SFS 2007:1070 Förordning om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor

071070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGJJEJ+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGJJEK+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGJJEK+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HGJJEK+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:HGJJEK+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:HGJJEJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGJJEK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGJJEJ+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:16px;font-family:HGJJEJ+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:8px;font-family:HGJJEJ+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2003:615) om <br/>etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2003:615) om etikpr�vning</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av forskning som avser m�nniskor ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>10 � </b>En regional etikpr�vningsn�mnd har r�tt att ta ut avgifter f�r pr�v-<br/>ning av �renden enligt lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som<br/>avser m�nniskor. F�r s�dana avgifter ska best�mmelserna i 1114 �� av-<br/>giftsf�rordningen (1992:191) till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:426px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Av 15 � f�rordningen (2007:1069) med instruktion f�r regionala etikpr�v-</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">ningsn�mnder framg�r att n�mnden har r�tt att ta ut avgifter f�r r�dgivande<br/>yttrande.</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:533px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">LARS LEIJONBORG</p> <p style="position:absolute;top:586px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft17">Charlotte Abrahamsson<br/>(Utbildningsdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2007:1070</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 4 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft20">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft20">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2003:615) om
etikpr�vning av forskning som avser m�nniskor;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver att 10 � f�rordningen (2003:615) om etikpr�vning

av forskning som avser m�nniskor ska ha f�ljande lydelse.

10 � En regional etikpr�vningsn�mnd har r�tt att ta ut avgifter f�r pr�v-
ning av �renden enligt lagen (2003:460) om etikpr�vning av forskning som
avser m�nniskor. F�r s�dana avgifter ska best�mmelserna i 1114 �� av-
giftsf�rordningen (1992:191) till�mpas.

Av 15 � f�rordningen (2007:1069) med instruktion f�r regionala etikpr�v-

ningsn�mnder framg�r att n�mnden har r�tt att ta ut avgifter f�r r�dgivande
yttrande.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2007:1070

Utkom fr�n trycket
den 4 december 2007

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;