SFS 2007:1084 Förordning om ändring i förordningen (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen

071084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:MALOMB+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:16px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MALOLB+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} .ft26{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MALOLA+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (1996:377) med <br/>instruktion f�r H�gsta domstolen;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:377) med instruk-</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tion f�r H�gsta domstolen </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels </i>att 2, 5 och 34 �� samt rubriken n�rmast f�re 5 � ska ha f�ljande ly-</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse, </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>dels</i> att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 a och 4 a ��,</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">av f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 � </b>H�gsta domstolens ordf�rande �r administrativ chef f�r H�gsta dom-<br/>stolen. H�gsta domstolens ordf�rande ansvarar f�r verksamheten och ska se<br/>till att den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som<br/>f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att H�gsta dom-<br/>stolen hush�llar v�l med statens medel.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>2 a � </b>H�gsta domstolens ordf�rande �r skyldig att vid H�gsta domstolen<br/>genomf�ra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar<br/>f�r enligt f�rordningen (2007:1073) med instruktion f�r Domstolsverket.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>4 a � </b>I en arbetsordning ska H�gsta domstolen meddela de f�reskrifter<br/>som beh�vs om H�gsta domstolens organisation och formerna f�r H�gsta<br/>domstolens verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">H�gsta domstolen f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter eller i ett en-</p> <p style="position:absolute;top:673px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">skilt fall besluta vem som f�r beg�ra in f�rklaringar, upplysningar eller ytt-<br/>randen i administrativa �renden. </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Myndighetsf�rordningens till�mpning</b></p> <p style="position:absolute;top:762px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>5 � </b>F�ljande f�reskrifter i myndighetsf�rordningen (2007:515) till�mpas<br/>p� H�gsta domstolen:</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6 � om allm�nna uppgifter,<br/>8 � om arbetsgivarpolitik,<br/>19 � om kostnadsm�ssiga konsekvenser, och<br/>21 � om myndighetens beslut.<br/>Best�mmelserna i 19 och 21 �� g�ller dock endast i fr�ga om administra-</p> <p style="position:absolute;top:885px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">tiva �renden.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>SFS 2007:1084</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1084</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:490px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders, V�llingby 2007</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft22">1<b> </b>H�gsta domstolens beslut i andra administrativa �renden �n anst�ll-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">nings�renden f�r �verklagas hos Domstolsverket, om inte n�got annat �r s�r-<br/>skilt f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett beslut som inneb�r att en viss rotel, ett visst m�l eller ett visst �rende</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft26">ska tilldelas en viss domare eller som annars r�r f�rdelningen av d�mande<br/>uppgifter mellan olika domare f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:246px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft26">Helena Swenz�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">1 Senaste lydelse 2006:1417.</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (1996:377) med
instruktion f�r H�gsta domstolen;

utf�rdad den 22 november 2007.

Regeringen f�reskriver i fr�ga om f�rordningen (1996:377) med instruk-

tion f�r H�gsta domstolen

dels att 2, 5 och 34 �� samt rubriken n�rmast f�re 5 � ska ha f�ljande ly-

delse,

dels att det i f�rordningen ska inf�ras tv� nya paragrafer, 2 a och 4 a ��,

av f�ljande lydelse.

2 � H�gsta domstolens ordf�rande �r administrativ chef f�r H�gsta dom-
stolen. H�gsta domstolens ordf�rande ansvarar f�r verksamheten och ska se
till att den bedrivs effektivt och enligt g�llande r�tt och de f�rpliktelser som
f�ljer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt att H�gsta dom-
stolen hush�llar v�l med statens medel.

2 a � H�gsta domstolens ordf�rande �r skyldig att vid H�gsta domstolen
genomf�ra den interna styrning och kontroll som Domstolsverket ansvarar
f�r enligt f�rordningen (2007:1073) med instruktion f�r Domstolsverket.

4 a � I en arbetsordning ska H�gsta domstolen meddela de f�reskrifter
som beh�vs om H�gsta domstolens organisation och formerna f�r H�gsta
domstolens verksamhet.

H�gsta domstolen f�r i arbetsordningen meddela f�reskrifter eller i ett en-

skilt fall besluta vem som f�r beg�ra in f�rklaringar, upplysningar eller ytt-
randen i administrativa �renden.

Myndighetsf�rordningens till�mpning

5 � F�ljande f�reskrifter i myndighetsf�rordningen (2007:515) till�mpas
p� H�gsta domstolen:

6 � om allm�nna uppgifter,
8 � om arbetsgivarpolitik,
19 � om kostnadsm�ssiga konsekvenser, och
21 � om myndighetens beslut.
Best�mmelserna i 19 och 21 �� g�ller dock endast i fr�ga om administra-

tiva �renden.

SFS 2007:1084

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1084

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

34 �

1 H�gsta domstolens beslut i andra administrativa �renden �n anst�ll-

nings�renden f�r �verklagas hos Domstolsverket, om inte n�got annat �r s�r-
skilt f�reskrivet.

Ett beslut som inneb�r att en viss rotel, ett visst m�l eller ett visst �rende

ska tilldelas en viss domare eller som annars r�r f�rdelningen av d�mande
uppgifter mellan olika domare f�r inte �verklagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 januari 2008.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Helena Swenz�n
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:1417.

;