagen (2001:1286) om lika-
behandling av studenter i h�gskolan, lagen (2003:307) om f�rbud mot dis-
kriminering och lagen (2006:67) om f�rbud mot diskriminering och annan
kr�nkande behandling av barn och elever.

Ombudsmannen ska vidare f�resl� regeringen f�rfattnings�ndringar och

andra �tg�rder som �r �gnade att motverka diskriminering p� grund av etnisk
tillh�righet, religion eller annan trosuppfattning.

2 � Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska, i relevanta delar, i sin
�rsredovisning redovisa resultatet f�rdelat p� kvinnor och m�n.

3 � Ombudsmannen mot etnisk diskriminering ska inom ramen f�r �ter-
rapporteringen �versiktligt redog�ra f�r verksamheten i N�mnden mot dis-
kriminering och uppr�tta separat resultat- och balansr�kning f�r denna.

Ledning

4 � Ombudsmannen mot etnisk diskriminering leds av en myndighetschef.

Anst�llningar och uppdrag

5 � Ombudsmannen �r myndighetschef.

�rendenas handl�ggning

6 � Ett vitesf�rel�ggande enligt 25 � lagen (1999:130) om �tg�rder mot
diskriminering i arbetslivet p� grund av etnisk tillh�righet, religion eller an-
nan trosuppfattning ska delges arbetsgivaren.

SFS 2007:1037

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1037

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Ett vitesf�rel�ggande f�r delges enligt 12 � delgivningslagen (1970:428)

bara om det finns sk�l att anta att arbetsgivaren har avvikit eller p� annat s�tt
h�ller sig undan.

Undantag fr�n myndighetsf�rordningen

7 � 7 � myndighetsf�rordningen (2007:515) ska inte till�mpas p� Om-
budsmannen mot etnisk diskriminering.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1988:895) med instruktion f�r Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

;