SFS 2007:1039 Förordning med instruktion för Resegarantinämnden

071039.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:16px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:16px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:CBFBAF+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:CBFBAE+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>F�rordning <br/>med instruktion f�r Resegarantin�mnden;</b></p> <p style="position:absolute;top:248px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:283px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:328px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Uppgifter</b></p> <p style="position:absolute;top:354px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>1 � </b>Resegarantin�mnden ska pr�va om s�kerhet ska tas i anspr�k enligt<br/>resegarantilagen (1972:204).</p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 � </b>Myndigheten leds av en n�mnd.</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>3 � </b>Best�mmelser om n�mndens sammans�ttning finns i resegarantilagen<br/>(1972:204).</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Organisation</b></p> <p style="position:absolute;top:566px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>4 � </b>Vid n�mnden finns sekreterare som hj�lper till med beredningen av<br/>�renden enligt vad n�mnden n�rmare best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 � </b>Kammarkollegiet utf�r administrativa och handl�ggande uppgifter �t<br/>myndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>�rendenas handl�ggning</b></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>6 � </b>Best�mmelser om beslutf�rhet och omr�stning finns i resegarantilagen<br/>(1972:204). </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Anst�llningar och uppdrag</b></p> <p style="position:absolute;top:795px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>7 � </b>F�reskrifter om f�rordnande av ordf�rande, andra ledam�ter och ers�t-<br/>tare i n�mnden finns i resegarantilagen (1972:204). F�rordnandena ges f�r<br/>en best�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS 2007:1039</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1039</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:69px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:87px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">(1988:1584) med instruktion f�r Resegarantin�mnden ska upph�ra att g�lla.</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">NYAMKO SABUNI</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Cecilia Bergman<br/>(Integrations- och <br/>j�mst�lldhetsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
med instruktion f�r Resegarantin�mnden;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Uppgifter

1 � Resegarantin�mnden ska pr�va om s�kerhet ska tas i anspr�k enligt
resegarantilagen (1972:204).

Ledning

2 � Myndigheten leds av en n�mnd.

3 � Best�mmelser om n�mndens sammans�ttning finns i resegarantilagen
(1972:204).

Organisation

4 � Vid n�mnden finns sekreterare som hj�lper till med beredningen av
�renden enligt vad n�mnden n�rmare best�mmer.

5 � Kammarkollegiet utf�r administrativa och handl�ggande uppgifter �t
myndigheten.

�rendenas handl�ggning

6 � Best�mmelser om beslutf�rhet och omr�stning finns i resegarantilagen
(1972:204).

Anst�llningar och uppdrag

7 � F�reskrifter om f�rordnande av ordf�rande, andra ledam�ter och ers�t-
tare i n�mnden finns i resegarantilagen (1972:204). F�rordnandena ges f�r
en best�md tid.

SFS 2007:1039

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1039

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008, d� f�rordningen

(1988:1584) med instruktion f�r Resegarantin�mnden ska upph�ra att g�lla.

P� regeringens v�gnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
j�mst�lldhetsdepartementet)

;