SFS 2007:1051 Förordning om ändring i förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens strålskyddsinstitut

071051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HGIPMI+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:HGIPLH+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:8px;font-family:HGIPLG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1976:247) om vissa <br/>avgifter till Statens str�lskyddsinstitut;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 1 och 1 b �� samt bilagan till f�rordningen</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1976:247) om vissa avgifter till Statens str�lskyddsinstitut</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:422px;white-space:nowrap" class="ft13">1 ska ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:371px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som har tillst�nd enligt 2 � atomenergilagen (1956:306) eller 5 �</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet att uppf�ra, inneha eller driva en<br/>k�rnkraftsreaktor f�r industriell energiframst�llning ska till Statens str�l-<br/>skyddsinstitut f�r varje kalenderkvartal betala f�ljande avgifter:</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:626px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillst�ndshavare f�r f�ljande k�rntekniska anl�ggningar ska till Sta-</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">tens str�lskyddsinstitut f�r varje kalenderkvartal betala f�ljande avgifter f�r<br/>den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anl�gg-<br/>ningarna:</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 F�rordningen omtryckt 1993:424.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:753.</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:480px;white-space:nowrap" class="ft10">kronor</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1.</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r finansiering av Str�lskyddsinstitutets verksamhet<br/>p� k�rnenergiomr�det</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft10">588 840</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft19">f�r finansiering av s�rskilda beredskaps�tg�rder mot<br/>k�rnkraftsolyckor</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:471px;white-space:nowrap" class="ft10">867 450</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">3. f�r finansiering av str�lskyddsforskning med anknyt-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft10">ning till k�rnkraftsproduktionen</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:468px;white-space:nowrap" class="ft10"> 286 700</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2006:1500.</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:482px;white-space:nowrap" class="ft10">kronor</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">1.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19">Studsviksanl�ggningen med d�r bel�gna f�rs�ksreak-<br/>torer och avfallsanl�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft10">482 560</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">2.</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19">anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle f�r k�rnkrafts-<br/>reaktorer</p> <p style="position:absolute;top:761px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft10">147 200</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">3. </p> <p style="position:absolute;top:797px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft19">anl�ggning f�r hantering och lagring av anv�nt k�rn-<br/>br�nsle som inte utg�r en del av n�gon annan avgifts-<br/>pliktig anl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft10">97 900</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2007:1051</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1051</b></p> <p style="position:absolute;top:205px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:241px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:276px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ANDREAS CARLGREN</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft22">Egon Abresparr<br/>(Milj�departementet)</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">4.</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft22">anl�ggning f�r slutlig f�rvaring av annat k�rnavfall �n<br/>anv�nt k�rnbr�nsle som inte utg�r en del av n�gon an-<br/>nan avgiftspliktig anl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft20">97 900</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">5.</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft22">anl�ggning f�r bearbetning och annan hantering av<br/>l�gaktivt k�rnavfall som inte utg�r en del av n�gon an-<br/>nan avgiftspliktig anl�ggning</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:586px;white-space:nowrap" class="ft20">54 900</p> <p style="position:absolute;top:53px;left:587px;white-space:nowrap" class="ft20">kronor</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1051</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:476px;white-space:nowrap" class="ft32"><i>Bilaga</i></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:514px;white-space:nowrap" class="ft33">4</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>Avgifter f�r tillst�ndspliktig verksamhet</b></p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Verksamhet</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgift ber�knas </p> <p style="position:absolute;top:112px;left:481px;white-space:nowrap" class="ft30">Avgift </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">per</p> <p style="position:absolute;top:130px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft30"> kronor</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Tillst�ndspliktiga lasrar</p> <p style="position:absolute;top:153px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:153px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">3 700</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Medicinsk r�ntgendiagnostik</p> <p style="position:absolute;top:171px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">generator </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">1 950</p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Extern str�lterapi</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">acceleratorer och koboltapparater</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">utrustning</p> <p style="position:absolute;top:206px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">4 800</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">r�ntgenterapiutrustningar</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">utrustning</p> <p style="position:absolute;top:224px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">1 650</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Brachyterapi</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">efterladdningsutrustningar</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">utrustning</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">4 800</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">�vriga slutna str�lk�llor �ver</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">7 250</p> <p style="position:absolute;top:295px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">100 gigabecquerel</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Nuklearmedicin</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">h�gst 100 gigabecquerel</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:330px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">29 700</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">�ver 100 gigabecquerel</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">47 800</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Odontologisk r�ntgendiagnostik</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">generator </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">1 550</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft30">dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">11 100</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Veterin�rmedicinsk r�ntgendiagnostik</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">generator </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">1 650</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Verksamhet med �ppna str�lk�llor</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft30">600</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">(h�gst 100 megabecquerel)<br/>Verksamhet med �ppna str�lk�llor</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">laboratorium</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">1 950</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(h�gst 10 gigabecquerel) </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft30">dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">23 500</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Verksamhet med �ppna str�lk�llor</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">laboratorium</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">10 600</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">(�ver10 gigabecquerel) <br/>Mindre acceleratorer och bestr�lnings-</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">utrustning</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">3 600</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">apparater med slutna str�lk�llor</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft30">dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(�ver 100 gigabecquerel)</p> <p style="position:absolute;top:595px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:595px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">15 600</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Acceleratoranl�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:612px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd 13 </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft30">250</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Radiografering</p> <p style="position:absolute;top:630px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">utrustning 1 </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft30">550</p> <p style="position:absolute;top:648px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft30">dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:665px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">86 000</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Utrustningar f�r analys, kontroll och</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">utrustning</p> <p style="position:absolute;top:683px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft30">600</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�vervakning samt slutna str�lk�llor</p> <p style="position:absolute;top:701px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft30">dock h�gst</p> <p style="position:absolute;top:718px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">(h�gst 100 gigabecquerel) </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:479px;white-space:nowrap" class="ft30">31 800</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Str�lsterilisering</p> <p style="position:absolute;top:736px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">anl�ggning 14 </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft30">900</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Handel med str�lk�llor</p> <p style="position:absolute;top:754px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">3 800</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">Handel, installation och underh�ll av</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:771px;left:486px;white-space:nowrap" class="ft30">9 600</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft37">str�lk�llor<br/>Verksamhet med kvalitetskontroll av</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:346px;white-space:nowrap" class="ft30">tillst�nd</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:497px;white-space:nowrap" class="ft30">600</p> <p style="position:absolute;top:824px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">radiologisk utrustning </p> <p style="position:absolute;top:916px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35">4 Senaste lydelse 2006:1500.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft40">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft40">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1976:247) om vissa
avgifter till Statens str�lskyddsinstitut;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 1 och 1 b �� samt bilagan till f�rordningen

(1976:247) om vissa avgifter till Statens str�lskyddsinstitut

1 ska ha f�ljande

lydelse.

1 �

2

Den som har tillst�nd enligt 2 � atomenergilagen (1956:306) eller 5 �

lagen (1984:3) om k�rnteknisk verksamhet att uppf�ra, inneha eller driva en
k�rnkraftsreaktor f�r industriell energiframst�llning ska till Statens str�l-
skyddsinstitut f�r varje kalenderkvartal betala f�ljande avgifter:

1 b �

3

Tillst�ndshavare f�r f�ljande k�rntekniska anl�ggningar ska till Sta-

tens str�lskyddsinstitut f�r varje kalenderkvartal betala f�ljande avgifter f�r
den beredskap och tillsynsverksamhet som institutet bedriver vid anl�gg-
ningarna:

1 F�rordningen omtryckt 1993:424.

2 Senaste lydelse 2005:753.

kronor

1.

f�r finansiering av Str�lskyddsinstitutets verksamhet
p� k�rnenergiomr�det

588 840

2.

f�r finansiering av s�rskilda beredskaps�tg�rder mot
k�rnkraftsolyckor

867 450

3. f�r finansiering av str�lskyddsforskning med anknyt-

ning till k�rnkraftsproduktionen

286 700

3 Senaste lydelse 2006:1500.

kronor

1.

Studsviksanl�ggningen med d�r bel�gna f�rs�ksreak-
torer och avfallsanl�ggningar

482 560

2.

anl�ggning f�r framst�llning av br�nsle f�r k�rnkrafts-
reaktorer

147 200

3.

anl�ggning f�r hantering och lagring av anv�nt k�rn-
br�nsle som inte utg�r en del av n�gon annan avgifts-
pliktig anl�ggning

97 900

SFS 2007:1051

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

2

SFS 2007:1051

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Milj�departementet)

4.

anl�ggning f�r slutlig f�rvaring av annat k�rnavfall �n
anv�nt k�rnbr�nsle som inte utg�r en del av n�gon an-
nan avgiftspliktig anl�ggning

97 900

5.

anl�ggning f�r bearbetning och annan hantering av
l�gaktivt k�rnavfall som inte utg�r en del av n�gon an-
nan avgiftspliktig anl�ggning

54 900

kronor

background image

3

SFS 2007:1051

Bilaga

4

Avgifter f�r tillst�ndspliktig verksamhet

Verksamhet

Avgift ber�knas

Avgift

per

kronor

Tillst�ndspliktiga lasrar

tillst�nd

3 700

Medicinsk r�ntgendiagnostik

generator

1 950

Extern str�lterapi

acceleratorer och koboltapparater

utrustning

4 800

r�ntgenterapiutrustningar

utrustning

1 650

Brachyterapi

efterladdningsutrustningar

utrustning

4 800

�vriga slutna str�lk�llor �ver

tillst�nd

7 250

100 gigabecquerel

Nuklearmedicin

h�gst 100 gigabecquerel

tillst�nd

29 700

�ver 100 gigabecquerel

tillst�nd

47 800

Odontologisk r�ntgendiagnostik

generator

1 550

dock h�gst

11 100

Veterin�rmedicinsk r�ntgendiagnostik

generator

1 650

Verksamhet med �ppna str�lk�llor

600

(h�gst 100 megabecquerel)
Verksamhet med �ppna str�lk�llor

laboratorium

1 950

(h�gst 10 gigabecquerel)

dock h�gst

23 500

Verksamhet med �ppna str�lk�llor

laboratorium

10 600

(�ver10 gigabecquerel)
Mindre acceleratorer och bestr�lnings-

utrustning

3 600

apparater med slutna str�lk�llor

dock h�gst

(�ver 100 gigabecquerel)

15 600

Acceleratoranl�ggningar

tillst�nd 13

250

Radiografering

utrustning 1

550

dock h�gst

86 000

Utrustningar f�r analys, kontroll och

utrustning

600

�vervakning samt slutna str�lk�llor

dock h�gst

(h�gst 100 gigabecquerel)

31 800

Str�lsterilisering

anl�ggning 14

900

Handel med str�lk�llor

tillst�nd

3 800

Handel, installation och underh�ll av

tillst�nd

9 600

str�lk�llor
Verksamhet med kvalitetskontroll av

tillst�nd

600

radiologisk utrustning

4 Senaste lydelse 2006:1500.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;