SFS 2007:1092 Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

071092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:16px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:10px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft55{font-size:10px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft56{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft61{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft63{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft64{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft65{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft67{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft68{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft71{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft72{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft73{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft74{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft81{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft82{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft83{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft84{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft85{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft86{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft87{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft90{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft91{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft92{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft93{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft94{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft100{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft101{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft102{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft103{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft104{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft110{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft120{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft121{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft122{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft123{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft130{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft131{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft132{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft133{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft134{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft140{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft141{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft142{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft143{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft150{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft151{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft152{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft153{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft160{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft161{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft162{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft163{font-size:16px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft164{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft170{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft171{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft172{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft173{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft180{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft181{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft182{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft183{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft184{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft190{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft191{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft192{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft193{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft200{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft201{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft202{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft203{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft204{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft205{font-size:16px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft206{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft210{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft211{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft212{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft213{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft214{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft215{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft216{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft217{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft220{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft221{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft222{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft223{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft224{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft225{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft230{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft231{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft232{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft233{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft234{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft235{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft240{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft241{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft242{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft243{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft250{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft251{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft252{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft253{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft254{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft260{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft261{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft262{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft263{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft270{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft271{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft272{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft273{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft274{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft275{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft276{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft280{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft281{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft282{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft283{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft290{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft291{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft292{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft293{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft294{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft300{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft301{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft302{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft303{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft304{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft305{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft310{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft311{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft312{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft313{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft314{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft315{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft316{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft320{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft321{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft322{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft323{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft330{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft331{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft332{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft333{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft340{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft341{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft342{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft343{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft344{font-size:7px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft345{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft346{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft350{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft351{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft352{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft353{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft360{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft361{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft362{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft363{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft370{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft371{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft372{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft373{font-size:10px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft374{font-size:10px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft375{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft380{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft381{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft382{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft383{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft384{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft390{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft391{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft392{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft393{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft400{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft401{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft402{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft403{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft410{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft411{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft412{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft413{font-size:10px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft414{font-size:10px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft415{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft420{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft421{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft422{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft423{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft424{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft425{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft430{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft431{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft432{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft433{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft440{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft441{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft442{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft443{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft450{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft451{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft452{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft453{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft460{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft461{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft462{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft463{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft470{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft471{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft472{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft473{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft480{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft481{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft482{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft483{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft484{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft485{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft486{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft490{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft491{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft492{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft493{font-size:10px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft494{font-size:10px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft495{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft496{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft500{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft501{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft502{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft503{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft504{font-size:12px;line-height:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft510{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft511{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft512{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft513{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft514{font-size:12px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft515{font-size:12px;line-height:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft520{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft521{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft522{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft523{font-size:14px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft524{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft530{font-size:14px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} .ft531{font-size:16px;font-family:MAMEAH+Times;color:#000000;} .ft532{font-size:14px;font-family:MAMEBI+Times;color:#000000;} .ft533{font-size:14px;line-height:17px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft540{font-size:8px;font-family:MAMEAG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om upphandling inom omr�dena vatten, energi, <br/>transporter och posttj�nster;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 november 2007.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:348px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>1 kap. Lagens inneh�ll och till�mpningsomr�de samt allm�nna <br/>best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:391px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>Lagens inneh�ll </b></p> <p style="position:absolute;top:417px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b>I denna lag finns f�reskrifter om</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10"> lagens inneh�ll och till�mpningsomr�de samt allm�nna best�mmelser</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"> definitioner (2 kap.),<br/> tr�skelv�rden (3 kap.),<br/> upphandlingsf�rfaranden (4 kap.),<br/> ramavtal (5 kap.),<br/> tekniska specifikationer och s�rskilda kontraktsvillkor i f�rfr�gningsun-</p> <p style="position:absolute;top:558px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">derlag m.m. (6 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"> annonsering av upphandling (7 kap.),<br/> tidsfrister f�r att komma in med anbudsans�kningar och anbud m.m.</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(8 kap.),</p> <p style="position:absolute;top:629px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft111"> kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),<br/> uteslutning av leverant�rer (10 kap.),<br/> kvalificering och urvalsbed�mning (11 kap.),<br/> tilldelning av kontrakt (12 kap.),<br/> projektt�vlingar p� tj�nsteomr�det (13 kap.),<br/> anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land (14 kap.),<br/> upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.) och<br/> �verpr�vning, skadest�nd m.m. (16 kap.).<br/>Till lagen h�r f�ljande bilagor<br/> F�rteckning �ver byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)<br/> F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (A-tj�nster) (bilaga 2)</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.</p> <p style="position:absolute;top:868px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft113">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om<br/>samordning av f�rfaranden vid upphandling p� omr�dena vatten, energi, transporter<br/>och posttj�nster (EUT L 134, 30.04.2004, s. 1113, Celex 32004L0017), senast �ndrat<br/>genom kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28,<br/>Celex 32005R2083).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 7 december 2007</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24"> F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (B-tj�nster) (bilaga 3)<br/> Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>2 � </b>Denna lag g�ller f�r upphandling av byggentreprenader, varor och<br/>tj�nster f�r verksamhet inom omr�dena vatten, energi, transporter och post-<br/>tj�nster enligt 410 ��. Lagen g�ller ocks� d� en upphandlande enhet anord-<br/>nar projektt�vlingar. Vad som avses med upphandling och upphandlande en-<br/>het framg�r av 2 kap. 23 � respektive 20 �. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">Endast 15 och 16 kap. till�mpas i fr�ga om upphandling som<br/>1. avser tj�nster enligt bilaga 3 (B-tj�nster),<br/>2. avser andra kontrakt, vars v�rde understiger de tr�skelv�rden som</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">anges i lagen, eller</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. omfattas av sekretess eller andra s�rskilda begr�nsningar med h�nsyn</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">till rikets s�kerhet. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">I fr�ga om upphandling som avser tj�nster som anges i bilaga 2 (A-tj�ns-</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ter) till�mpas inte 13 kap.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En upphandling som avser b�de A-tj�nster och B-tj�nster skall anses vara</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24">en upphandling av A-tj�nster om v�rdet av A-tj�nsterna �verstiger v�rdet av<br/>B-tj�nsterna. I annat fall skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-<br/>handling av B- tj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b>Det finns best�mmelser om offentlig upphandling i lagen (2007:1091)<br/>om offentlig upphandling. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Verksamheter som omfattas av lagen</b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Gas, v�rme, el och dricksvatten</i></p> <p style="position:absolute;top:571px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>4 � </b>En verksamhet omfattas av denna lag om den best�r av</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. tillhandah�llande eller drift av fasta publika n�t i samband med produk-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">tion, transport eller distribution av gas, v�rme, el eller dricksvatten, eller </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. leverans av gas, v�rme, el eller dricksvatten till s�dana n�t som avses i</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">1.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>5 � </b>Om en annan upphandlande enhet �n en upphandlande myndighet le-<br/>vererar gas eller v�rme till ett publikt n�t, skall detta inte anses utg�ra en s�-<br/>dan verksamhet som avses i 4 �, om </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">1. enhetens produktion �r en oundviklig f�ljd av en annan verksamhet �n</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">n�gon av dem som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 �,</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">2. leverans till det publika n�tet endast syftar till att anv�nda denna pro-</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">duktion ekonomiskt, och</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">3. s�dana leveranser uppg�r till h�gst 20 procent av enhetens oms�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft20">ber�knat efter genomsnittet f�r de senaste tre �ren.</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b>Om en annan upphandlande enhet �n en upphandlande myndighet le-<br/>vererar el eller dricksvatten till ett publikt n�t, skall detta inte anses utg�ra<br/>en s�dan verksamhet som avses i 4 �, om </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. enhetens produktion beh�vs f�r en annan verksamhet �n n�gon av dem</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 �,</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. leverans till det publika n�tet beror endast p� enhetens egen f�rbruk-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">ning, och</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">3. s�dana leveranser uppg�r till h�gst 30 procent av enhetens totala pro-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">duktion av el respektive dricksvatten, ber�knat efter genomsnittet f�r de<br/>senaste tre �ren.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 � </b>Denna lag g�ller �ven f�r upphandling som g�rs och projektt�vlingar<br/>som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som av-<br/>ser dricksvatten enligt 4 �, om upphandlingen eller projektt�vlingen har an-<br/>knytning till</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dr�nering och den volym</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">vatten som anv�nds f�r dricksvattenf�rs�rjningen utg�r mer �n 20 procent<br/>av den totala volym vatten som tillhandah�lls genom dessa projekt eller<br/>konstbevattnings- och dr�neringsanl�ggningar, eller</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">2. bortf�ring eller rening av avloppsvatten.</p> <p style="position:absolute;top:378px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Transporttj�nster</i></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>8 � </b>En verksamhet omfattas av denna lag om den best�r av tillhandah�l-<br/>lande eller drift av publika n�t i form av transporter med j�rnv�g, automati-<br/>serade system, sp�rv�g, tunnelbana, buss, tr�dbuss eller linbana. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Ett n�t f�r transporttj�nster skall anses finnas om tj�nsten tillhandah�lls en-</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34">ligt villkor som fastst�llts av en beh�rig myndighet och som avser linje-<br/>str�ckning, tillg�nglig transportkapacitet, turt�thet och liknande f�rh�llanden.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">F�rsta stycket g�ller inte s�dan busstransportverksamhet som anges i</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">22 �. </p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Posttj�nster m.m.</i></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 � </b>Denna lag omfattar en verksamhet som best�r av tj�nster enligt 2 kap.<br/>13 �.</p> <p style="position:absolute;top:660px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft35"><i>Prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta br�nslen <br/>samt tillhandah�llande av hamnar och flygplatser</i></p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>10 � </b>En verksamhet omfattas av denna lag om den best�r av utnyttjande av<br/>ett geografiskt omr�de i syfte att</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft34">1. prospektera eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta br�nslen, eller <br/>2. ge tillg�ng till flygplatser, hamnar eller andra terminaler f�r transporter</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">i luften eller till havs eller p� inre vattenv�gar.</p> <p style="position:absolute;top:819px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>Undantag fr�n lagens till�mpningsomr�de</b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33"><i>Byggkoncessioner och tj�nstekoncessioner</i></p> <p style="position:absolute;top:871px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>11 � </b>Denna lag g�ller inte vid tilldelning av byggkoncessioner eller tj�ns-<br/>tekoncessioner som beviljas f�r s�dan verksamhet som omfattas av lagens<br/>till�mpningsomr�de enligt 410 ��.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Kontrakt f�r �terf�rs�ljning eller uthyrning till tredje man</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>12 � </b>Denna lag g�ller inte f�r anskaffningar som g�rs vid �terf�rs�ljning<br/>eller uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har n�gon<br/>s�rskild r�ttighet eller ensamr�tt att s�lja eller hyra ut f�rem�let f�r kontrak-<br/>tet och �ven andra har r�tt att s�lja eller hyra ut det p� samma villkor som<br/>den upphandlande enheten.</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En upphandlande enhet �r skyldig att p� beg�ran av Europeiska gemen-</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">skapernas kommission anm�la de varukategorier och verksamheter som den<br/>anser vara undantagna enligt f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Verksamhet i tredje land samt anm�lan till kommissionen</i></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>13 � </b>Denna lag g�ller inte vid upphandling som g�rs f�r att i ett land som<br/>inte �r bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>(EES) ut�va s�dan verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de<br/>enligt 410 �� utan fysisk anv�ndning av n�got n�t eller geografiskt omr�de<br/>i ett eller flera EES-l�nder.</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">En upphandlande enhet �r skyldig att p� beg�ran av Europeiska gemen-</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">skapernas kommission anm�la de verksamheter som den anser vara undan-<br/>tagna enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Upphandling enligt andra internationella regler </i></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>14 � </b>Denna lag g�ller inte upphandling som omfattas av andra best�mmel-<br/>ser och g�rs enligt </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. ett internationellt avtal mellan n�gon av staterna inom EES och n�gon</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">annan stat f�r ett projekt som �r gemensamt f�r de avtalsslutande staterna, </p> <p style="position:absolute;top:535px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. upphandlingsf�rfaranden som har �verenskommits i ett internationellt</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">avtal med anknytning till stationering av milit�r personal, eller</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. upphandlingsf�rfaranden som har �verenskommits i en internationell</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft40">organisation.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft42"><i>Anknutna f�retag och samriskf�retag</i></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>15 � </b>Under de f�ruts�ttningar som anges i 16 � g�ller inte denna lag f�r<br/>kontrakt som </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet f�retag, eller <br/>2. ett samriskf�retag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter f�r</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">att bedriva verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de enligt<br/>410 ��, tilldelar ett f�retag som �r anknutet till n�gon av dem. </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>16 � </b>Best�mmelserna i 15 � g�ller under f�ruts�ttning att leverans med an-<br/>ledning av tilldelningen av byggentreprenad-, varu- eller tj�nstekontrakt<br/>motsvarar minst 80 procent av det anknutna f�retagets genomsnittliga om-<br/>s�ttning av byggentreprenader, varor respektive tj�nster under de f�reg�ende<br/>tre �ren.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">Om ett anknutet f�retag inte kan visa sin oms�ttning f�r de f�reg�ende tre</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft44">�ren p� grund av tidpunkten f�r f�retagets etablering eller verksamhetens<br/>p�b�rjande, f�r f�retaget genom prognoser f�r verksamheten eller p� n�got</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">annat s�tt g�ra sannolikt att den andel av oms�ttningen som avses i f�rsta<br/>stycket kommer att uppn�s.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Om mer �n ett f�retag som �r anknutet till den upphandlande enheten till-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">handah�ller samma eller liknande byggentreprenader, varor eller tj�nster,<br/>skall andelen ber�knas med h�nsyn till den totala oms�ttning som h�rr�r fr�n<br/>byggentreprenader, varor respektive tj�nster fr�n dessa anknutna f�retag.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>17 � </b>Denna lag g�ller inte f�r kontrakt som </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. ett samriskf�retag, bildat uteslutande av upphandlande enheter f�r att</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">bedriva verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de enligt<br/>410 ��, tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">2. en upphandlande enhet tilldelar ett s�dant samriskf�retag som enheten</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">ing�r i, om samriskf�retaget har bildats f�r att utf�ra den aktuella verksam-<br/>heten under en tid av minst tre �r och det i den handling som uppr�ttats f�r<br/>bildandet av f�retaget anges att de upphandlande enheter som det best�r av<br/>kommer att ing� i det under minst samma tid.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>18 � </b>P� beg�ran av Europeiska gemenskapernas kommission skall en upp-<br/>handlande enhet som tilldelat ett kontrakt med till�mpning av n�got av un-<br/>dantagen i 15 eller 17 � l�mna uppgifter till kommissionen om namnen p� de<br/>ber�rda f�retagen eller samriskf�retagen och om de ber�rda kontraktens art<br/>och v�rde samt tillhandah�lla det underlag som kommissionen anser vara<br/>n�dv�ndigt f�r att visa att relationerna mellan f�retaget eller samriskf�reta-<br/>get och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 1517 ��.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>S�rskilda undantag</i></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>19 � </b>Denna lag g�ller inte f�r kontrakt som avser</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">1. f�rv�rv av fastighet, arrender�tt, hyresr�tt, bostadsr�tt, tomtr�tt, servi-</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">tutsr�tt eller n�gon annan r�ttighet till fastighet, dock g�ller lagen f�r upp-<br/>handling av finansiella tj�nster med anledning av kontrakt som avses i denna<br/>punkt,</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">2. skiljemanna- eller f�rlikningsuppdrag, <br/>3. finansiella tj�nster i samband med utf�rdande, f�rs�ljning, f�rv�rv eller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft50">�verl�telse av v�rdepapper eller andra finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56">4. anst�llningar, eller<br/>5. forsknings- och utvecklingstj�nster, med undantag f�r s�dana vilkas re-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">sultat endast tillkommer en upphandlande enhet i den egna verksamheten<br/>och betalas av den upphandlande enheten.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft50">Med fastighet enligt f�rsta stycket 1 avses det som enligt jordabalken ut-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56">g�r eller tillh�r en fastighet. Befintlig byggnad som tillh�r n�gon annan �n<br/>�garen till jorden skall ocks� anses utg�ra en fastighet. Detsamma g�ller s�-<br/>dana tillbeh�r till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 �� jordabalken, om<br/>de tillh�r byggnadens �gare.</p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft53"><i>Tj�nstekontrakt som tilldelas p� grund av ensamr�tt</i></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft56"><b>20 � </b>Denna lag g�ller inte f�r tj�nstekontrakt som en upphandlande enhet<br/>tilldelar en upphandlande myndighet som p� grund av lag eller annan f�rfatt-<br/>ning har ensamr�tt att utf�ra tj�nsten.</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft54">4 <i>SFS 2007:1073-1109</i></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft60">6</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft61"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Kontrakt som avser vatten, energi eller br�nsle i vissa fall</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>21 � </b>Denna lag g�ller inte f�r kontrakt som tilldelas av en upphandlande<br/>enhet och avser</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver verk-</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">samhet enligt 4 � som avser dricksvatten, eller </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">2. leverans av energi eller br�nsle f�r energiproduktion, om den upphand-</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67">lande enheten bedriver verksamhet enligt 4 � som avser el, gas eller v�rme<br/>eller verksamhet som avses i 10 � 1.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Vissa busstransporttj�nster</i></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>22 � </b>Lagen g�ller inte f�r upphandling som avser busstransportverksamhet<br/>enligt 8 � om verksamheten var undantagen fr�n till�mpningsomr�det f�r r�-<br/>dets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphand-<br/>lingsf�rfarandet f�r enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, trans-<br/>port- och telekommunikationssektorerna</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft64">3, senast �ndrat genom kommissio-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">nens direktiv 2001/78/EG</p> <p style="position:absolute;top:339px;left:333px;white-space:nowrap" class="ft64">4 enligt dess artikel 2.4 och p�b�rjades senast den</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">30 april 2004.</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Direkt konkurrensutsatt verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:429px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>23 � </b>Denna lag g�ller inte om det fastst�llts enligt det s�rskilda f�rfarande<br/>som anges i artikel 30 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG<br/>av den 31 mars 2004 om samordning av f�rfarandena vid upphandling p�<br/>omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster</p> <p style="position:absolute;top:481px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft64">5, senast �ndrat genom</p> <p style="position:absolute;top:500px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:456px;white-space:nowrap" class="ft64">6, att verksamheten �r direkt</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft60">konkurrensutsatt p� marknader med fritt tilltr�de.</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft60">Europeiska gemenskapernas kommission pr�var efter beg�ran fr�n en</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67">upphandlande enhet om f�ruts�ttningarna enligt f�rsta stycket �r uppfyllda<br/>f�r viss verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft63"><b>Allm�nna best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:641px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Principer f�r upphandling</i></p> <p style="position:absolute;top:667px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>24 � </b>Upphandlande enheter skall behandla leverant�rer p� ett likv�rdigt<br/>och icke-diskriminerande s�tt samt genomf�ra upphandlingar p� ett �ppet<br/>s�tt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om �msesidigt erk�nnande<br/>och proportionalitet iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft62"><i>Kontrakt som r�r mer �n en verksamhet</i></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft67"><b>25 � </b>Om ett kontrakt r�r mer �n en verksamhet, skall de best�mmelser till-<br/>l�mpas som g�ller f�r den verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser.</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft68">3 EGT nr L 199, 09/98/1993, s. 84-138, �ndrat genom Europarlamentets och r�dets di-<br/>rektiv 98/4/EG den 16 februari 1998, EGT nr L 101, 01/04/1998 s. 116.</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft65">4 EGT L 285, 29.10.2001, s. 1162 (Celex 32001L0078).</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft65">5 EUT L 134, 30/04/2004, s. 1 (Celex 32004L0017).</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft65">6 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28 (Celex 32005R2083).</p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft70">7</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>26 � </b>Om ett kontrakt �r avsett f�r b�de en verksamhet som omfattas av<br/>denna lag och en verksamhet som omfattas av lagen (2007:1091) om offent-<br/>lig upphandling skall den sistn�mnda lagen till�mpas p� kontraktet om det<br/>inte �r m�jligt att avg�ra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen<br/>avser. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>27 � </b>Om ett kontrakt �r avsett f�r b�de en verksamhet som omfattas av<br/>denna lag och en annan verksamhet som inte omfattas av vare sig denna lag<br/>eller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling skall denna lag till�mpas<br/>p� kontraktet om det inte �r m�jligt att avg�ra vilken verksamhet som kon-<br/>traktet huvudsakligen avser.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>28 � </b>En upphandlande enhet f�r inte v�lja att tilldela endast ett kontrakt<br/>som avser mer �n en verksamhet eller separata kontrakt f�r de olika verk-<br/>samheterna i avsikt att best�mmelserna i denna lag eller i lagen (2007:1091)<br/>om offentlig upphandling inte skall bli till�mpliga.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft73"><i>R�tten att f� delta i en upphandling</i></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>29 � </b>En anbudss�kande eller anbudsgivare, som enligt best�mmelser i det<br/>land i vilket verksamheten �r etablerad har r�tt att leverera den tj�nst som<br/>kontraktet �r avsett f�r, f�r inte uteslutas fr�n att delta i en upphandling en-<br/>dast p� grund av krav p� att leverant�ren skall vara en fysisk eller en juridisk<br/>person.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">N�r det g�ller tj�nste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74">som ocks� omfattar tj�nster eller monterings- och installationsarbeten, f�r<br/>juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsans�kan uppge namn<br/>och yrkeskvalifikationer p� de personer som skall utf�ra tj�nsterna.</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>30 � </b>Grupper av leverant�rer har r�tt att ans�ka om att f� l�mna ett anbud<br/>och att l�mna ett anbud. Den upphandlande enheten f�r inte st�lla upp vill-<br/>kor om att s�dana grupper skall ha en best�md juridisk form f�r att f� l�mna<br/>en anbudsans�kan eller ett anbud. Enheten f�r dock beg�ra att en grupp skall<br/>ha en viss juridisk form n�r den blivit tilldelad kontraktet, om det kr�vs f�r<br/>att kontraktet skall kunna fullg�ras p� ett godtagbart s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft71"><b>2 kap. Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>Allm�nna definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft74"><b>1 � </b>Med <i>anbudss�kande</i> avses den som ans�ker om att f� delta i ett selek-<br/>tivt f�rfarande eller f�rhandlat f�rfarande eller i ett urvalsf�rfarande enligt<br/>15 kap.</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft72"><b>2 � </b>Med <i>anknutet</i> <i>f�retag</i> avses </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">1. f�retag �ver vilket en upphandlande enhet har ett best�mmande infly-</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">tande,</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft70">2. f�retag som kan ut�va ett best�mmande inflytande �ver en upphand-</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft70">lande enhet, och </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft80">8</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft81"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">3. f�retag som tillsammans med en upphandlande enhet st�r under be-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87">st�mmande inflytande av ett annat f�retag p� grund av �gande eller finan-<br/>siellt deltagande eller p� grund av de regler f�retaget lyder under.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Med anknutet f�retag avses �ven alla f�retag vars �rsr�kenskaper konsoli-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87">deras med den upphandlande enhetens enligt kraven i r�dets sjunde direktiv<br/>83/349/EEG av den 13 juni 1983</p> <p style="position:absolute;top:137px;left:374px;white-space:nowrap" class="ft82">7, senast �ndrat genom Europaparlamentets</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">och r�dets direktiv 2006/46/EG</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:364px;white-space:nowrap" class="ft82">8.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Ett <i>best�mmande inflytande</i> skall anses finnas om en upphandlande enhet</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87">direkt eller indirekt, i f�rh�llande till ett f�retag, innehar mer �n h�lften av<br/>andelarna i f�retaget eller kontrollerar majoriteten av r�stetalet p� grund av<br/>aktie�gande eller motsvarande eller kan utse mer �n halva antalet ledam�ter<br/>i f�retagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft84"><b>3 � </b>Med <i>byggentreprenadkontrakt</i> avses ett kontrakt som </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">1. avser utf�rande eller b�de projektering och utf�rande av arbete som �r</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">h�nf�rligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">2. medf�r att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">enligt krav som st�lls upp av den upphandlande enheten.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Med <i>byggnadsverk</i> avses det samlade resultatet av bygg- och anl�gg-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87">ningsarbeten, om resultatet sj�lvst�ndigt kan fullg�ra en teknisk eller ekono-<br/>misk funktion.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>4 � </b>Med <i>byggkoncession</i> avses ett kontrakt av samma slag som ett byggen-<br/>treprenadkontrakt men som inneb�r att ers�ttningen helt eller delvis utg�rs<br/>av r�tt att utnyttja anl�ggningen.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>5 � </b>Med <i>CPV-nomenklaturen</i> avses den gemensamma terminologi vid of-<br/>fentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och r�dets f�r-<br/>ordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam termi-<br/>nologi vid offentlig upphandling (CPV)</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:411px;white-space:nowrap" class="ft82">9, �ndrad genom kommissionens f�r-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">ordning (EG) nr 2151/2003</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:340px;white-space:nowrap" class="ft82">10. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft80">Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 13 avviker fr�n CPV-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft80">nomenklaturen har dessa f�retr�de. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>6 � </b>Med <i>elektroniska medel</i> avses medel som �verf�r signaler via tr�d eller<br/>radiov�gor, p� optisk v�g eller via andra elektromagnetiska �verf�ringsme-<br/>dier. </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>7 � </b>Med <i>erk�nda organ</i> avses s�dana provnings- och kalibreringslaborato-<br/>rier samt organ f�r inspektion och certifiering som uppfyller till�mpliga eu-<br/>ropeiska standarder.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft87"><b>8 � </b>Med <i>f�rfr�gningsunderlag</i> avses s�dant underlag f�r anbud som en<br/>upphandlande enhet tillhandah�ller en leverant�r. </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft85">7 EGT L 193, 18.7.1983, s. 117 (Celex 31983L0349).</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft85">8 EUT L 224, 16.8.2006, s. 17 (Celex 32006L0046).</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft85">9 EGT L 340, 16.12.2002, s. 1562 (Celex 32002R2195).</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft85">10 EGT L 329, 16.12.2003, s. 1270 (Celex 32003R2151).</p> </div> <div id="page9-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:650px;white-space:nowrap" class="ft90">9</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft91"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>9 � </b>Med <i>f�rhandlat f�rfarande</i> avses ett f�rfarande d�r den upphandlande<br/>enheten inbjuder utvalda leverant�rer och f�rhandlar om kontraktsvillkoren<br/>med en eller flera av dem.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft92"><b>10 � </b>Med <i>kontrakt</i> avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. sluts mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leve-</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">rant�rer, </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. avser utf�rande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhanda-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">h�llande av tj�nster, och</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk sig-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">natur.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>11 � </b>Med <i>leverant�r</i> avses den som p� marknaden tillhandah�ller varor el-<br/>ler tj�nster eller utf�r byggentreprenader.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Med leverant�r avses ocks� grupper av leverant�rer.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>12 � </b>Med <i>offentligt styrda organ</i> avses s�dana bolag, f�reningar, del�gar-<br/>f�rvaltningar, s�rskilt bildade samf�llighetsf�reningar och stiftelser som till-<br/>godoser behov i det allm�nnas intresse, under f�ruts�ttning att behovet inte<br/>�r av industriell eller kommersiell karakt�r, och </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. som till st�rsta delen �r finansierade av staten, en kommun, ett lands-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">ting eller en upphandlande myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. vars verksamhet st�r under kontroll av staten, en kommun, ett landsting</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">eller en upphandlande myndighet, eller </p> <p style="position:absolute;top:474px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer �n halva antalet le-</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">dam�ter �r utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-<br/>lande myndighet.</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94"><b>13 � </b>Med <i>posttj�nster</i> avses insamling, sortering, transport och �verl�m-<br/>nande av postf�rs�ndelser. </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Med <i>postf�rs�ndelse</i> avses en adresserad f�rs�ndelse i den slutliga ut-</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">formning i vilken den skall �verl�mnas, s�som brevf�rs�ndelser, b�cker, ka-<br/>taloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som inneh�ller varor med el-<br/>ler utan kommersiellt v�rde.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">Med <i>n�rst�ende posttj�nster</i> avses f�ljande tj�nster som tillhandah�lls av</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">en upphandlande enhet som �ven tillhandah�ller posttj�nster: </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">1. tj�nster som inneb�r hantering av posttj�nster s�v�l f�re som efter av-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">s�ndandet, </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">2. adresshanteringstj�nster, �verf�ring av registrerad e-post, s�ker elek-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">tronisk �verf�ring av kodade dokument och andra liknande tj�nster, om<br/>tj�nsterna har anknytning till och utf�rs helt med elektroniska medel,</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">3. tj�nster som avser oadresserad direktreklam och andra f�rs�ndelser</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">som inte omfattas av andra stycket,</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft90">4. tj�nster som avser postanvisningar och girobetalningar samt finansiella</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft94">tj�nster som anges i 1 kap. 19 � f�rsta stycket 3 och �r h�nf�rliga till kate-<br/>gori 6 i bilaga 2 (A-tj�nster),</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft94">5. filatelitj�nster, och <br/>6. tj�nster d�r fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft90">tj�nster som inte �r posttj�nster (logistiktj�nster). </p> </div> <div id="page10-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft100">10</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft101"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>14 � </b>Med <i>projektt�vling</i> avses en t�vling som �r �ppen f�r alla och som<br/>anordnas av en upphandlande enhet i syfte att f�rv�rva en ritning eller en<br/>projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>15 � </b>Med <i>publikt n�t</i> avses ett n�t som �r avsett f�r att tillhandah�lla tj�ns-<br/>ter f�r allm�nheten inom de verksamheter som omfattas av lagens till�mp-<br/>ningsomr�de enligt 1 kap. 410 ��.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>16 � </b>Med <i>ramavtal</i> avses ett avtal som ing�s mellan en eller flera upp-<br/>handlande enheter och en eller flera leverant�rer i syfte att fastst�lla villko-<br/>ren f�r senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>17 � </b>Med <i>selektivt f�rfarande</i> avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer kan<br/>ans�ka om att f� delta men endast anbudss�kande som inbjuds av den upp-<br/>handlande enheten att delta f�r l�mna anbud.</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>18 � </b>Med <i>tj�nstekoncession</i> avses ett kontrakt av samma slag som ett<br/>tj�nstekontrakt men som inneb�r att ers�ttningen f�r tj�nsterna helt eller del-<br/>vis utg�rs av r�tt att utnyttja tj�nsten. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>19 � </b>Med <i>tj�nstekontrakt</i> avses ett kontrakt som g�ller utf�rande av tj�ns-<br/>ter enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tj�nster) och som inte utg�r ett byggen-<br/>treprenadkontrakt enligt 3 � eller ett varukontrakt enligt 24 �.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett kontrakt som avser varor och som �ven omfattar A- eller B-tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">skall behandlas som ett tj�nstekontrakt, om v�rdet av tj�nsterna �r h�gre �n<br/>v�rdet av varorna.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett kontrakt som avser A- eller B-tj�nster och omfattar verksamhet som</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">h�nf�rs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som �r underordnad kon-<br/>traktets �ndam�l i �vrigt, skall behandlas som ett tj�nstekontrakt.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104"><b>20 � </b>Med <i>upphandlande enheter</i> avses i denna lag dels upphandlande<br/>myndigheter enligt 21 �, dels s�dana f�retag som </p> <p style="position:absolute;top:615px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">1. en upphandlande myndighet kan ut�va ett best�mmande inflytande</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">�ver p� det s�tt som anges i andra stycket, eller</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de enligt</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">1 kap. 410 �� med st�d av en s�rskild r�ttighet eller ensamr�tt enligt tredje<br/>stycket.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Ett <i>best�mmande inflytande</i> skall anses finnas om en upphandlande myn-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft104">dighet, direkt eller indirekt, i f�rh�llande till ett f�retag innehar mer �n h�lf-<br/>ten av andelarna i f�retaget eller kontrollerar majoriteten av r�stetalet p�<br/>grund av aktie�gande eller motsvarande eller kan utse mer �n halva antalet<br/>ledam�ter i f�retagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">Med <i>s�rskild r�ttighet</i> eller <i>ensamr�tt</i> avses en r�ttighet eller ensamr�tt</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">som</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft104">1. beviljats enligt lag eller annan f�rfattning,<br/>2. begr�nsar r�tten att ut�va en s�dan verksamhet som avses i 1 kap.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">410 �� till ett eller flera f�retag, och</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft100">3. v�sentligt p�verkar andra f�retags m�jligheter att bedriva samma typ av</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft100">verksamhet.</p> </div> <div id="page11-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft110">11</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>21 � </b>Med <i>upphandlande myndighet</i> avses statliga och kommunala myn-<br/>digheter. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Vid till�mpning av denna lag skall med upphandlande myndighet j�mst�l-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">las</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft114">1. beslutande f�rsamlingar i kommuner och landsting, och<br/>2. offentligt styrda organ som avses i 12 �, samt<br/>3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt f�rsta stycket el-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">ler f�rsamlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ en-<br/>ligt 2. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>22 � </b>Med <i>upphandlarprofil</i> avses en sammanst�llning av uppgifter som �r<br/>tillg�ngliga p� Internet och som inneh�ller information om den upphand-<br/>lande enheten och dess upphandlingar.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>23 � </b>Med <i>upphandling</i> avses de �tg�rder som vidtas av en upphandlande<br/>enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ing� ett ramavtal avseende varor,<br/>tj�nster eller byggentreprenader. </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>24 � </b>Med <i>varukontrakt</i> avses ett kontrakt som g�ller k�p, leasing, hyra el-<br/>ler hyrk�p av varor under f�ruts�ttning att kontraktet inte skall anses utg�ra<br/>ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 � eller ett tj�nstekontrakt enligt 19 �<br/>andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft110">Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt �ven om det omfattar</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114">monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om v�rdet av arbe-<br/>tena �r mindre �n v�rdet av varorna.</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>25 � </b>Med <i>�ppet</i> <i>f�rfarande</i> avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer f�r<br/>l�mna anbud.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Definitioner som g�ller endast 15 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>26 � </b>Med <i>direktupphandling</i> avses ett f�rfarande utan krav p� anbud.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>27 � </b>Med <i>f�renklat f�rfarande</i> avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer<br/>har r�tt att delta, deltagande leverant�rer skall l�mna anbud och den upp-<br/>handlande enheten f�r f�rhandla med en eller flera anbudsgivare.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>28 � </b>Med <i>urvalsf�rfarande</i> avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer har<br/>r�tt att ans�ka om att f� l�mna anbud, den upphandlande enheten inbjuder<br/>vissa leverant�rer att l�mna anbud och den upphandlande enheten f�r f�r-<br/>handla med en eller flera anbudsgivare.</p> <p style="position:absolute;top:802px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 kap. Tr�skelv�rden</b></p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Tr�skelv�rdenas storlek</b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 � </b>Denna lag skall till�mpas p� kontrakt vilkas v�rde ber�knas uppg� till<br/>minst de belopp (tr�skelv�rden) som Europeiska gemenskapernas kommis-<br/>sion vid varje tid har beslutat eller l�mnat meddelande om, om kontraktet<br/>avser</p> </div> <div id="page12-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft120">12</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft121"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft123">1. varu- eller tj�nstekontrakt, eller<br/>2. byggentreprenadkontrakt.<br/>Regeringen tillk�nnager i Svensk f�rfattningssamling tr�skelv�rdena i</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">euro och svenska kronor. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">S�rskilda best�mmelser om tr�skelv�rden vid projektt�vlingar finns i 13</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">kap. 2 och 3 ��. </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">V�rdet av kontraktet skall ber�knas exklusive merv�rdesskatt.</p> <p style="position:absolute;top:201px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Ber�kning av v�rdet av ett kontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>2 � </b>V�rdet av kontrakt som avses i 1 � skall uppskattas till det totala be-<br/>lopp, som skall betalas enligt kontraktet. Vid ber�kningen skall options- och<br/>f�rl�ngningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare skall de premier<br/>och ers�ttningar som den upphandlande enheten planerar att betala till an-<br/>budss�kande eller anbudsgivare r�knas in i v�rdet. </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>3 � </b>Ber�kningen av v�rdet av ett kontrakt skall avse v�rdet vid den tid-<br/>punkt d� en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 � skickas ut eller, om<br/>en s�dan annons inte kr�vs, vid den tidpunkt d� den upphandlande enheten<br/>bjuder in leverant�rer till anbudsgivning.</p> <p style="position:absolute;top:431px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>F�rbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling</b></p> <p style="position:absolute;top:457px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>4 � </b>En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss m�ngd<br/>varor eller tj�nster f�r inte delas upp i avsikt att kringg� best�mmelserna om<br/>upphandling �ver tr�skelv�rdena i denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Kontrakt som omfattar b�de varor och tj�nster</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>5 � </b>V�rdet av ett kontrakt som avser b�de varor och tj�nster skall omfatta<br/>det totala v�rdet av kontraktet. I det totala v�rdet skall �ven v�rdet av monte-<br/>rings- och installationsarbeten r�knas in.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft122"><b>Upphandling av delkontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123"><b>6 � </b>Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tj�nster respek-<br/>tive anskaffning av likartade varor kan inneb�ra att flera kontrakt upphand-<br/>las samtidigt i form av delkontrakt, skall det sammanlagda v�rdet av delkon-<br/>trakten beaktas vid till�mpningen av 1 �. Om tr�skelv�rdet d� �verskrids,<br/>skall varje enskild upphandling av delkontrakt g�ras enligt best�mmelserna<br/>om upphandling �ver tr�skelv�rdena i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">F�rsta stycket andra meningen beh�ver inte till�mpas f�r ett delkontrakt</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123">vars v�rde understiger 80 000 euro n�r det g�ller tj�nster eller varor och<br/>1 000 000 euro n�r det g�ller byggentreprenader.</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Andra stycket g�ller bara om det sammanlagda v�rdet av s�dana delkon-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft123">trakt inte �verstiger 20 procent av det sammanlagda v�rdet av alla delkon-<br/>trakten. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft120">Vid tilldelning av s�dana delkontrakt som undantas med st�d av denna pa-</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft120">ragraf skall 15 kap. till�mpas.</p> </div> <div id="page13-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft130">13</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft131"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>Byggentreprenadkontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>7 � </b>Vid ber�kningen av v�rdet av ett byggentreprenadkontrakt skall kost-<br/>naden f�r entreprenaden och v�rdet av varor och tj�nster som den upphand-<br/>lande enheten tillhandah�ller entrepren�ren f�r att entreprenaden skall<br/>kunna fullg�ras r�knas in.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">V�rdet av varor och tj�nster som inte kr�vs f�r att entreprenaden skall</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133">kunna fullg�ras f�r inte ing� i ber�kningen av v�rdet, om det skulle medf�ra<br/>att lagens regler om upphandling �ver tr�skelv�rdena inte blir till�mpliga p�<br/>upphandlingen av dessa varor och tj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>Varukontrakt som l�per p� viss tid eller p� obest�md tid</b></p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>8 � </b>V�rdet av ett kontrakt som �r avsett att g�lla leasing, hyra eller hyrk�p<br/>av varor och som l�per p� en best�md tid om h�gst tolv m�nader skall ber�k-<br/>nas till den totala kostnaden f�r kontraktet under l�ptiden.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">F�r varukontrakt som avser l�ngre l�ptid skall v�rdet ber�knas till den to-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">tala kostnaden inklusive varans uppskattade restv�rde. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">F�r varukontrakt som l�per p� obest�md tid eller vilkas l�ptid inte kan be-</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133">st�mmas skall v�rdet ber�knas till m�nadskostnaden multiplicerad med talet<br/>48.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft134"><b>Varu- eller tj�nstekontrakt som regelbundet �terkommer eller som <br/>skall f�rnyas</b></p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133"><b>9 � </b>V�rdet av ett varu- eller tj�nstekontrakt som regelbundet �terkommer<br/>eller som skall f�rnyas inom viss tid, skall ber�knas med ledning av</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">1. det verkliga totala v�rdet av en f�ljd av liknande kontrakt som upp-</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133">handlats under den f�reg�ende tolvm�nadersperioden eller under det f�re-<br/>g�ende r�kenskaps�ret, om m�jligt justerat med h�nsyn till f�rutsebara<br/>�ndringar i kvantitet eller v�rde under den tolvm�nadersperiod som f�ljer<br/>efter det f�rsta kontraktet, eller</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">2. det uppskattade totala v�rdet av en f�ljd av kontrakt som kommer att</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft133">upphandlas under den tolvm�nadersperiod som f�ljer p� den f�rsta leveran-<br/>sen eller, om r�kenskaps�ret �r l�ngre �n tolv m�nader, under r�kenskaps-<br/>�ret.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">Valet av ber�kningsmetod f�r inte g�ras i avsikt att kringg� best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">serna om upphandling �ver tr�skelv�rdena i denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>Vissa tj�nstekontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft132"><b>10 � </b>V�rdet av ett tj�nstekontrakt skall ber�knas med utg�ngspunkt i</p> <p style="position:absolute;top:782px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">1. n�r det g�ller f�rs�kringstj�nster: den premie som skall betalas och</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">andra former av ers�ttning,</p> <p style="position:absolute;top:818px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">2. n�r det g�ller banktj�nster och andra finansiella tj�nster: arvoden, pro-</p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">visioner, r�nta och andra former av ers�ttning, och</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft130">3. n�r det g�ller kontrakt som avser projektering: arvoden eller provisio-</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft130">ner som skall betalas och andra former av ers�ttning.</p> </div> <div id="page14-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft140">14</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>11 � </b>Om ett tj�nstekontrakt upphandlas utan att n�got totalpris anges, skall<br/>v�rdet av kontraktet vara det uppskattade totala v�rdet av tj�nsterna under<br/>kontraktets l�ptid, om denna �r h�gst 48 m�nader och av m�nadsv�rdet mul-<br/>tiplicerat med talet 48, om l�ptiden �r l�ngre eller om kontraktet l�per p�<br/>obest�md tid.</p> <p style="position:absolute;top:166px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Ramavtal</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>12 � </b>V�rdet av ett ramavtal skall ber�knas till det h�gsta sammanlagda<br/>v�rdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets l�ptid.</p> <p style="position:absolute;top:254px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft141"><b>4 kap. Upphandlingsf�rfaranden</b></p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>�ppet, selektivt och f�rhandlat f�rfarande</b></p> <p style="position:absolute;top:306px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>1 � </b>Vid upphandling skall �ppet, selektivt eller f�rhandlat f�rfarande an-<br/>v�ndas. Tilldelning av kontrakt skall f�reg�s av annonsering enligt 7 kap.<br/>1 � om inte n�got annat f�ljer av 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft142"><b>Tilldelning av kontrakt utan f�reg�ende annonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:412px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143"><b>2 � </b>En upphandlande enhet f�r tilldela ett kontrakt utan f�reg�ende annon-<br/>sering om </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">1. det vid ett f�rfarande med f�reg�ende annonsering inte l�mnats n�gra</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143">anbudsans�kningar eller inte l�mnats n�gra anbud eller inte l�mnats n�gra<br/>l�mpliga anbud och de ursprungliga villkoren f�r kontraktet inte �ndrats v�-<br/>sentligt,</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">2. det g�ller ett kontrakt som �r avsett endast f�r forsknings-, experiment-,</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143">studie- eller utvecklings�ndam�l, och kontraktet inte syftar till vinst eller till<br/>att t�cka forsknings- och utvecklingskostnader och under f�ruts�ttning att<br/>det inte f�rs�mrar m�jligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldel-<br/>ning som i f�rsta hand har n�got s�dant syfte, </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstn�rliga sk�l eller p�</p> <p style="position:absolute;top:624px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">grund av ensamr�tt kan fullg�ras av endast en viss leverant�r, </p> <p style="position:absolute;top:641px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">4. det �r absolut n�dv�ndigt att tilldela kontraktet, men synnerlig br�dska,</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143">orsakad av omst�ndigheter som inte kunnat f�rutses av den upphandlande<br/>enheten, g�r det om�jligt att h�lla tidsfristerna vid �ppet, selektivt eller f�r-<br/>handlat f�rfarande med f�reg�ende annonsering,</p> <p style="position:absolute;top:712px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">5. det g�ller kompletterande leveranser av varor fr�n den ursprungliga le-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">verant�ren, om </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">a) varorna �r avsedda som antingen delvis utbyte av eller till�gg till tidi-</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">gare leveranser, och </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">b) ett byte av leverant�r skulle medf�ra att den upphandlande enheten</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft143">tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt of�renliga med de f�rst<br/>anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska sv�righeter avseende<br/>drift och underh�ll,</p> <p style="position:absolute;top:853px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">6. det g�ller kompletterande byggentreprenader eller tj�nster som inte in-</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">g�r i det ursprungliga projektet eller ing�r i det ursprungliga kontraktet, om</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft140">a) kompletteringarna p� grund av of�rutsedda omst�ndigheter kr�vs f�r</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft140">att kontraktet skall kunna fullg�ras, </p> </div> <div id="page15-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft150">15</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft153">b) de skall utf�ras av den ursprungliga leverant�ren, <br/>c) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska ol�genheter f�r den upp-</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">handlande enheten kan skiljas fr�n det ursprungliga kontraktet, eller</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">d) de kan avskiljas och �r absolut n�dv�ndiga f�r att det ursprungliga kon-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">traktet skall kunna fullg�ras,</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">7. det g�ller en ny byggentreprenad, som �r en upprepning av tidigare</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">byggentreprenader under f�ruts�ttning </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">a) att de nya arbetena ing�r i ett projekt som tidigare varit f�rem�l f�r ett</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">�ppet eller selektivt f�rfarande, </p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft153">b) att arbetena tilldelas samma leverant�r, <br/>c) att det nya kontraktet �r i �verensst�mmelse med det ursprungliga pro-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">jektet, </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">d) att v�rdet av det nya kontraktet ing�tt i ber�kningen av v�rdet av det ur-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">sprungliga projektet enligt best�mmelserna i 3 kap., samt </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">det nu avsedda f�rfarandet kunde komma att anv�ndas,</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft153">8. det g�ller varor som noteras och oms�tts p� en r�varumarknad,<br/>9. kontraktet grundar sig p� ett ramavtal som upphandlats enligt denna</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">lag,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">10. det �r m�jligt att anskaffa varor genom att utnyttja s�rskilt f�rm�nliga</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">erbjudanden som g�ller under mycket kort tid, n�r priset ligger betydligt un-<br/>der det normala marknadspriset, eller</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">11. det �r m�jligt att anskaffa varor p� s�rskilt f�rm�nliga villkor genom</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153">att k�pa i samband med att en leverant�r upph�rt med sin verksamhet eller<br/>tr�tt i likvidation eller f�rsatts i konkurs eller �r f�rem�l f�r motsvarande<br/>f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:537px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>Projektt�vling</b></p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>3 � </b>En upphandlande enhet f�r tilldela ett kontrakt utan f�reg�ende annon-<br/>sering om det �r fr�ga om ett tj�nstekontrakt som f�ljer p� en projektt�vling<br/>som anordnats enligt 13 kap., under f�ruts�ttning att kontraktet enligt t�v-<br/>lingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av t�vlingen.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft150">Om en t�vling avslutats med att fler �n en vinnare utsetts, skall vinnarna</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft150">inbjudas att delta i f�rhandlingar.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft151"><b>5 kap. Ramavtal</b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft152"><b>Till�mpliga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft153"><b>1 � </b>En upphandlande enhet f�r ing� ramavtal med till�mpning av best�m-<br/>melserna om upphandling av byggentreprenader, varor och tj�nster i denna<br/>lag. </p> </div> <div id="page16-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft160">16</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft161"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft163"><b>6 kap. Tekniska specifikationer och s�rskilda kontraktsvillkor i <br/>f�rfr�gningsunderlag m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:94px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>Tekniska specifikationer</b></p> <p style="position:absolute;top:120px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164"><b>1 � </b>Tekniska specifikationer skall ing� i annonsen om upphandling, f�r-<br/>fr�gningsunderlaget eller de kompletterande handlingarna. Specifikatio-<br/>nerna skall vara utformade p� n�got av de s�tt som anges i 2 och 3 ��. </p> <p style="position:absolute;top:173px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">N�r det �r m�jligt b�r specifikationerna best�mmas med h�nsyn till krite-</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164">rier avseende tillg�nglighet f�r personer med funktionshinder eller utform-<br/>ning med tanke p� samtliga anv�ndares behov.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>Tekniska specifikationer som h�nvisar till en standard</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164"><b>2 � </b>De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 � till�mpas, vara utfor-<br/>made med h�nvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga<br/>4, och i turordning h�nvisa till</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft164">1. svensk standard som �verensst�mmer med europeisk standard, <br/>2. europeiskt tekniskt godk�nnande,<br/>3. gemensam teknisk specifikation,<br/>4. internationell standard, <br/>5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardi-</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft160">seringsorgan, eller</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godk�nnande eller svensk tek-</p> <p style="position:absolute;top:455px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164">nisk specifikation om projektering, ber�kning och utf�rande av byggentre-<br/>prenader samt materialanv�ndning. </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">Varje h�nvisning som avses i f�rsta stycket skall f�ljas av orden eller lik-</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft160">v�rdigt.</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">F�rsta stycket g�ller inte, om det i n�gon annan f�rfattning finns avvi-</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft160">kande best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164"><b>3 � </b>En upphandlande enhet f�r ange de tekniska specifikationerna som<br/>prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan milj�egenskaper ing�. Kra-<br/>ven skall vara s� utformade att f�rem�let f�r upphandlingen klart framg�r.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">En upphandlande enhet f�r h�nvisa till de tekniska specifikationerna en-</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164">ligt 2 � som ett s�tt f�r leverant�ren att visa att de uppst�llda prestanda- eller<br/>funktionskraven enligt f�rsta stycket �r uppfyllda.</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">En upphandlande enhet f�r ange de tekniska specifikationerna genom</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164">h�nvisning till specifikationerna enligt 2 � i fr�ga om vissa egenskaper och<br/>till prestanda- eller funktionskraven enligt f�rsta stycket i fr�ga om andra<br/>egenskaper. </p> <p style="position:absolute;top:818px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft162"><b>Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:843px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft164"><b>4 � </b>De tekniska specifikationerna f�r inte inneh�lla uppgifter om ursprung,<br/>tillverkning eller s�rskilt framst�llningss�tt eller h�nvisningar till varu-<br/>m�rke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa f�-<br/>retag gynnas eller missgynnas. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft160">S�dana uppgifter och h�nvisningar f�r dock f�rekomma i specifikatio-</p> <p style="position:absolute;top:932px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft160">nerna, om det annars inte �r m�jligt att beskriva f�rem�let f�r upphand-</p> </div> <div id="page17-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft170">17</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft171"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">lingen tillr�ckligt preciserat och begripligt. En s�dan uppgift eller h�nvis-<br/>ning skall f�ljas av orden &#34;eller likv�rdigt&#34;.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>Likv�rdiga l�sningar </b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>5 � </b>Om en upphandlande enhet v�ljer att h�nvisa till tekniska specifikatio-<br/>ner enligt 2 �, f�r den inte f�rkasta ett anbud enbart p� grund av att varorna<br/>eller tj�nsterna inte �verensst�mmer med specifikationer som den har h�nvi-<br/>sat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de f�reslagna l�sningarna<br/>p� ett likv�rdigt s�tt uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>6 � </b>Om en upphandlande enhet v�ljer att i enlighet med 3 � ange pre-<br/>standa- eller funktionskrav, f�r den inte p� grund av dessa krav f�rkasta ett<br/>anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet �verensst�mmer med</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">1. en nationell standard som �verensst�mmer med en europeisk standard,<br/>2. ett europeiskt tekniskt godk�nnande, <br/>3. en gemensam teknisk specifikation, <br/>4. en internationell standard, eller <br/>5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt stan-</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">dardiseringsorgan. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">F�rsta stycket g�ller under f�ruts�ttning att standardenliga byggentrepre-</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">nader, varor eller tj�nster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som<br/>den upphandlande enheten har st�llt upp. </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>Milj�m�rken</b></p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>7 � </b>Om en upphandlande enhet anger milj�egenskaper i form av pre-<br/>standa- eller funktionskrav enligt 3 �, f�r den anv�nda detaljerade specifika-<br/>tioner, eller vid behov delar av dessa, som fastst�llts f�r milj�m�rken, om </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft170">1. specifikationerna �r l�mpliga f�r att definiera egenskaperna hos de va-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft170">ror eller tj�nster som skall upphandlas, </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft173">2. kraven f�r m�rket har utarbetats p� grundval av vetenskapliga r�n, och<br/>3. m�rkena �r tillg�ngliga f�r alla ber�rda parter.<br/>Den upphandlande enheten f�r ange att varor eller tj�nster som �r f�r-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173">sedda med ett s�dant milj�m�rke skall antas motsvara de tekniska specifika-<br/>tioner som angetts i f�rfr�gningsunderlaget men skall godta �ven annat<br/>l�mpligt bevis f�r att s� �r fallet. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>Erk�nda organ</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>8 � </b>Upphandlande enheter skall godta intyg fr�n organ som �r erk�nda i ett<br/>EES-land. </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft172"><b>Tillhandah�llande av tekniska specifikationer</b></p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft173"><b>9 � </b>En upphandlande enhet skall p� beg�ran tillhandah�lla en leverant�r de<br/>tekniska specifikationer som regelbundet anges i enhetens upphandlingskon-<br/>trakt. Detsamma g�ller f�r de specifikationer enheten avser att till�mpa vid<br/>tilldelning av kontrakt som f�rhandsannonseras enligt 7 kap. 3 �. </p> </div> <div id="page18-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft180">18</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft181"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">Om specifikationerna har angetts i handlingar som �r tillg�ngliga f�r leve-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft180">rant�ren, �r det tillr�ckligt att enheten h�nvisar till handlingarna.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>Anbud med alternativa utf�randen</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183"><b>10 � </b>Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest f�rdelaktiga<br/>anbudet, f�r den till�ta anbudsgivare att l�mna anbud med alternativa utf�-<br/>randen.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">En upphandlande enhet skall i f�rfr�gningsunderlaget ange om den god-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183">k�nner anbud med alternativa utf�randen. Om detta inte anges, �r anbud<br/>med alternativa utf�randen inte till�tna. </p> <p style="position:absolute;top:245px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">En upphandlande enhet som till�ter anbud med alternativa utf�randen</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183">skall i f�rfr�gningsunderlaget ange vilka minimikrav som g�ller f�r s�dana<br/>anbud och de s�rskilda villkor som g�ller f�r hur de skall presenteras.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">Endast s�dana anbud som uppfyller minimikraven f�r beaktas vid upp-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft180">handlingen.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183"><b>11 � </b>Vid tilldelning av varu- eller tj�nstekontrakt f�r en upphandlande en-<br/>het som har till�tit anbud med alternativa utf�randen enligt 10 � inte f�rkasta<br/>ett s�dant anbud enbart p� grund av att det, om det antas, skulle bli ett tj�ns-<br/>tekontrakt i st�llet f�r ett varukontrakt eller ett varukontrakt i st�llet f�r ett<br/>tj�nstekontrakt.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>Underentreprenad</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183"><b>12 � </b>I f�rfr�gningsunderlaget f�r en upphandlande enhet beg�ra att an-<br/>budsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att<br/>l�ggas ut p� tredje man och vilka underleverant�rer som f�resl�s.</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft184"><b>Information om beskattning, milj�skydd, arbetarskydd och <br/>arbetsvillkor</b></p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183"><b>13 � </b>En upphandlande enhet f�r i f�rfr�gningsunderlaget upplysa om vilka<br/>organ som kan l�mna en anbudss�kande eller anbudsgivare information om<br/>de best�mmelser om beskattning, milj�skydd, arbetarskydd och arbetsvill-<br/>kor som kommer att g�lla vid de tj�nster eller byggentreprenader som skall<br/>omfattas av kontraktet.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">Om den upphandlande enheten l�mnar s�dana upplysningar avseende ar-</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183">betarskydd och arbetsvillkor, skall den beg�ra att anbudss�kande eller an-<br/>budsgivare bekr�ftar att h�nsyn har tagits till best�mmelserna om s�dana<br/>villkor vid utformningen av anbudet.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft180">F�rsta och andra styckena skall inte p�verka till�mpningen av best�mmel-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft180">serna i 12 kap. 3 � om granskning av onormalt l�ga anbud.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft182"><b>S�rskilda villkor f�r fullg�rande av kontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft183"><b>14 � </b>En upphandlande enhet f�r st�lla s�rskilda sociala, milj�m�ssiga och<br/>andra villkor f�r hur ett kontrakt skall fullg�ras. Dessa villkor skall anges i<br/>annonsen om upphandling eller i f�rfr�gningsunderlaget. </p> </div> <div id="page19-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft190">19</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft191"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft191"><b>7 kap. Annonsering av upphandling</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193"><b>1 � </b>En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt eller ing� ett<br/>ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte n�got annat f�ljer av<br/>4 kap. 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>Olika slag av annonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:208px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>2 � </b>Annonsering om upphandling kan ske genom </p> <p style="position:absolute;top:225px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft193">1. f�rhandsannonsering enligt 3 �,<br/>2. f�rhandsannonsering enligt 4 �,<br/>3. annonsering om att det finns ett kvalificeringssystem enligt 5 �, eller<br/>4. annonsering om upphandling som skall ske genom �ppet, selektivt eller</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">f�rhandlat f�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">Tilldelning av kontrakt skall annonseras enligt 6 � (efterannonsering).</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>Information om planerade upphandlingar (f�rhandsannonsering)</b></p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193"><b>3 � </b>En upphandlande enhet som vill till�mpa best�mmelserna om f�rkort-<br/>ning av tidsfrister i 8 kap. 5 � skall i en annons l�mna information om de<br/>kontrakt eller ramavtal som enheten avser att tilldela respektive ing� under<br/>de n�rmast f�ljande tolv m�naderna (f�rhandsannonsering).</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>Inbjudan genom f�rhandsannonsering att l�mna intresseanm�lan</b></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193"><b>4 � </b>Annonsering om upphandling enligt 1 � f�r g�ras genom f�rhandsan-<br/>nonsering. I annonsen skall anges</p> <p style="position:absolute;top:543px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">1. vilka varor, byggentreprenader eller tj�nster som kontraktet kommer att</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">omfatta, och</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt f�rfarande eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193">handlat f�rfarande utan n�gon ytterligare annonsering och att intresserade<br/>leverant�rer skriftligen skall anm�la sitt intresse.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">Annonseringen skall offentligg�ras tidigast tolv m�nader f�re den dag d�</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">enheten skickar ut inbjudan enligt 8 kap. 14 � att delta i upphandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">Den upphandlande enheten skall f�lja de tidsfrister som anges i 8 kap.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft190">19 ��.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft192"><b>Annonsering om kvalificeringssystem</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193"><b>5 � </b>En upphandlande enhet som uppr�ttar ett kvalificeringssystem enligt<br/>11 kap. 2 � skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall inneh�lla<br/>uppgifter om syftet med systemet och hur man kan ta del av de regler som<br/>avses i 11 kap. 3 �.</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft190">Om systemet skall g�lla under l�ngre tid �n tre �r, skall annonsen publice-</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft193">ras �rligen. Om det skall g�lla kortare tid �n tre �r, �r det tillr�ckligt med en<br/>annons i b�rjan av perioden. </p> </div> <div id="page20-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft200">20</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft201"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>6 � </b>En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ing�tt ett<br/>ramavtal skall till Europeiska gemenskapernas kommission skicka en an-<br/>nons om upphandlingsresultatet senast tv� m�nader efter det att kontraktet<br/>tilldelats eller ramavtalet ing�tts (efterannonsering). </p> <p style="position:absolute;top:147px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller inte f�r tilldelning av kontrakt som</p> <p style="position:absolute;top:165px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft200">g�rs med st�d av ett ramavtal som ing�tts i enlighet med denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft205"><b>8 kap. Tidsfrister f�r att komma in med anbudsans�kningar och <br/>anbud m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:253px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>F�rh�llanden som skall beaktas n�r tidsfristernas l�ngd best�ms</b></p> <p style="position:absolute;top:278px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>1 � </b>N�r tidsfrister f�r att komma in med anbudsans�kningar och anbud be-<br/>st�ms av den upphandlande enheten skall s�rskild h�nsyn tas till hur kompli-<br/>cerad upphandlingen �r och hur l�ng tid som leverant�rer kan antas beh�va<br/>f�r att utarbeta anbuden. Dock skall tidsfristerna i detta kapitel iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>Tidsfrist vid �ppet f�rfarande</b></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>2 � </b>Vid �ppet f�rfarande skall tidsfristen f�r att komma in med anbud vara<br/>minst 52 dagar fr�n den dag d� annonsen om upphandling skickades f�r pu-<br/>blicering, om inte n�got annat f�ljer av 58 ��.</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft206"><b>Tidsfrister vid selektivt f�rfarande och f�rhandlat f�rfarande med <br/>f�reg�ende annonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>3 � </b>Vid selektivt f�rfarande och f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende an-<br/>nonsering skall tidsfristen f�r att komma in med anbudsans�kningar efter<br/>annonsering enligt 7 kap. 2 � f�rsta stycket 4 eller svar p� en uppmaning att<br/>bekr�fta intresset f�r anbudsgivning efter en inbjudan enligt 14 � vara minst<br/>37 dagar och f�r inte i n�got fall vara kortare �n 22 dagar fr�n den dag d� an-<br/>nonsen eller inbjudan skickades till utvalda anbudss�kande.</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">Det som anges i f�rsta stycket g�ller om inte n�got annat f�ljer av 4, 6 el-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft200">ler 9 �. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft203"><i>Tidsfrist f�r att komma in med anbud efter �verenskommelse</i></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>4 � </b>Tidsfristen f�r att komma in med anbud f�r anges till den tid som har<br/>�verenskommits mellan den upphandlande enheten och de anbudss�kande<br/>som utvalts av enheten, under f�ruts�ttning att alla anbudss�kande f�r<br/>samma tid f�r att l�mna anbud.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft200">Om en s�dan �verenskommelse inte har kunnat uppn�s, b�r tidsfristen</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204">vara minst 24 dagar och inte i n�got fall kortare �n 10 dagar fr�n den dag d�<br/>inbjudan att l�mna anbud skickades till samtliga anbudss�kande. </p> <p style="position:absolute;top:871px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft202"><b>Tidsfrist efter f�rhandsannonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:896px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft204"><b>5 � </b>Om den upphandlande enheten har f�rhandsannonserat enligt 7 kap.<br/>3 �, b�r tidsfristen f�r att komma in med anbud vid �ppet f�rfarande vara</p> </div> <div id="page21-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft210">21</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft211"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217">minst 36 dagar och f�r inte i n�got fall vara kortare �n 22 dagar fr�n den dag<br/>d� annonsen skickades f�r publicering. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft217">De tidsfrister som anges i f�rsta stycket f�r anv�ndas endast om <br/>1. f�rhandsannonsen inneh�ll de uppgifter som anges i bilaga XV A del I</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217">och II till Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den<br/>31 mars 2004 om samordning av f�rfarandena vid upphandling p� omr�dena<br/>vatten, energi, transporter och posttj�nster</p> <p style="position:absolute;top:155px;left:325px;white-space:nowrap" class="ft212">11, senast �ndrat genom kommis-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">sionens f�rordning (EG) nr 2083/2005</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:300px;white-space:nowrap" class="ft212">12, i den m�n uppgifterna var tillg�ng-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">liga vid tidpunkten f�r f�rhandsannonseringen, och</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">2. minst 52 dagar, men h�gst 12 m�nader, g�tt fr�n den dag d� f�rhands-</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">annonsen skickades f�r publicering.</p> <p style="position:absolute;top:272px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft213"><b>F�rkortad tidsfrist vid anv�ndning av elektroniska medel</b></p> <p style="position:absolute;top:298px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217"><b>6 � </b>Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, f�r tids-<br/>fristerna enligt 2 och 5 �� f�r att komma in med anbud vid �ppet f�rfarande<br/>och tidsfristen enligt 3 � f�r att komma in med anbudsans�kningar vid selek-<br/>tivt eller f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende annonsering f�rkortas med<br/>sju dagar.</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">Vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande f�r tidsfristen enligt f�rsta stycket</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217">aldrig vara kortare �n 15 dagar fr�n den dag d� annonsen skickades f�r<br/>publicering eller inbjudan enligt 14 � skickades till samtliga anbudss�kande.</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217"><b>7 � </b>Tidsfristerna f�r att komma in med anbud vid �ppet f�rfarande enligt<br/>2 och 5 �� f�r, ut�ver vad som f�ljer av 6 �, f�rkortas med fem dagar, om<br/>den upphandlande enheten med elektroniska medel ger fri, direkt och full-<br/>st�ndig tillg�ng till f�rfr�gningsunderlaget fr�n den dag d� annonsen om<br/>upphandlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission f�r<br/>publicering. </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">Tidsfristen f�r att komma in med anbud vid selektivt f�rfarande eller f�r-</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217">handlat f�rfarande enligt 4 � andra stycket f�r f�rkortas med fem dagar, om<br/>den upphandlande enheten ger fri, direkt och fullst�ndig tillg�ng med elek-<br/>troniska medel till f�rfr�gningsunderlaget fr�n den dag d� annonsen om upp-<br/>handlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission f�r<br/>publicering. Tidsfristen f�r dock aldrig vara kortare �n den minsta tid som<br/>anges i 4 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft210">Den Internetadress d�r f�rfr�gningsunderlaget finns tillg�ngligt skall</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft210">anges i annonsen.</p> <p style="position:absolute;top:749px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft214"><i>Minsta till�tna tidsfrist</i></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft217"><b>8 � </b>En f�rkortning av tidsfristen f�r att komma in med anbud vid �ppet<br/>f�rfarande enligt 6� f�rsta stycket och 7 � f�r, r�knat fr�n den dag d� annons<br/>om upphandlingen skickades f�r publicering, inte i n�got fall leda till en<br/>tidsfrist som �r </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft217">1. kortare �n 15 dagar, om annonsen skickas med elektroniska medel, eller <br/>2. 22 dagar i annat fall.</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft215">11 EUT L 134, 30/04/2004 s. 1 (Celex 32004L0017).</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft215">12 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28 (Celex 32005R2083).</p> </div> <div id="page22-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft220">22</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft221"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>F�rl�ngning av tidsfrister </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft224"><b>9 � </b>Tillhandah�lls inte hela f�rfr�gningsunderlaget och kompletterande<br/>upplysningar, trots att detta beg�rts i god tid, inom de tidsfrister som anges i<br/>10 och 13 ��, skall fristerna f�r att komma in med anbud f�rl�ngas s� att alla<br/>leverant�rer skall kunna f� k�nnedom om all den information som beh�vs<br/>f�r att utarbeta ett anbud. </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller �ven om anbud inte kan l�mnas</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft220">annat �n efter ett bes�k p� plats.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">F�rsta och andra styckena g�ller inte om tidsfristen angetts efter en �ver-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft220">enskommelse enligt 4 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>Tillhandah�llande av f�rfr�gningsunderlag vid �ppet f�rfarande</b></p> <p style="position:absolute;top:288px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft224"><b>10 � </b>Om en upphandlande enhet vid �ppet f�rfarande inte enligt 7 � ger<br/>fri, direkt och fullst�ndig tillg�ng genom elektroniska medel till hela f�rfr�g-<br/>ningsunderlaget, skall f�rfr�gningsunderlaget skickas till en leverant�r se-<br/>nast sex dagar efter det att beg�ran att f� ut handlingarna har tagits emot.<br/>Detta g�ller dock bara om leverant�rens beg�ran har gjorts i god tid f�re ut-<br/>g�ngen av tidsfristen f�r att l�mna anbud.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">Den upphandlande enheten skall p� beg�ran av en leverant�r l�mna ut</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft224">kompletterande upplysningar om f�rfr�gningsunderlaget senast sex dagar<br/>f�re angiven sista dag f�r att komma in med anbud, under f�ruts�ttning att<br/>en s�dan beg�ran har gjorts i god tid.</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft222"><b>Inbjudan att komma in med anbud eller att f�rhandla</b></p> <p style="position:absolute;top:518px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft225"><i>Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att f�rhandla vid selektivt <br/>respektive f�rhandlat f�rfarande</i></p> <p style="position:absolute;top:561px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft224"><b>11 � </b>Vid selektivt f�rfarande och f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende<br/>annonsering skall en upphandlande enhet vid ett och samma tillf�lle skicka<br/>en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudss�kande att komma in med<br/>anbud eller att f�rhandla. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">Inbjudan skall inneh�lla f�rfr�gningsunderlaget. Om f�rfr�gningsunderla-</p> <p style="position:absolute;top:649px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft224">get �r direkt tillg�ngligt med elektroniska medel, �r det dock tillr�ckligt att<br/>inbjudan inneh�ller en uppgift om var underlaget h�lls tillg�ngligt.</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft224">En inbjudan skall dessutom inneh�lla minst uppgift om <br/>1. tidsfristen f�r att beg�ra kompletterande handlingar, om det �r aktuellt,</p> <p style="position:absolute;top:720px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft224">samt belopp och betalningss�tt, om det skall betalas en avgift f�r handling-<br/>arna,</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">2. sista dag f�r att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet skall</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft220">skickas och p� vilket eller vilka spr�k det skall skrivas,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft224">3. en h�nvisning till annonsen om upphandlingen,<br/>4. vilka handlingar som skall bifogas, <br/>5. tilldelningskriterier, om det inte av en annons framg�r att det finns ett</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft220">kvalificeringssystem som anv�nds f�r upphandling, </p> <p style="position:absolute;top:861px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft220">6. den inb�rdes viktningen av kriterierna f�r tilldelning av kontrakt eller</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft220">kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framg�r av annon-</p> </div> <div id="page23-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft230">23</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft231"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">sen om upphandling, annonsen om att det finns ett kvalificeringssystem eller<br/>av f�rfr�gningsunderlaget, och</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">7. �vriga uppgifter av betydelse f�r upphandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:131px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft235"><i>Om n�gon annan �n den upphandlande enheten skall l�mna ut <br/>f�rfr�gningsunderlaget</i></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234"><b>12 � </b>Om n�gon annan �n den upphandlande enheten p� beg�ran skall<br/>l�mna ut hela eller delar av f�rfr�gningsunderlaget, skall adressen anges i in-<br/>bjudan. Om en tidsfrist g�ller f�r en s�dan beg�ran och om en avgift skall<br/>betalas f�r de beg�rda handlingarna, skall upplysning om fristen och avgif-<br/>ten samt betalningsvillkor anges i inbjudan.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">De beg�rda handlingarna skall skickas till leverant�rerna s� snart som</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">m�jligt efter det att beg�ran har tagits emot.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft235"><i>Tillhandah�llande av kompletterande handlingar och upplysningar vid <br/>selektivt och f�rhandlat f�rfarande </i></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234"><b>13 � </b>Den upphandlande enheten skall vid selektivt och f�rhandlat f�rfa-<br/>rande l�mna ut kompletterande upplysningar om f�rfr�gningsunderlaget el-<br/>ler kompletterande handlingar senast sex dagar f�re angiven sista dag f�r att<br/>komma in med anbud, f�rutsatt att s�dana upplysningar har beg�rts i god tid.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft232"><i>Inbjudan efter f�rhandsannonsering</i></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234"><b>14 � </b>Om upphandlingen har f�rhandsannonserats, skall samtliga anbuds-<br/>s�kande bjudas in f�r att f� mer detaljerade upplysningar om upphandlingen<br/>samt ges tillf�lle att bekr�fta sitt intresse f�r upphandlingen. F�rst n�r den<br/>upphandlande enheten har f�tt veta vilka anbudss�kande som fortfarande �r<br/>intresserade, f�r den ange vilka leverant�rer som skall f� komma in med an-<br/>bud eller delta i f�rhandlingar. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft234">Inbjudan skall inneh�lla minst uppgift om <br/>1. typ och m�ngd av det som skall upphandlas, option p� ytterligare kon-</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft234">trakt och om m�jligt ber�knad tidsfrist f�r optionen samt, n�r det g�ller kon-<br/>trakt som kan f�rnyas, typ och m�ngd och, om m�jligt, ber�knad tidpunkt<br/>f�r kommande annonser om upphandling av byggentreprenader, varor eller<br/>tj�nster,</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft234">2. huruvida selektivt eller f�rhandlat f�rfarande skall anv�ndas,<br/>3. dag f�r leverans av varor eller f�r p�b�rjande eller avslutande av bygg-</p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">entreprenaden eller tj�nsterna,</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">4. inl�mningsadress och sista dag f�r beg�ran att f� ut underlag f�r ans�-</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">kan samt uppgift om p� vilket eller vilka spr�k ans�kan skall skrivas, </p> <p style="position:absolute;top:792px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">5. adress till den som sk�ter upphandlingen och n�dv�ndiga upplysningar</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">om hur f�rfr�gningsunderlaget och �vriga handlingar rekvireras, </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">6. ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplys-</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">ningar som kr�vs fr�n leverant�rer,</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">7. belopp och betalningss�tt, om en avgift skall betalas f�r de handlingar</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">som g�ller upphandlingen,</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft230">8. huruvida kontraktet avser k�p, leasing, hyra eller hyrk�p eller en kom-</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft230">bination av dessa, </p> </div> <div id="page24-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft240">24</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft241"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">9. kriterier f�r tilldelning av kontrakt samt kriteriernas inb�rdes vikt eller</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243">kriteriernas prioritetsordning, om detta inte redovisas i f�rhandsannonsen<br/>eller i f�rfr�gningsunderlaget, och</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">10. �vriga uppgifter som �r av betydelse f�r upphandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft241"><b>9 kap. Kommunikation, information och dokumentation</b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>Regler f�r kommunikation</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243"><b>1 � </b>Anbudsans�kningar och anbud skall l�mnas skriftligen om inte n�got<br/>annat f�ljer av andra eller tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">En upphandlande enhet f�r best�mma att anbudsans�kningar och anbud</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft240">skall l�mnas med n�got elektroniskt medel. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft243">Enheten f�r till�ta att en anbudsans�kan g�rs per telefon.<br/>Enheten skall i en annons ange hur anbudsans�kningar f�r l�mnas och i en</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft240">annons eller ett f�rfr�gningsunderlag ange hur anbud f�r l�mnas.</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243"><b>2 � </b>Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara icke-<br/>diskriminerande, allm�nt tillg�ngliga och m�jliga att anv�nda tillsammans<br/>med s�dan maskin- och programvara som i allm�nhet anv�nds.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243"><b>3 � </b>Information om de specifikationer som �r n�dv�ndiga f�r elektronisk<br/>inl�mning av anbudsans�kningar och anbud, inbegripet kryptering, skall fin-<br/>nas tillg�nglig f�r alla ber�rda parter.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">En upphandlande enhet f�r kr�va att elektroniska anbud skall vara f�r-</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243">sedda med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om<br/>kvalificerade elektroniska signaturer.</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">En upphandlande enhet skall ha s�dan utrustning att den elektroniskt kan</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243">ta emot anbudsans�kningar, anbud, ritningar och planer p� ett s�kert s�tt.<br/>Utrustningen skall vara f�rsedd med s�dana s�kerhetsanordningar att vissa<br/>uppgifter g�r att f� fram, att bara beh�riga personer skall f� tillg�ng till upp-<br/>gifterna och att det skall g� att sp�ra om n�gon obeh�rig har tagit del av upp-<br/>gifterna. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">Regeringen meddelar n�rmare f�reskrifter om s�kerhetsanordningarna. </p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>Skyldighet att l�mna in intyg m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243"><b>4 � </b>Vid anv�ndning av elektroniska medel enligt 1 � skall anbudss�kande<br/>och anbudsgivare f�re utg�ngen av tidsfristen f�r att l�mna anbudsans�kan<br/>eller anbud i annan form l�mna in s�dana handlingar som avses i 10 kap. 4 �<br/>och 11 kap. 11 och 12 �� om de inte finns tillg�ngliga i elektronisk form.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft242"><b>Bekr�ftelse av ans�kan om att f� l�mna anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:818px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft243"><b>5 � </b>En upphandlande enhet f�r beg�ra att en anbudsans�kan som g�rs per<br/>telefax skall bekr�ftas genom ett annat elektroniskt medel enligt 3 � andra<br/>stycket eller genom en egenh�ndigt undertecknad handling som �r enheten<br/>tillhanda f�re utg�ngen av den tidsfrist som enheten anger. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft240">Har en anbudsans�kan gjorts per telefon, skall en bekr�ftelse skickas f�re</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft240">utg�ngen av ans�kningstiden.</p> </div> <div id="page25-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft250">25</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft251"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">Den upphandlande enheten skall i annonsen om upphandling eller i inbju-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254">dan enligt 8 kap. 14 � ange s�dana villkor som avses i f�rsta och andra<br/>styckena. </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>Uppgifter fr�n leverant�rer skall bevaras s�kert</b></p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254"><b>6 � </b>Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som r�r ett<br/>upphandlings�rende skall bevaras s�kert.</p> <p style="position:absolute;top:219px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>�ppnande av anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254"><b>7 � </b>Den upphandlande enheten f�r inte ta del av inneh�llet i anbudsans�k-<br/>ningarna och anbuden f�rr�n tidsfristen f�r att komma in med anbudsans�-<br/>kan respektive anbud har g�tt ut.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">F�rs�ndelser med anbud skall, samtidigt och s� snart som m�jligt efter an-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254">budstidens utg�ng, �ppnas vid en f�rr�ttning d�r minst tv� personer som ut-<br/>setts av den upphandlande enheten skall delta. Anbuden skall f�ras upp i en<br/>f�rteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i f�rr�ttningen. P� beg�-<br/>ran av en anbudsgivare skall dessutom en av en handelskammare utsedd per-<br/>son n�rvara. Kostnaderna f�r detta skall betalas av den som framst�llt beg�-<br/>ran.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>R�ttelse av fel, f�rtydligande och komplettering </b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254"><b>8 � </b>En upphandlande enhet f�r till�ta att en anbudss�kande eller anbudsgi-<br/>vare r�ttar en uppenbar felskrivning eller felr�kning eller n�got annat uppen-<br/>bart fel i anbudsans�kan eller anbudet. </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">Enheten f�r beg�ra att en anbudsans�kan eller ett anbud f�rtydligas eller</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254">kompletteras om det kan ske utan risk f�r s�rbehandling eller konkurrensbe-<br/>gr�nsning. Enheten f�r ocks� beg�ra att en leverant�r f�rtydligar eller kom-<br/>pletterar handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft252"><b>Information till leverant�rer</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253"><i>Underr�ttelse om beslut</i></p> <p style="position:absolute;top:676px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254"><b>9 � </b>En upphandlande enhet skall snarast m�jligt skriftligen underr�tta an-<br/>budss�kandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett<br/>ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om sk�len f�r besluten.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">En s�dan underr�ttelse skall l�mnas �ven n�r en upphandlande enhet be-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254">slutar att avbryta en upphandling f�r vilken det har g�tt ut inbjudan att l�mna<br/>anbud samt vid beslut att g�ra om upphandlingen. </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft253"><i>Upplysningar p� beg�ran av en leverant�r</i></p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft254"><b>10 � </b>En upphandlande enhet skall till den anbudss�kande eller anbudsgi-<br/>vare som beg�r det l�mna upplysningar om sk�len f�r att leverant�rens ans�-<br/>kan har avslagits eller anbud f�rkastats. </p> <p style="position:absolute;top:888px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft250">En upphandlande enhet skall p� beg�ran av en anbudsgivare som har l�m-</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft250">nat ett godtagbart anbud l�mna upplysningar om utformningen av och de</p> </div> <div id="page26-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft260">26</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft261"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263">relativa f�rdelarna med det valda anbudet samt namnet p� den anbudsgivare<br/>som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">Upplysningar enligt f�rsta och andra styckena skall l�mnas snarast m�j-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft260">ligt och senast inom 15 dagar fr�n det att en skriftlig beg�ran kom in.</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>Anbudsgivare �r bunden av sitt anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263"><b>11 � </b>En upphandlande enhet skall i f�rfr�gningsunderlaget ange den tid<br/>som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud. Vid �ppet f�rfarande<br/>skall det anges i annonsen om upphandling.</p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">En anbudsgivare �r bunden av sitt anbud �ven om anbudsgivaren har f�tt</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft260">underr�ttelse enligt 9 � f�rsta stycket eller upplysningar enligt 10 �.</p> <p style="position:absolute;top:290px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>Beslut om kvalificering av leverant�r</b></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263"><b>12 � </b>En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem enligt<br/>11 kap. 2 � skall inom sk�lig tid pr�va en ans�kan fr�n en leverant�r om att<br/>f� delta i systemet och underr�tta s�kanden om beslutet. Om beslutet inte<br/>kommer att fattas inom fyra m�nader fr�n det att ans�kan gjordes, skall den<br/>upphandlande enheten inom tv� m�nader underr�tta s�kanden om orsakerna<br/>till att handl�ggningen kommer att ta l�ngre tid och ange n�r beslut kommer<br/>att fattas.</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">Ans�kningar om att f� delta i kvalificeringssystemet f�r avsl�s endast med</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft260">till�mpning av s�dana kriterier som avses i 11 kap. 3 och 4 ��.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">En s�kande vars ans�kan avslagits skall underr�ttas om beslutet och om</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263">sk�len f�r detta s� snart som m�jligt och senast inom 15 dagar fr�n det att<br/>beslutet fattats. </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>Underr�ttelse om att uteslutning �verv�gs</b></p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263"><b>13 � </b>Om en leverant�r har kvalificerat sig, f�r en upphandlande enhet som<br/>har ett kvalificeringssystem utesluta leverant�ren endast med till�mpning av<br/>s�dana kriterier som avses i 11 kap. 3 och 4 ��.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">En upphandlande enhet f�r inte utesluta en leverant�r om inte leverant�-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263">ren dessf�rinnan underr�ttats om att det finns risk f�r uteslutning och om<br/>sk�len f�r det. Underr�ttelsen skall ha skickats minst 15 dagar f�re den dag<br/>d� beslut skall fattas. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft262"><b>Bevarande av information </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft263"><b>14 � </b>En upphandlande enhet skall bevara s�dan information om varje kon-<br/>trakt som beh�vs f�r att vid ett senare tillf�lle kunna motivera beslut om</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft263">1. kvalificering och val av leverant�rer samt tilldelning av kontrakt,<br/>2. till�mpning av f�rfaranden utan f�reg�ende annonsering om upphand-</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft260">ling enligt 4 kap. 2 �, och</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">3. till�mpning av best�mmelserna om att viss upphandling skall undantas</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft260">fr�n lagens till�mpningsomr�de. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft260">N�r en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet som inte</p> <p style="position:absolute;top:898px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft260">omfattas av arkivlagen (1990:782) p� betryggande s�tt f�rvara anbudsans�k-</p> </div> <div id="page27-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft270">27</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft271"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">ningar och anbud med tillh�rande beskrivningar, modeller och ritningar<br/>samt anbudsf�rteckningar, sammanst�llningar och liknande.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">Informationen och handlingarna skall bevaras minst fyra �r fr�n den dag</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft270">d� kontraktet tilldelades.</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft271"><b>10 kap. Uteslutning av leverant�rer</b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft272"><b>Omst�ndigheter som skall medf�ra uteslutning av leverant�rer</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276"><b>1 � </b>En upphandlande enhet som �r en upphandlande myndighet skall ute-<br/>sluta en leverant�r fr�n att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphand-<br/>ling, om myndigheten f�r k�nnedom om att leverant�ren enligt en lagakraft-<br/>vunnen dom �r d�md f�r brott som innefattar</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">1. s�dan brottslighet som avses i artikel 2.1 i r�dets gemensamma �tg�rd</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av r�det p� grundval av arti-<br/>kel K 3 i f�rdraget om Europeiska unionen om att g�ra deltagande i en kri-<br/>minell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:477px;white-space:nowrap" class="ft273">13,</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i r�dets akt av den 26 maj</p> <p style="position:absolute;top:359px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">1997 om utarbetande p� grundval av artikel K 3.2 c i f�rdraget om Europe-<br/>iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tj�nstem�n i<br/>Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater �r del-<br/>aktiga i</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft273">14, respektive artikel 3.1 i r�dets gemensamma �tg�rd 98/742/RIF av</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">den 22 december 1998 beslutad av r�det p� grundval av artikel K 3 i f�rdra-<br/>get om Europeiska unionen r�rande korruption inom den privata sektorn</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:496px;white-space:nowrap" class="ft273">15,</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">3. bedr�geri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">betats p� grundval av artikel K.3 i f�rdraget om Europeiska unionen, om<br/>skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:416px;white-space:nowrap" class="ft273">16, eller </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">4. penningtv�tt enligt definitionen i artikel 1 i r�dets direktiv 91/308/EEG</p> <p style="position:absolute;top:535px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">av den 10 juni 1991 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet<br/>anv�nds f�r tv�ttning av pengar</p> <p style="position:absolute;top:551px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft273">17, �ndrat genom Europaparlamentets och r�-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft270">dets direktiv 2001/97/EG</p> <p style="position:absolute;top:569px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft273">18.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">�r leverant�ren en juridisk person, skall leverant�ren uteslutas om en f�-</p> <p style="position:absolute;top:606px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft270">retr�dare f�r den juridiska personen har d�mts f�r brottet. </p> <p style="position:absolute;top:624px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">Om det finns grundad anledning anta att en leverant�r skall uteslutas med</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276">st�d av f�rsta stycket, f�r myndigheten beg�ra att leverant�ren visar att det<br/>inte finns n�gon grund f�r uteslutning.</p> <p style="position:absolute;top:676px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft270">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r en upphandlande myndighet avst� fr�n att</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft270">utesluta en leverant�r som d�mts f�r brottslighet enligt f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft272"><b>Omst�ndigheter som f�r medf�ra uteslutning av leverant�rer</b></p> <p style="position:absolute;top:765px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft276"><b>2 � </b>En upphandlande enhet som inte �r en upphandlande myndighet f�r p�<br/>de grunder som anges i 1 � utesluta en leverant�r fr�n att delta i ett kvalifice-<br/>ringssystem eller en upphandling.</p> <p style="position:absolute;top:852px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274">13 EGT L 351, 29.12.1998, s. 1 (Celex 31998F0733).</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274">14 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).</p> <p style="position:absolute;top:878px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274">15 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274">16 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).</p> <p style="position:absolute;top:904px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274">17 EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft274">18 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).</p> </div> <div id="page28-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft280">28</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft281"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>3 � </b>En upphandlande enhet f�r, ut�ver vad som f�ljer av 1 och 2 ��, ute-<br/>sluta en leverant�r fr�n att delta i ett kvalificeringssystem eller i en upphand-<br/>ling, om leverant�ren</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">1. �r i konkurs eller likvidation, �r under tv�ngsf�rvaltning eller �r f�re-</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283">m�l f�r ackord eller tills vidare har inst�llt sina betalningar eller �r underkas-<br/>tad n�ringsf�rbud, </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">2. �r f�rem�l f�r ans�kan om konkurs, tv�ngslikvidation, tv�ngsf�rvalt-</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft280">ning, ackord eller annat liknande f�rfarande,</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">3. genom lagakraftvunnen dom �r d�md f�r brott avseende yrkesut�v-</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft280">ningen, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesut�vningen och den upp-</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft280">handlande enheten kan visa detta, </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">5. inte har fullgjort sina �ligganden avseende socialf�rs�kringsavgifter el-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft280">ler skatt i det egna landet eller i det land d�r upphandlingen sker, eller </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">6. i n�got v�sentligt h�nseende har l�tit bli att l�mna beg�rda upplysningar</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283">eller l�mnat felaktiga upplysningar som beg�rts med st�d av denna best�m-<br/>melse.</p> <p style="position:absolute;top:351px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">�r leverant�ren en juridisk person, f�r leverant�ren uteslutas om en f�re-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283">tr�dare f�r den juridiska personen har d�mts f�r brott som avses i f�rsta<br/>stycket 3 eller gjort sig skyldig till s�dant fel som avses i f�rsta stycket 4. </p> <p style="position:absolute;top:404px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">Enheten f�r beg�ra att en leverant�r visar att det inte finns n�gon grund</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft280">f�r att utesluta leverant�ren med st�d av f�rsta stycket 1, 2, 3 eller 5. </p> <p style="position:absolute;top:466px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft282"><b>Intyg och bevis ang�ende leverant�r</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>4 � </b>Den upphandlande enheten skall som bevis f�r att det inte finns grund<br/>f�r att utesluta en leverant�r godta utdrag ur officiellt register eller annan<br/>likv�rdig handling n�r det g�ller ett f�rh�llande som avses i 1 � eller 3 �<br/>f�rsta stycket 1, 2 eller 3 och intyg fr�n beh�rig myndighet n�r det g�ller ett<br/>f�rh�llande som avses i 3 � f�rsta stycket 5.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">Om s�dana handlingar eller intyg som avses i f�rsta stycket inte utf�rdas i</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283">leverant�rens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de<br/>fall som avses i 1 � eller 3 � f�rsta stycket 13 kan de ers�ttas av en utsaga<br/>som har avgetts p� heder och samvete eller av en likv�rdig �tg�rd.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft280">Om en leverant�r �r registrerad i en officiell f�rteckning �ver godk�nda</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283">leverant�rer i ett land inom EES, f�r det antas att leverant�ren uppfyller de<br/>f�ruts�ttningar som anges i 1 � eller i 3 � f�rsta stycket 15.</p> <p style="position:absolute;top:731px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft281"><b>11 kap. Kvalificering och urvalsbed�mning</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft282"><b>Inledande best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:782px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft283"><b>1 � </b>Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den upphandlande enheten<br/>kontrollera l�mpligheten hos de leverant�rer som inte har uteslutits enligt<br/>10 kap. 1, 2 eller 3 �. </p> </div> <div id="page29-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft290">29</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft291"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft292"><b>Kvalificeringssystem </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293"><i>Uppr�ttande av ett kvalificeringssystem</i></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft294"><b>2 � </b>En upphandlande enhet f�r ha ett s�rskilt kvalificeringssystem f�r<br/>urval p� f�rhand av leverant�rer som f�r delta i selektivt f�rfarande eller f�r-<br/>handlat f�rfarande. En kvalificering f�r begr�nsas till deltagande i upphand-<br/>lingar av en eller flera kategorier av byggentreprenader, varor och tj�nster.</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft294">Ett kvalificeringssystem kan omfatta flera kvalificeringsfaser.<br/>N�r ett kvalificeringssystem uppr�ttas och till�mpas skall 7 kap. 5 �,</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft294">9 kap. 12 och 13 ��, 3, 4, 6 och 1112 �� i detta kapitel samt 12 kap. till�m-<br/>pas. </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293"><i>Fastst�llande av kriterier och regler f�r kvalificeringssystem</i></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft294"><b>3 � </b>Den upphandlande enheten skall ange kriterier och regler f�r urval till<br/>ett kvalificeringssystem, och i den utstr�ckning som framg�r av 10 kap.,<br/>grunder f�r uteslutning fr�n ett s�dant system. Detta kan g�ras genom en<br/>h�nvisning till andra f�retags kvalificeringssystem. </p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft290">Kriterierna och reglerna skall tillhandah�llas den leverant�r som beg�r</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft290">det. </p> <p style="position:absolute;top:402px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft294">En leverant�r kan n�r som helst kan ans�ka om att bli kvalificerad.<br/>Kriterierna och villkoren f�r urval f�r vid behov uppdateras. Ber�rda leve-</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft290">rant�rer skall underr�ttas om de �ndringar som gjorts. </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293"><i>Tekniska specifikationer</i></p> <p style="position:absolute;top:508px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft294"><b>4 � </b>Om de kriterier och regler som avses i 3 � omfattar tekniska specifika-<br/>tioner, skall best�mmelserna i 6 kap. 18 �� till�mpas i fr�ga om s�dana spe-<br/>cifikationer.</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293"><i>Tillg�ng till andra f�retags kapacitet</i></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft294"><b>5 � </b>N�r de kriterier och regler f�r kvalificering som avses i 3 � innefattar<br/>krav som r�r leverant�rernas ekonomiska, tekniska eller yrkesm�ssiga kapa-<br/>citet f�r en leverant�r vid behov �beropa andra f�retags kapacitet, f�rm�ga<br/>eller kunnande. Leverant�ren skall genom att tillhandah�lla ett �tagande fr�n<br/>f�retagen i fr�ga eller p� annat s�tt visa att leverant�ren kommer att f�rfoga<br/>�ver n�dv�ndiga resurser under hela den period under vilken kvalificerings-<br/>systemet �r giltigt.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft293"><i>F�rteckning �ver leverant�rer</i></p> <p style="position:absolute;top:790px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft294"><b>6 � </b>De leverant�rer som av den upphandlande enheten ansetts kvalifice-<br/>rade att delta i kvalificeringssystemet skall f�ras upp i en f�rteckning, som<br/>enligt 9 kap. 14 � skall bevaras. Av f�rteckningen skall det framg� om en<br/>leverant�rs kvalificering �r begr�nsad till deltagande i upphandlingar av en<br/>eller flera kategorier av byggentreprenader, varor, och tj�nster. </p> </div> <div id="page30-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft300">30</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft301"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft302"><i>Kvalificerad leverant�r skall v�ljas</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304"><b>7 � </b>Om upphandling sker med hj�lp av ett kvalificeringssystem, skall<br/>anbudsgivarna i ett selektivt f�rfarande eller deltagarna i ett f�rhandlat f�r-<br/>farande v�ljas ut bland de anbudss�kande som kvalificerat sig enligt detta<br/>system.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>Kvalitativa urvalskriterier</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft302"><i>Fastst�llande av urvalskriterier</i></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304"><b>8 � </b>Vid �ppet f�rfarande skall en upphandlande enhet se till att urvalskrite-<br/>rierna �r tillg�ngliga f�r de presumtiva leverant�rerna.</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft300">Om urvalskriterierna innefattar krav som r�r leverant�rernas ekonomiska,</p> <p style="position:absolute;top:278px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304">tekniska eller yrkesm�ssiga kapacitet f�r andra f�retags kapacitet �beropas<br/>enligt 5 �. </p> <p style="position:absolute;top:314px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft300">De kriterier och regler som anges skall i den utstr�ckning som framg�r av</p> <p style="position:absolute;top:331px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft300">10 kap. innefatta grunder f�r uteslutning fr�n att delta i en upphandling. </p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft302"><i>Val av anbudss�kande vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande </i></p> <p style="position:absolute;top:402px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304"><b>9 � </b>Vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande skall en upphandlande enhet<br/>v�lja ut eller utesluta leverant�rer enligt de kriterier och grunder som enhe-<br/>ten angett och gjort tillg�ngliga f�r ber�rda leverant�rer.</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft305"><i>Begr�nsning av antalet anbudss�kande vid selektivt och f�rhandlat <br/>f�rfarande</i></p> <p style="position:absolute;top:526px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304"><b>10 � </b>Vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande f�r den upphandlande enhe-<br/>ten anv�nda kriterier som grundas p� ett objektivt behov av att minska anta-<br/>let anbudss�kande till en niv� som kan anses rimlig med h�nsyn till s�rskilda<br/>f�rh�llanden i samband med upphandlingen och p� de resurser som beh�vs<br/>f�r dess genomf�rande. De utvalda anbudss�kandena skall dock vara s�<br/>m�nga att effektiv konkurrens kan uppn�s.</p> <p style="position:absolute;top:659px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>Kvalitetss�kringsstandarder</b></p> <p style="position:absolute;top:684px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304"><b>11 � </b>Om en upphandlande enhet kr�ver att leverant�ren visar upp ett intyg<br/>utf�rdat av ett oberoende organ om att leverant�ren iakttar vissa kvalitets-<br/>s�kringsstandarder, skall enheten h�nvisa till kvalitetss�kringssystem som<br/>bygger p� relevanta europeiska standarder p� omr�det och vilka kvalitets-<br/>s�kringssystem �r certifierade av organ som uppfyller europeiska standarder<br/>f�r certifiering.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft300">Enheten skall godk�nna likv�rdiga intyg fr�n andra organ som �r etable-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304">rade inom EES. Den skall �ven godta andra bevis p� likv�rdiga kvalitetss�k-<br/>rings�tg�rder som l�mnas av leverant�rer.</p> <p style="position:absolute;top:871px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft303"><b>Standarder f�r milj�ledning</b></p> <p style="position:absolute;top:896px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft304"><b>12 � </b>N�r det g�ller byggentreprenad- eller tj�nstekontrakt kan en upphand-<br/>lande enhet, n�r det beh�vs, kr�va att leverant�rerna anger de �tg�rder f�r</p> </div> <div id="page31-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft310">31</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">milj�ledning som de kommer att till�mpa n�r kontraktet fullg�rs, f�r att d�r-<br/>igenom kontrollera deras tekniska f�rm�ga. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Om den upphandlande enheten i ett s�dant fall kr�ver att f� tillg�ng till ett</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">av ett oberoende organ uppr�ttat certifikat som intygar att leverant�ren upp-<br/>fyller vissa milj�ledningsstandarder, skall enheten h�nvisa till Europaparla-<br/>mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om<br/>frivilligt deltagande f�r organisationer i gemenskapens milj�lednings- och<br/>milj�redovisningsordning</p> <p style="position:absolute;top:172px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft312">19 (EMAS) eller till milj�ledningsstandarder som</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">bygger p� relevanta europeiska eller internationella standarder. Milj�led-<br/>ningsstandarderna skall vara certifierade av organ som uppfyller gemen-<br/>skapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standar-<br/>der f�r certifiering.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Enheten skall godta likv�rdiga intyg fr�n andra organ som �r etablerade</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">inom EES. Den skall �ven godta andra bevis p� likv�rdiga milj�lednings�t-<br/>g�rder som l�mnas av leverant�rerna.</p> <p style="position:absolute;top:343px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft311"><b>12 kap. Tilldelning av kontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:368px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft313"><b>Alternativa grunder f�r tilldelning av kontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:394px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft313"><b>1 � </b>En upphandlande enhet skall anta antingen </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">1. det anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga f�r den upphand-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft310">lande enheten, eller </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft316">2. det anbud som inneh�ller det l�gsta priset. <br/>Vid bed�mningen av vilket anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelak-</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">tiga, skall enheten ta h�nsyn till olika kriterier som �r kopplade till f�rem�let<br/>f�r kontraktet, s�som pris, leverans- eller genomf�randetid, milj�egenska-<br/>per, driftkostnader, kostnadseffektivtet, kvalitet, estetiska, funktionella och<br/>tekniska egenskaper, service och tekniskt st�d.</p> <p style="position:absolute;top:553px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandlingen eller i f�rfr�g-</p> <p style="position:absolute;top:571px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316">ningsunderlaget ange vilken grund f�r tilldelning av kontraktet som kommer<br/>att till�mpas. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft313"><b>Viktning av kriterier</b></p> <p style="position:absolute;top:659px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft316"><b>2 � </b>Den upphandlande enheten skall ange hur s�dana kriterier som avses i<br/>1 � andra stycket kommer att viktas inb�rdes vid bed�mningen av vilket an-<br/>bud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga. Kriterieviktningen f�r anges<br/>som intervall med en l�mplig st�rsta till�tna spridning.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft310">Om det enligt den upphandlande enheten inte �r m�jligt att ange vikt-</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft310">ningen av de olika kriterierna, skall dessa anges i fallande prioritetsordning.</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft316">Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning skall anges i <br/>1. annonsen om upphandlingen, <br/>2. f�rfr�gningsunderlaget, <br/>3. en inbjudan om att bekr�fta intresse som avses i 8 kap. 14 �, eller <br/>4. en inbjudan att l�mna anbud eller att delta i f�rhandlingar.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft314">19 EGT L 114, 24.04.2001, s. 1 (Celex 32001R0761).</p> </div> <div id="page32-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft320">32</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft321"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>Onormalt l�ga anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft323"><b>3 � </b>En upphandlande enhet f�r f�rkasta ett anbud om den finner att priset<br/>�r onormalt l�gt. Anbudet f�r dock f�rkastas f�rst sedan enheten skriftligen<br/>beg�rt en f�rklaring till det l�ga anbudet och inte f�tt ett tillfredsst�llande<br/>svar.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft323">En beg�ran om f�rklaring kan g�lla <br/>1. om anbudsgivaren kan utnyttja s�rskilt kostnadseffektiva metoder att</p> <p style="position:absolute;top:182px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">fullg�ra kontraktet,</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska l�sningar eller ovanligt gynn-</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">samma f�rh�llanden f�r att fullg�ra kontraktet, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">3. egenarten hos de varor, tj�nster eller byggentreprenader som f�resl�s av</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">anbudsgivaren, </p> <p style="position:absolute;top:270px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">4. om anbudsgivaren iakttar de best�mmelser om arbetarskydd och arbets-</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">f�rh�llanden som g�ller p� den ort d�r kontraktet skall fullg�ras, och</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft323">5. om anbudsgivaren f�tt m�jlighet att erh�lla statligt st�d.<br/>Den upphandlande enheten skall ge anbudsgivaren tillf�lle att yttra sig</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft323">�ver enhetens sk�l f�r att f�rkasta anbudet med beaktande av de l�mnade<br/>f�rklaringarna.</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft323"><b>4 � </b>Om en upphandlande enhet finner att ett anbud �r onormalt l�gt p�<br/>grund av att anbudsgivaren har f�tt statligt st�d, f�r enheten beg�ra en f�r-<br/>klaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en s�dan beg�ran<br/>och inom en sk�lig tidsfrist som angetts av den upphandlande enheten visa<br/>att det �r fr�ga om ett med EG-f�rdraget f�renligt st�d, f�r anbudet f�rkas-<br/>tas. </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">En upphandlande enhet som f�rkastar ett anbud enligt f�rsta stycket skall</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">underr�tta Europeiska gemenskapernas kommission om det.</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft321"><b>13 kap. Projektt�vlingar p� tj�nsteomr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>Till�mpningsomr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>1 � </b>Detta kapitel skall till�mpas p� projektt�vlingar som</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft323">1. ing�r i ett f�rfarande f�r tilldelning av ett tj�nstekontrakt, eller<br/>2. innefattar priser eller ers�ttningar till deltagarna.<br/>F�rsta stycket g�ller endast om tr�skelv�rdet uppg�r till minst det belopp</p> <p style="position:absolute;top:684px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">som framg�r av 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft322"><b>Tr�skelv�rden f�r projektt�vlingar</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft323"><b>2 � </b>Tr�skelv�rdet vid projektt�vlingar �r de v�rden som Europeiska<br/>gemenskapernas kommission vid varje tid har beslutat eller l�mnat medde-<br/>lande om.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft320">Regeringen tillk�nnager i Svensk f�rfattningssamling tr�skelv�rdena i</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft320">euro och svenska kronor.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft323"><b>3 � </b>Tr�skelv�rdet vid projektt�vlingar som ing�r i en tj�nsteupphandling<br/>skall ber�knas till v�rdet av tj�nstekontraktet med i f�rekommande fall till-<br/>l�gg f�r v�rdet av det tj�nstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller</p> </div> <div id="page33-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft330">33</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft331"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333">en av vinnarna i t�vlingen. I v�rdet skall �ven de priser och ers�ttningar som<br/>skall betalas till deltagarna inr�knas. </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><b>Val av deltagare</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>4 � </b>En projektt�vling f�r begr�nsas till ett visst antal t�vlingsdeltagare.<br/>Den upphandlande enheten skall ange kriterier f�r urvalet av deltagare. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">Antalet t�vlingsdeltagare som inbjuds skall vara s� stort att effektiv kon-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">kurrens uppn�s.</p> <p style="position:absolute;top:237px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><b>Annonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>5 � </b>En upphandlande enhet som avser att anordna en projektt�vling skall<br/>annonsera t�vlingen och resultatet av denna (efterannonsering). </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><b>Kommunikation och information</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>6 � </b>I fr�ga om kommunikation och information skall best�mmelserna i<br/>9 kap. 16 �� och 7 � f�rsta stycket till�mpas p� motsvarande s�tt p� pro-<br/>jektt�vlingar.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>7 � </b>Resultatet av en projektt�vling skall s�ndas till Europeiska gemenska-<br/>pernas kommission inom tv� m�nader efter det att projektt�vlingen har av-<br/>slutats.</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><b>Juryn och dess sammans�ttning</b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>8 � </b>En jury skall utse vinnande bidrag i en projektt�vling. Ledam�terna i<br/>juryn skall vara fysiska personer som �r oberoende i f�rh�llande till delta-<br/>garna i projektt�vlingen. Om det kr�vs s�rskilda yrkesm�ssiga kvalifikatio-<br/>ner f�r att f� delta i en projektt�vling, skall minst en tredjedel av ledam�-<br/>terna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><b>Juryns beslut</b></p> <p style="position:absolute;top:668px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft332"><b>9 � </b>Juryn skall vara sj�lvst�ndig i sina yttranden och beslut. </p> <p style="position:absolute;top:686px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">Ett t�vlingsbidrag f�r presenteras f�r juryn endast p� ett s�dant s�tt att det</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333">inte framg�r vem som har l�mnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten skall<br/>g�lla fram till dess juryn har l�mnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut. </p> <p style="position:absolute;top:739px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">Vid granskningen f�r endast de kriterier som angetts i annonsen om pro-</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft330">jektt�vlingen beaktas.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333"><b>10 � </b>Juryn skall l�mna ett av ledam�terna undertecknat protokoll i vilket<br/>t�vlingsbidragen rangordnas. Protokollet skall inneh�lla en motivering till<br/>rangordningen samt de kommentarer och klarg�randen som det kan finnas<br/>behov av att g�ra.</p> <p style="position:absolute;top:863px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft330">T�vlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara fr�gor</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft333">som juryn har noterat i protokollet i syfte att klarg�ra projektets alla aspek-<br/>ter.</p> </div> <div id="page34-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft340">34</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft341"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Fullst�ndiga protokoll skall uppr�ttas �ver dialogen mellan ledam�terna i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft340">juryn och t�vlingsdeltagarna.</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft341"><b>14 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land</b></p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft342"><b>Till�mpningsomr�det</b></p> <p style="position:absolute;top:165px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft346"><b>1 � </b>F�r anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket<br/>Europeiska gemenskapen inte har slutit avtal som tillf�rs�krar f�retag fr�n<br/>gemenskapen j�mf�rbart och faktiskt tilltr�de till marknaden i detta tredje<br/>land, till�mpas 2 och 3 ��.</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Best�mmelserna i 13 �� till�mpas inte om n�got annat f�ljer av �tagan-</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft340">den som gemenskapen eller Sverige har med tredje land.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft342"><b>Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land f�r f�rkastas</b></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft346"><b>2 � </b>En upphandlande enhet f�r vid tilldelning av varukontrakt f�rkasta ett<br/>anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, om andelen s�dana va-<br/>ror, best�md enligt r�dets f�rordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober<br/>1992 om inr�ttandet av en tullkodex f�r gemenskapen</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:503px;white-space:nowrap" class="ft343">20 uppg�r till mer �n</p> <p style="position:absolute;top:394px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft340">h�lften av det totala v�rdet av de varor som anbudet omfattar.</p> <p style="position:absolute;top:412px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Med vara avses �ven programvara f�r anv�ndning i ett telekommunika-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft340">tionsn�t.</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft342"><b>F�retr�de vid flera likv�rdiga anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:500px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft346"><b>3 � </b>Om prisskillnaden mellan tv� eller flera anbud inte �r st�rre �n tre pro-<br/>cent och anbuden i �vrigt �r likv�rdiga vid en bed�mning enligt 12 kap. 1 �,<br/>skall f�retr�de ges anbud som inte kan f�rkastas med st�d av 2 �.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft341"><b>15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet</b></p> <p style="position:absolute;top:606px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft342"><b>Till�mpningsomr�det </b></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft346"><b>1 � </b>Detta kapitel g�ller f�r s�dan upphandling som avses i 1 kap. 2 � andra<br/>stycket. </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft342"><b>Till�mpliga best�mmelser </b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft346"><b>2 � </b>Vid upphandling enligt detta kapitel till�mpas �ven 1 kap., 2 kap.,<br/>5 kap. och 16 kap. 110 ��.</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">Vid upphandling som avser tj�nster som anges i bilaga 3 (B-tj�nster) till-</p> <p style="position:absolute;top:773px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft346">l�mpas �ven 6 kap. 18 ��, om v�rdet av kontraktet uppg�r till minst till-<br/>l�mpligt tr�skelv�rde i 3 kap.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft340">En upphandlande enhet f�r publicera annonser om upphandlingar p� det</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft340">s�tt som g�ller f�r upphandlingar enligt 7 kap.</p> <p style="position:absolute;top:917px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft344">20 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).</p> </div> <div id="page35-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft350">35</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft351"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>Upphandlingsf�rfaranden </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353"><b>3 � </b>En upphandling enligt detta kapitel skall g�ras genom f�renklat f�r-<br/>farande eller urvalsf�rfarande.</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">Direktupphandling f�r dock anv�ndas om kontraktets v�rde �r l�gt eller</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">om det finns synnerliga sk�l. Den upphandlande enheten skall vid behov<br/>besluta riktlinjer f�r anv�ndning av s�dant f�rfarande. </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>Annonsering vid f�renklat f�rfarande</b></p> <p style="position:absolute;top:217px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353"><b>4 � </b>Vid f�renklat f�rfarande skall den upphandlande enheten beg�ra anbud<br/>genom annons i en elektronisk databas, som �r allm�nt tillg�nglig, eller<br/>genom annons i annan form som m�jligg�r effektiv konkurrens.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>Beg�ran om anbud utan f�reg�ende annonsering</b></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353"><b>5 � </b>En upphandlande enhet f�r utan f�reg�ende annonsering beg�ra anbud<br/>genom att skicka en skrivelse till endast en leverant�r om </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">1. det vid annonserat f�renklat f�rfarande inte l�mnats n�gra anbud eller</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">inte l�mnats n�gra l�mpliga anbud och under f�ruts�ttning att kontraktsvill-<br/>koren i f�rfr�gningsunderlaget inte �ndras v�sentligt, </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">2. det g�ller varor som framst�lls enbart f�r forsknings-, utvecklings-, ex-</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">periment- eller studie�ndam�l och under f�ruts�ttning att framst�llningen<br/>inte sker i vinstsyfte eller f�r att t�cka forsknings- och utvecklingskostnader, </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstn�rliga sk�l eller p�</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft350">grund av ensamr�tt kan levereras av endast en viss leverant�r, eller </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft350">4. det g�ller ytterligare leveranser fr�n den ursprungliga leverant�ren,</p> <p style="position:absolute;top:518px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">avsedda antingen som delers�ttning f�r eller till�gg till tidigare leveranser<br/>och ett byte av leverant�r skulle medf�ra osk�liga tekniska eller ekonomiska<br/>ol�genheter. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>Annonsering vid urvalsf�rfarande</b></p> <p style="position:absolute;top:624px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353"><b>6 � </b>Vid till�mpning av urvalsf�rfarande skall den upphandlande enheten<br/>publicera en ans�kningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas,<br/>som �r allm�nt tillg�nglig. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft353">Av inbjudan skall det framg� <br/>1. hur en anbudsans�kan f�r l�mnas och <br/>2. den dag ans�kan senast skall ha kommit in. <br/>Enheten f�r i sin inbjudan ange det antal leverant�rer som den avser att</p> <p style="position:absolute;top:747px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353">bjuda in. Antalet skall best�mmas med h�nsyn till arten av det som skall<br/>upphandlas och vara tillr�ckligt stort f�r att effektiv konkurrens skall upp-<br/>n�s. </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft352"><b>F�rfr�gningsunderlag </b></p> <p style="position:absolute;top:853px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft353"><b>7 � </b>Best�mmelserna i 6 kap. 4 och 7 �� om uppgifter i de tekniska specifi-<br/>kationerna respektive milj�m�rken g�ller vid upphandling som avses i detta<br/>kapitel. </p> </div> <div id="page36-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft360">36</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft361"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">Av f�rfr�gningsunderlaget skall det framg� om ett anbud kan komma att</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft360">antas utan f�reg�ende f�rhandling.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">En leverant�r som inte s�rskilt tillfr�gats har r�tt att p� beg�ran f� f�rfr�g-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft360">ningsunderlaget p� samma villkor som andra leverant�rer.</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Kommunikationsmedel vid upphandling </b></p> <p style="position:absolute;top:174px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft363"><b>8 � </b>Best�mmelserna i 9 kap. 16 �� och 7 � f�rsta stycket g�ller f�r<br/>anbudsans�kningar och anbud vid upphandling som avses i detta kapitel. </p> <p style="position:absolute;top:237px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Tidsfrister f�r att l�mna anbudsans�kningar och anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft363"><b>9 � </b>Anbudss�kande och anbudsgivare skall ges sk�lig tid att komma in<br/>med ans�kningar eller anbud. Tiden f�r att f� komma in med anbudsans�k-<br/>ningar f�r dock aldrig vara kortare �n tio dagar fr�n den dag d� ans�knings-<br/>inbjudan blev publicerad enligt 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Inneh�ll i annonser, m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:386px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft363"><b>10 � </b>I en annons enligt 4 �, en skrivelse enligt 5 � eller ett f�rfr�gnings-<br/>underlag enligt 7 � skall det anges </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft363">1. hur anbud f�r l�mnas, <br/>2. den dag d� anbud senast skall ha kommit in, och <br/>3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande. </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Mottagande och �ppnande av anbud </b></p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft363"><b>11 � </b>F�rs�ndelser med anbud skall, s� snart som m�jligt efter anbuds-<br/>tidens utg�ng, �ppnas vid en f�rr�ttning d�r minst tv� personer som utsetts<br/>av den upphandlande enheten skall delta. Anbuden skall f�ras upp i en f�r-<br/>teckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i f�rr�ttningen. P� beg�ran<br/>av en anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en handelskam-<br/>mare n�rvara. Kostnaderna f�r detta skall betalas av den som framst�llt<br/>beg�ran.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">Anbuden skall �ppnas samtidigt. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>R�ttelse av fel, f�rtydligande och komplettering </b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft363"><b>12 � </b>En upphandlande enhet f�r till�ta att en anbudss�kande eller anbuds-<br/>givare r�ttar en uppenbar felskrivning eller felr�kning eller n�got annat<br/>uppenbart fel i anbudsans�kan eller anbudet. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft360">Enheten f�r beg�ra att en ans�kan eller ett anbud f�rtydligas eller komplet-</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft360">teras om det kan ske utan risk f�r s�rbehandling eller konkurrensbegr�nsning.</p> <p style="position:absolute;top:837px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft362"><b>Kontroll och uteslutning av leverant�rer </b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft363"><b>13 � </b>En upphandlande enhet som �r en upphandlande myndighet skall ute-<br/>sluta en anbudss�kande eller anbudsgivare fr�n deltagande i en upphandling<br/>i enlighet med det som f�reskrivs i 10 kap. 1 �.</p> </div> <div id="page37-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft370">37</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft371"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">En anbudss�kande eller anbudsgivare f�r uteslutas fr�n deltagande i en</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 ��. </p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">En upphandlande enhet som av leverant�ren beg�r upplysningar om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375">h�llanden som avses i f�rsta och andra styckena skall i f�rfr�gningsunder-<br/>laget, annonsen eller skrivelsen ange p� vilket s�tt leverant�ren kan l�mna<br/>upplysningarna.</p> <p style="position:absolute;top:184px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>S�rskilda villkor f�r fullg�rande av kontrakt </b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375"><b>14 � </b>En upphandlande enhet f�r st�lla s�rskilda sociala, milj�m�ssiga och<br/>andra villkor f�r hur kontrakt skall fullg�ras. Dessa skall anges i annonsen<br/>om upphandling, i ans�kningsinbjudan eller i f�rfr�gningsunderlaget. </p> <p style="position:absolute;top:290px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>Pr�vning av anbudsans�kningar och anbud </b></p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375"><b>15 � </b>En upphandlande enhet skall pr�va alla de anbudsans�kningar och<br/>anbud som har kommit in i r�tt tid, om inte n�got annat f�ljer av andra<br/>stycket eller 13 �.</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">En upphandlande enhet f�r f�rkasta en ans�kan eller ett anbud av samma</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375">sk�l som en enhet f�r utesluta en anbudss�kande eller anbudsgivare enligt<br/>13 � f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:449px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>Alternativa grunder f�r tilldelning av kontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:474px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>16 � </b>En upphandlande enhet skall anta antingen </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">1. det anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga f�r den upphand-</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">lande enheten, eller </p> <p style="position:absolute;top:527px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft375">2. det anbud som har l�gst pris. <br/>Bed�mningen av vilket anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">skall g�ras enligt 12 kap. 1 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">Den upphandlande enheten skall antingen ange hur de olika kriterierna</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375">som avses i 12 kap. 1 � andra stycket viktas vid bed�mningen av vilket an-<br/>bud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga eller ange kriterierna i fallande<br/>prioritetsordning. Kriterieviktningen f�r anges som intervall med en l�mplig<br/>st�rsta till�tna spridning.</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft370">Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i annonsen om</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft370">upphandling, i ans�kningsinbjudan eller i f�rfr�gningsunderlaget. </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>Onormalt l�ga anbud</b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375"><b>17 � </b>Den upphandlande enheten f�r f�rkasta ett anbud om den finner att<br/>priset �r onormalt l�gt. Anbudet f�r dock f�rkastas f�rst sedan enheten<br/>skriftligen beg�rt f�rklaring till det l�ga anbudet och inte f�tt tillfredsst�l-<br/>lande svar. </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft372"><b>Dokumentation, underr�ttelse och f�rvaring av handlingar </b></p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft375"><b>18 � </b>En upphandlande enhet skall anteckna sk�len f�r sina beslut och<br/>annat av betydelse vid upphandlingen. Detta g�ller dock inte vid tilldelning<br/>av kontrakt som avser l�gt v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft373">5 <i>SFS 2007:1073-1109</i></p> </div> <div id="page38-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft380">38</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft381"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383"><b>19 � </b>Vid f�renklat f�rfarande och urvalsf�rfarande skall den upphand-<br/>lande enheten till anbudss�kande och anbudsgivare l�mna underr�ttelse om<br/>de beslut som avses i 9 kap. 9 � och s�dana upplysningar som avses i 9 kap.<br/>10 �. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383">2 � andra stycket 3 skall den upphandlande enheten, n�r beslut om leveran-<br/>t�r och anbud fattats, underr�tta anbudsgivarna om beslutet snarast m�jligt.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">En anbudsgivare �r bunden av sitt anbud �ven om anbudsgivaren har f�tt</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft380">s�dan underr�ttelse eller s�dana upplysningar som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383"><b>20 � </b>N�r en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet som<br/>inte omfattas av arkivlagen (1990:782) p� betryggande s�tt f�rvara anbud<br/>och anbudsans�kningar med tillh�rande beskrivningar, modeller och rit-<br/>ningar samt anbudsf�rteckningar, sammanst�llningar och liknande.</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">Handlingarna skall bevaras minst fyra �r fr�n den dag d� kontraktet tillde-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft380">lades.</p> <p style="position:absolute;top:360px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft384"><b>Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-<br/>tj�nster </b></p> <p style="position:absolute;top:404px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383"><b>21 � </b>Om ett kontrakt som avser tj�nster enligt bilaga 3 (B-tj�nster) uppg�r<br/>till minst till�mpligt tr�skelv�rde i 3 kap., skall den upphandlande enheten<br/>senast inom 60 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europeiska<br/>gemenskapernas kommission om det. I meddelandet skall den upphandlande<br/>enheten ange om den godk�nner att meddelandet publiceras. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>Upphandling som r�r rikets s�kerhet m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:545px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383"><b>22 � </b>I fr�ga om kontrakt som avses i 1 kap. 2 � andra stycket 3 f�r reger-<br/>ingen i enskilda fall meddela beslut om </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft383">1. undantag fr�n best�mmelserna om annonsering i detta kapitel, och <br/>2. de undantag i �vrigt fr�n best�mmelserna i detta kapitel som �r n�dv�n-</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft380">diga med h�nsyn till f�rsvars- och s�kerhetspolitiska intressen. </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">H�rut�ver f�r regeringen i enskilda fall �verl�ta till en upphandlande en-</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft380">het att sj�lv besluta om s�dana undantag som avses i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:696px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft382"><b>Projektt�vlingar </b></p> <p style="position:absolute;top:721px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383"><b>23 � </b>Best�mmelserna i 13 kap. 1 � f�rsta stycket, 4, 6 och 810 �� g�ller<br/>�ven f�r projektt�vlingar som understiger tr�skelv�rdet i 13 kap. 2 �, om<br/>inte t�vlingen avser l�gt v�rde. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">Vid anordnande av projektt�vlingar skall 3 � till�mpas. En projektt�vling</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft380">skall annonseras enligt 4 eller 6 �.</p> <p style="position:absolute;top:810px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft380">Om ett kontrakt enligt t�vlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft383">vinnarna, skall vinnaren respektive vinnarna inbjudas att delta i f�rhand-<br/>lingar.</p> </div> <div id="page39-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft390">39</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft391"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft391"><b>16 kap. �verpr�vning, skadest�nd m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>�verpr�vning</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393"><b>1 � </b>En leverant�r som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada<br/>enligt 2 � f�r i en framst�llning till allm�n f�rvaltningsdomstol ans�ka om<br/>�tg�rder enligt den paragrafen. </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">Vid direktupphandling f�r en ans�kan enligt f�rsta stycket inte pr�vas</p> <p style="position:absolute;top:173px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">efter den tidpunkt d� det finns ett avtal om upphandlingen.</p> <p style="position:absolute;top:190px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">Vid till�mpning av ett annat f�rfarande �n som avses i andra stycket f�r en</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">ans�kan inte pr�vas efter den tidpunkt d� det finns ett kontrakt. Den f�r dock<br/>pr�vas till dess att tio dagar g�tt fr�n det att </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">1. den upphandlande enheten l�mnat underr�ttelse enligt 9 kap. 9 � till</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">anbudss�kandena eller anbudsgivarna, eller </p> <p style="position:absolute;top:278px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft393">2. r�tten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upph�vt det beslutet. <br/>Det som s�gs i tredje stycket andra meningen g�ller inte vid tilldelning av</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">kontrakt som </p> <p style="position:absolute;top:331px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">1. avses i 1 kap. 2 � andra stycket 3, om det har gjorts ett undantag fr�n</p> <p style="position:absolute;top:349px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft390">best�mmelsen med st�d av 15 kap. 22 �, eller</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">2. det �r absolut n�dv�ndigt att genomf�ra upphandlingen med s�dan syn-</p> <p style="position:absolute;top:384px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">nerlig br�dska som �r orsakad av omst�ndigheter som inte kunnat f�rutses<br/>av den upphandlande enheten och inte heller kan h�nf�ras till denna. </p> <p style="position:absolute;top:447px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>Felaktig upphandling</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393"><b>2 � </b>Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundl�ggande princi-<br/>perna i 1 kap. 24 � eller n�gon annan best�mmelse i denna lag och detta har<br/>medf�rt att leverant�ren lidit eller kan komma att lida skada, skall r�tten be-<br/>sluta att upphandlingen skall g�ras om eller att den f�r avslutas f�rst sedan<br/>r�ttelse gjorts. R�tten f�r vid vite f�rbjuda den upphandlande enheten att<br/>forts�tta upphandlingen utan att avhj�lpa bristerna.</p> <p style="position:absolute;top:579px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">R�tten f�r omedelbart besluta att upphandlingen inte f�r avslutas innan</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393">n�got annat har beslutats. R�tten f�r dock l�ta bli att fatta ett s�dant interi-<br/>mistiskt beslut, om den skada eller ol�genhet som �tg�rden skulle medf�ra<br/>kan bed�mas vara st�rre �n skadan f�r leverant�ren. </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393"><b>3 � </b>Ett m�l som avser �tg�rder enligt 2 � f�r inte avg�ras slutligt s� l�nge<br/>medlingsf�rfarande enligt 12 och 13 �� p�g�r.</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>Beh�rig domstol</b></p> <p style="position:absolute;top:755px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393"><b>4 � </b>En ans�kan enligt 1 � skall g�ras hos den l�nsr�tt i vars domkrets den<br/>upphandlande enheten har sitt hemvist.</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft390">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft392"><b>F�rbud mot �verklagande</b></p> <p style="position:absolute;top:861px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft393"><b>5 � </b>Ett beslut som denna lag �r till�mplig p� f�r inte �verklagas med st�d<br/>av 10 kap. kommunallagen (1991:900).</p> </div> <div id="page40-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft400">40</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft401"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>Skadest�nd </b></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>6 � </b>En upphandlande enhet som inte f�ljt best�mmelserna i denna lag skall<br/>ers�tta d�rigenom uppkommen skada f�r leverant�r. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>7 � </b>Anbudsgivare eller anbudss�kande som deltagit i en upphandling �r<br/>ber�ttigad till ers�ttning f�r kostnader f�r att f�rbereda anbud och i �vrigt<br/>delta i upphandlingen, om �sidos�ttandet av best�mmelserna i denna lag<br/>menligt har p�verkat hans eller hennes m�jligheter att tilldelas kontraktet.</p> <p style="position:absolute;top:217px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>8 � </b>Talan om skadest�nd skall v�ckas vid allm�n domstol inom ett �r fr�n<br/>den tidpunkt som f�ljer av 1 � andrafj�rde styckena. V�cks inte talan i tid,<br/>�r r�tten till skadest�nd f�rlorad. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>Tillsyn</b></p> <p style="position:absolute;top:323px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>9 � </b>Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken myndighet som ut�var<br/>tillsyn �ver upphandling enligt denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Vid sin tillsyn f�r myndigheten inh�mta alla n�dv�ndiga upplysningar</p> <p style="position:absolute;top:376px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403">fr�n upphandlande enheter. Upplysningarna skall i f�rsta hand inh�mtas ge-<br/>nom skriftligt f�rfarande. Om det p� grund av materialets omf�ng, br�dska<br/>eller n�got annat f�rh�llande �r l�mpligare, f�r upplysningarna inh�mtas ge-<br/>nom bes�k hos den upphandlande enheten.</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>10 � </b>En upphandlande enhet �r skyldig att tillhandah�lla de upplysningar<br/>som tillsynsmyndigheten beg�r f�r sin tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>Granskning</b></p> <p style="position:absolute;top:553px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>11 � </b>En upphandlande enhet kan p� egen beg�ran f� sina rutiner f�r upp-<br/>handling granskade av en oberoende granskare i syfte att bed�ma om ruti-<br/>nerna st�mmer �verens med Europeiska gemenskapernas upphandlings-<br/>regler och denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Granskaren skall genomf�ra granskningen enligt europeisk standard och,</p> <p style="position:absolute;top:641px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403">efter att ha f�rs�krat sig om att eventuella brister r�ttats till, utf�rda ett intyg<br/>om att rutinerna st�mmer �verens med denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare.</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403">Vid ackrediteringen till�mpas best�mmelserna i lagen (1992:1119) om tek-<br/>nisk kontroll. </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft400">Kostnaderna f�r granskningen skall betalas av den upphandlande enheten.</p> <p style="position:absolute;top:774px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft402"><b>Medling</b></p> <p style="position:absolute;top:800px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft403"><b>12 � </b>�ven om en ans�kan enligt 1 � har gjorts, f�r en anbudsgivare eller<br/>anbudss�kande som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada p�<br/>grund av att en upphandlande enhet under p�g�ende upphandling inte f�ljer<br/>best�mmelserna i denna lag beg�ra medling hos Europeiska gemenskaper-<br/>nas kommission. Framst�llning om medling kan ocks� ges in till tillsyns-<br/>myndigheten, som omedelbart skall �verl�mna framst�llningen till kommis-<br/>sionen.</p> </div> <div id="page41-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft410">41</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft411"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft415"><b>13 � </b>Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska gemenskaper-<br/>nas kommission om den vill delta i medlingsf�rfarandet och dessutom om<br/>n�gon ans�kan har gjorts enligt 1 � eller talan om skadest�nd v�ckts.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">Var och en av deltagarna i ett medlingsf�rfarande skall godk�nna den</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">medlare som kommissionen valt samt utse ytterligare en medlare vardera.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">Medlarna f�r anlita h�gst tv� experter. Kommissionen och deltagarna har</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">r�tt att inte godk�nna de experter som anlitas av medlarna. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">Den som har beg�rt medling, upphandlande enhet, anbudss�kande eller</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft415">anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall ges tillf�lle att muntligen<br/>eller skriftligen delta i medlingen.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft415"><b>14 � </b>Om inte n�got annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsf�rfarande<br/>b�ra sina egna kostnader och i lika delar b�ra �vriga kostnader f�r f�rfaran-<br/>det. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">Deltagarna har r�tt att n�r som helst beg�ra att medlingsf�rfarandet skall</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">st�llas in.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft415">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.<br/>2. Best�mmelserna i 1 kap. 9 � till�mpas p� upphandlingar som p�b�rjas</p> <p style="position:absolute;top:387px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">efter utg�ngen av �r 2008.</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft410">3. Best�mmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall</p> <p style="position:absolute;top:422px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">till�mpas p� upphandlingar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft410">FREDRIK REINFELDT</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft415">MATS ODELL<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft413">6 <i>SFS 2007:1073-1109</i></p> </div> <div id="page42-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft420">42</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft421"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft422"><i>Bilaga 1</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft423"><b>F�rteckning �ver byggentreprenadkontrakt</b></p> <p style="position:absolute;top:106px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft424">NACE</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft424">Avdelning F</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft424">Byggentreprenader</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft425">Huvud-<br/>grupp</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft424">Grupp Under-</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft424">grupp</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft424">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft424">Anm.</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft424">CPV-kod</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft424">45</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft424">Byggverksamhet</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft425">Omfattar:<br/> nybyggnad, renovering <br/>och normal reparation</p> <p style="position:absolute;top:181px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft424">45000000</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft424">45.1</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft425">Mark- och grund-<br/>arbeten</p> <p style="position:absolute;top:230px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft424">45100000</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft424">45.11</p> <p style="position:absolute;top:265px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft425">Rivning av hus; <br/>markarbeten </p> <p style="position:absolute;top:300px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft425">Omfattar:<br/> rivning och rasering av <br/>byggnader och andra an-<br/>l�ggningar<br/> r�jning av byggplatser<br/> markarbeten:<br/>schaktning, deponering, <br/>nivellering och planering <br/>av byggplatser, dikesgr�v-<br/>ning, bergrensning, <br/>spr�ngning etc.<br/> iordningst�llande av <br/>gruvarbetsplatser: avt�ck-<br/>ning samt annat iordning-<br/>st�llande av �gor och <br/>platser som inneh�ller mi-<br/>neraler<br/>Omfattar �ven:<br/> dr�nering av byggplat-<br/>ser<br/> dr�nering av jordbruks- <br/>eller skogsbruksmark</p> <p style="position:absolute;top:300px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft424">45110000</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft424">45.12</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft424">Markunders�kning Omfattar:</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft425"> provborrning och tag-<br/>ning av k�rnprov f�r byg-<br/>gande, f�r geofysiska, <br/>geologiska eller liknande <br/>�ndam�l<br/>Omfattar inte:<br/> borrning av k�llor f�r <br/>produktion av r�petro-<br/>leum eller naturgas, jfr <br/>11.20<br/> brunnsborrning, jfr <br/>45.25<br/> schakts�nkning, jfr <br/>45.25<br/> sp�rning av olje- och na-<br/>turgasf�lt, utf�rande av <br/>geofysiska, geologiska <br/>och seismiska unders�k-<br/>ningar, jfr 74.20</p> <p style="position:absolute;top:623px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft424">45120000</p> </div> <div id="page43-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft430">43</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft431"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:161px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft432">45.2</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft433">Bygg- och anl�gg-<br/>ningsarbeten</p> <p style="position:absolute;top:161px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft432">45200000</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft432">45.21</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft433">Uppf�rande av hus <br/>och andra byggnads-<br/>verk</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft433">Omfattar:<br/> byggande av alla slags <br/>byggnader<br/> byggande av anl�gg-<br/>ningar inom v�g- och vat-<br/>tenbyggnad o.d.:<br/> broar, inklusive s�dana <br/>f�r upph�jda v�gar, via-<br/>dukter, tunnlar och tun-<br/>nelbanor<br/> r�rledningar f�r fj�rr-<br/>transport, fj�rrn�t f�r el <br/>och telekommunikation<br/> r�rledningar i t�tort, t�t-<br/>ortsn�t f�r el och telekom-<br/>munikation samt d�rmed <br/>f�rknippade arbeten<br/> montering och uppf�-<br/>rande p� plats av monte-<br/>ringsf�rdiga byggnader<br/>Omfattar inte:<br/> tj�nster i anslutning till <br/>r�petroleum- och natur-<br/>gasutvinning, jfr 11.20<br/> uppf�rande av kom-<br/>pletta prefabricerade an-<br/>l�ggningar fr�n <br/>egentillverkade delar som <br/>inte �r av betong, jfr av-<br/>delning 20, 26 och 28<br/> anl�ggning av stadion, <br/>simbass�nger, idrottshal-<br/>lar, tennisbanor, golfba-<br/>nor eller andra <br/>idrottsanl�ggningar, ex-<br/>klusive uppf�rande av <br/>byggnader, jfr 45.23<br/> bygginstallationer, jfr <br/>45.3<br/> slutbehandling av bygg-<br/>nader, jfr 45.4<br/> arkitektverksamhet och <br/>teknisk konsultverksam-<br/>het, jfr 74.20<br/> projektledning f�r byg-<br/>gande, jfr 74.20</p> <p style="position:absolute;top:196px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft432">45210000</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft432">45.22</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft432">Takarbeten Omfattar:</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft433"> byggande av tak<br/> takt�ckning<br/> impregnering</p> <p style="position:absolute;top:865px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft432">45220000</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft432">NACE</p> <p style="position:absolute;top:106px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft432">Avdelning F</p> <p style="position:absolute;top:106px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft432">Byggentreprenader</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft433">Huvud-<br/>grupp</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft432">Grupp Under-</p> <p style="position:absolute;top:141px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft432">grupp</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft432">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft432">Anm.</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft432">CPV-kod</p> </div> <div id="page44-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft440">44</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft441"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft442">45.23</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft443">Anl�ggning av v�-<br/>gar, flygf�lt och <br/>idrottsanl�ggningar</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft443">Omfattar:<br/> anl�ggning av v�gar, ga-<br/>tor samt andra k�r- och <br/>g�ngv�gar<br/> anl�ggning av j�rnv�gar<br/> anl�ggning av start- och <br/>landningsbanor p� flygf�lt<br/> anl�ggning av stadion, <br/>simbass�nger, idrottshal-<br/>lar, tennisbanor, golfba-<br/>nor eller andra <br/>idrottsanl�ggningar, ex-<br/>klusive uppf�rande av <br/>byggnader <br/> m�lning av v�gmarke-<br/>ringar och markeringar p� <br/>parkeringsplatser<br/>Omfattar inte:<br/> f�rberedande markarbe-<br/>ten, jfr 45.11</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft442">45230000</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft442">45.24</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft442">Vattenbyggnad Omfattar:</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft443"> anl�ggning av:<br/>vattenleder, hamn- och <br/>flodarbeten, sm�b�tsham-<br/>nar (marinor), slussar etc.<br/> dammar, diken o.d.<br/> muddring<br/> undervattensarbete</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft442">45240000</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft442">45.25</p> <p style="position:absolute;top:583px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft443">Andra bygg- och <br/>anl�ggningsarbeten<br/> </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft443">Omfattar:<br/> bygg- eller anl�ggnings-<br/>verksamhet som �r<br/>specialiserad inom n�got <br/>f�r olika slags konstruk-<br/>tioner gemensamt omr�de <br/>och fordrar specialistkom-<br/>petens eller specialutrust-<br/>ning:<br/>grundl�ggning inklusive <br/>p�lning<br/>borrning och byggande av <br/>brunnar, schakts�nkning<br/>uppf�rande av icke egen-<br/>tillverkade st�lelement<br/>bockning av st�l<br/>murning och stenl�ggning<br/>resning och nedmontering <br/>av byggnadsst�llningar </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft442">45250000</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft442">NACE</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft442">Avdelning F</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft442">Byggentreprenader</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft443">Huvud-<br/>grupp</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft442">Grupp Under-</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft442">grupp</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft442">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft442">Anm.</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft442">CPV-kod</p> </div> <div id="page45-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft450">45</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft451"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:168px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft453">och arbetsplattformar, in-<br/>klusive uthyrning av <br/>byggnadsst�llningar och <br/>arbetsplattformar<br/>uppf�rande av skorstenar <br/>och industriugnar<br/>Omfattar inte:<br/> uthyrning av byggnads-<br/>st�llningar utan resning <br/>och nedmontering, jfr <br/>71.32 </p> <p style="position:absolute;top:333px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft452">45.3</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">Bygginstallationer</p> <p style="position:absolute;top:333px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft452">45300000</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft452">45.31</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">Elinstallationer Omfattar:</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft453"> installation i byggnader <br/>och andra anl�ggningar <br/>av: <br/>elkablar och elarmatur <br/>telekommunikations-<br/>system<br/>elv�rmesystem<br/>antenner<br/>brandlarm<br/>tjuvlarm<br/>hissar och rulltrappor<br/>�skledare etc.</p> <p style="position:absolute;top:353px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft452">45310000</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft452">45.32</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">Isoleringsarbeten</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft453">Omfattar:<br/> installation i byggnader <br/>och andra anl�ggningar av <br/>v�rme-, ljud- eller vibra-<br/>tionsisolering<br/>Omfattar inte:<br/> impregnering, jfr 45.22</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft452">45320000</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft452">45.33</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">VVS-arbeten Omfattar:</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft453"> installation i byggnader <br/>och andra anl�ggningar <br/>av: <br/>vattensystem samt sani-<br/>tetsutrustning<br/>gasarmaturer<br/>v�rme-, ventilations-, kyl- <br/>och luftkonditioneringsut-<br/>rustning inklusive led-<br/>ningar<br/>sprinklersystem<br/>Omfattar inte:<br/> installation av elv�rme-<br/>system, jfr 45.31</p> <p style="position:absolute;top:653px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft452">45330000</p> <p style="position:absolute;top:93px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">NACE</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft452">Avdelning F</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">Byggentreprenader</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft453">Huvud-<br/>grupp</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft452">Grupp Under-</p> <p style="position:absolute;top:148px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft452">grupp</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft452">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft452">Anm.</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft452">CPV-kod</p> </div> <div id="page46-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft460">46</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft461"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft462">45.34</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft463">Andra bygg-<br/>installationer </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft463">Omfattar:<br/> installation av belys-<br/>nings- och signalsystem <br/>till v�gar, j�rnv�gar, flyg-<br/>f�lt och hamnar<br/> installation i byggnader <br/>och andra anl�ggningar av <br/>andra armaturer och an-<br/>ordningar </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft462">45340000</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft462">45.4</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft463">Slutbehandling av <br/>byggnader</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft462">45400000</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft462">45.41</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft463">Puts-, fasad- och <br/>stuckaturarbeten </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft463">Omfattar:<br/> p� byggnader och andra<br/>anl�ggningar av inv�ndig <br/>eller utv�ndig puts och <br/>stuck inklusive n�rst�ende <br/>basmaterial f�r putsning </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft462">45410000</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft462">45.42</p> <p style="position:absolute;top:429px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft463">Byggnadssnickeri-<br/>arbeten </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft463">Omfattar:<br/> installation av icke <br/>egentillverkade d�rrar, <br/>f�nster, d�rr- och f�nster-<br/>karmar, k�k med fast in-<br/>redning, trappor <br/>butiksinredning o.d., av <br/>tr� eller andra material<br/> inv�ndig slutbehand-<br/>ling s�som arbete med tak, <br/>v�ggbekl�dnader av tr� <br/>och flyttbara skiljev�ggar<br/>Omfattar inte:<br/> l�ggning av parkett och <br/>andra golvbel�ggningar <br/>av tr�, jfr 45.43 </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft462">45420000</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft462">45.43</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft463">Golv- och v�ggbe-<br/>l�ggningsarbeten </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft463">Omfattar:<br/> l�ggning, upps�ttning <br/>eller fasts�ttning i bygg-<br/>nader och andra anl�gg-<br/>ningar av: <br/>v�gg- eller golvplattor av <br/>keramiskt material, <br/>betong eller huggen sten<br/>parkett och andra golvbe-<br/>l�ggningar av tr�<br/>mattor samt golvbel�gg-<br/>ningar av linoleum, inklu-<br/>sive av gummi eller plast<br/>terrazzo-, marmor-, gra-<br/>nit- eller skiffergolv eller<br/> v�ggar<br/>tapeter</p> <p style="position:absolute;top:666px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft462">45430000</p> <p style="position:absolute;top:91px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft462">NACE</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft462">Avdelning F</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft462">Byggentreprenader</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft463">Huvud-<br/>grupp</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft462">Grupp Under-</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft462">grupp</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:320px;white-space:nowrap" class="ft462">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:429px;white-space:nowrap" class="ft462">Anm.</p> <p style="position:absolute;top:132px;left:566px;white-space:nowrap" class="ft462">CPV-kod</p> </div> <div id="page47-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft470">47</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft471"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:167px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft472">45.44</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft473">M�leri- och <br/>glasm�steriarbeten </p> <p style="position:absolute;top:167px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft473">Omfattar:<br/> inv�ndig och utv�ndig <br/>m�lning av byggnader<br/> m�lning av anl�gg-<br/>ningar inom v�g- och vat-<br/>tenbyggnad o.d.<br/> installation av glas, <br/>speglar etc.<br/>Omfattar inte:<br/> installation av f�nster, <br/>jfr 45.42</p> <p style="position:absolute;top:167px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft472">45440000</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft472">45.45</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft473">Annan slutbehand-<br/>ling av byggnader</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft473">Omfattar:<br/> installation av privata <br/>simbass�nger<br/> reng�ring med �nga, <br/>bl�string och liknande be-<br/>handling av fasader<br/> annan slutbehandling av <br/>byggnader</p> <p style="position:absolute;top:332px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft472">45450000</p> <p style="position:absolute;top:450px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft472"> Omfattar </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:373px;white-space:nowrap" class="ft472">inte:</p> <p style="position:absolute;top:465px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft473"> inv�ndig reng�ring av<br/>byggnader och andra kon-<br/>struktioner, jfr 74.70</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft472">45.5</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft473">Uthyrning av bygg- <br/>och anl�ggningsma-<br/>skiner med f�rare</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft472">45500000</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft472">45.50</p> <p style="position:absolute;top:563px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft473">Uthyrning av bygg- <br/>och anl�ggningsma-<br/>skiner med f�rare </p> <p style="position:absolute;top:563px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft473">Omfattar inte:<br/> uthyrning av bygg- och <br/>anl�ggningsmaskiner <br/>samt -utrustning utan f�-<br/>rare, jfr 71.32</p> <p style="position:absolute;top:92px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft472">NACE</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft472">Avdelning F</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft472">Byggentreprenader</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft473">Huvud-<br/>grupp</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:125px;white-space:nowrap" class="ft472">Grupp Under-</p> <p style="position:absolute;top:147px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft472">grupp</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft472">Ben�mning</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:324px;white-space:nowrap" class="ft472">Anm.</p> <p style="position:absolute;top:133px;left:461px;white-space:nowrap" class="ft472">CPV-kod</p> </div> <div id="page48-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft480">48</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft481"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft482"><i> Bilaga 2</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft483"><b>F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (A-tj�nster)</b></p> <p style="position:absolute;top:104px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">Kategori</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft484">Beskrivning CPC-</p> <p style="position:absolute;top:117px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft484">referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft485">CPV-<br/>referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">1</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft486">Underh�lls- och reparations-<br/>tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:140px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft486">6112, 6122, 633,<br/>886 </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft486">Fr�n 50100000 till<br/>50982000 (utom<br/>50310000 till<br/>50324200 och<br/>50116510-9,<br/>50190000-3,<br/>50229000-6,<br/>50243000-0)</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">2</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft486">Landtransport, med undantag <br/>av j�rnv�gstransport som om-<br/>fattas av kategori 18, �ven s�-<br/>kerhets- och kurirtransporter, <br/>med undantag av postbeford-<br/>ran </p> <p style="position:absolute;top:262px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft486">712 (utom 71235),<br/>7512, 87304</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft486">Fr�n 60112000-6 till<br/>60129300-1 (utom<br/>60121000 till<br/>60121600, <br/>60122200-1,<br/>60122230-0) och fr�n<br/>64120000-3 till<br/>64121200-2</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">3</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft486">Flygtransport av passagerare <br/>och gods, med undantag av <br/>postbefordran </p> <p style="position:absolute;top:383px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft486">73<br/>(utom 7321)</p> <p style="position:absolute;top:383px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft486">Fr�n 62100000-3 till<br/>62300000-5 (utom<br/>62121000-6,<br/>62221000-7)</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">4</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft486">Postbefordran p� land, med<br/>undantag av j�rnv�gstran-<br/>sport som omfattas av kate-<br/>gori 18, och i luften.</p> <p style="position:absolute;top:446px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft484">71235, 7321 </p> <p style="position:absolute;top:446px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft486">60122200-1,<br/>60122230-0<br/>62121000-6,<br/>62221000-7</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">5</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft484">Telekommunikationstj�nster</p> <p style="position:absolute;top:510px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft484">752 </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft486">Fr�n 64200000-8 till<br/>64228200-2,<br/>72318000-7 och fr�n<br/>72530000-9 till<br/>72532000-3</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft484">6</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft486">Finansiella tj�nster: <br/>a) F�rs�kringstj�nster<br/>b) Bank- och investerings-<br/>tj�nster, med undantag av fi-<br/>nansiella tj�nster i samband <br/>med utf�rdande, f�rv�rv, f�r-<br/>s�ljning eller �verf�ring av <br/>v�rdepapper eller andra finan-<br/>siella instrument samt riks-<br/>bankstj�nster. Dessutom <br/>undantas tj�nster som avser<br/>f�rv�rv eller hyra, oavsett fi-<br/>nansieringsvillkor, av mark,<br/>befintliga byggnader eller an-<br/>nan fast egendom eller som<br/>avser r�ttigheter till s�dan <br/>egendom. Finansiella tj�nster <br/>som tillhandah�lls samtidigt <br/>med, f�re eller efter k�pe- <br/>eller hyreskontraktet, obero-<br/>ende av form, skall dock <br/>omfattas av detta direktiv. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft484">ex 81, 812, 814</p> <p style="position:absolute;top:588px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft486">Fr�n 66100000-1 till<br/>66430000-3 och fr�n<br/>67110000-1 till<br/>67262000-1</p> </div> <div id="page49-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft490">49</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft491"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">7</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Databehandlingstj�nster och <br/>d�rmed sammanh�ngande <br/>tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">84</p> <p style="position:absolute;top:109px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 50300000-8 till<br/>50324200-4<br/>Fr�n 72100000-6 till<br/>72591000-4 (utom<br/>72318000-7 och fr�n<br/>72530000-9 till<br/>72532000-3)</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">8</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Forsknings- och utvecklings-<br/>tj�nster, med undantag av <br/>forsknings- och utvecklings-<br/>tj�nster som inte uteslutande<br/>�r till f�rm�n f�r den upp-<br/>handlande enheten i dess <br/>egen verksamhet, under f�rut-<br/>s�ttning att dessa tj�nster helt <br/>finansieras av den upphand-<br/>lande enheten.</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">85 </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 73000000-2 till<br/>73300000-5<br/>(utom 73200000-4, <br/>73210000-7, <br/>7322000-0)</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">9</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Redovisnings-, revisions- och <br/>bokf�ringstj�nster </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">862</p> <p style="position:absolute;top:366px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 74121000-3 till<br/>74121250-0</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">10</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Marknads- och opinions-<br/>unders�kningar </p> <p style="position:absolute;top:400px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">864</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 74130000-9 till<br/>74133000-0 och<br/>74423100-1,<br/>74423110-4</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">11</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Organisationskonsulttj�nster, <br/>med undantag av medlings- <br/>och f�rlikningstj�nster, och <br/>d�rmed sammanh�ngande <br/>tj�nster. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">865, 866</p> <p style="position:absolute;top:464px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 73200000-4 till<br/>73220000-0<br/>Fr�n 74140000-2 till<br/>74150000-5 (utom<br/>74142200-8) och<br/>74420000-9,<br/>74421000-6,<br/>74423000-0,<br/>74423200-2,<br/>74423210-5,<br/>74871000-5,<br/>93620000-0</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">12</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Arkitekttj�nster, tekniska kon-<br/>sulttj�nster och integrerade <br/>tekniska tj�nster, stadsplane-<br/>ring och landskapsarkitektur, <br/>d�rmed sammanh�ngande <br/>vetenskapliga och tekniska <br/>konsulttj�nster, teknisk prov-<br/>ning och analys </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">867</p> <p style="position:absolute;top:643px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 74200000-1 till<br/>74276400-8 och fr�n<br/>74310000-5 till<br/>74323100-0, och<br/>74874000-6</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">13</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft492">Reklamtj�nster</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">871 </p> <p style="position:absolute;top:764px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 74400000-3 till<br/>74422000-3 (utom<br/>74420000-9 och<br/>74421000-6)</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">14</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">Fastighetsst�dning och fastig-<br/>hetsf�rvaltning </p> <p style="position:absolute;top:828px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft495">874, <br/>82201-82206</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 70300000-4 till<br/>70340000-6 och fr�n<br/>74710000-9 till<br/>74760000-4</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">15</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft495">F�rlags- och tryckeritj�nster <br/>mot arvode eller p� kontrakt</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">88442</p> <p style="position:absolute;top:891px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft495">Fr�n 78000000-7 till<br/>78400000-1</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft492">Kategori</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft492">Beskrivning CPC-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft492">referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft496">CPV-<br/>referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft493">7 <i>SFS 2007:1073-1109</i></p> </div> <div id="page50-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft500">50</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft501"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft502">16</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft503">Avlopps- och renh�llnings-<br/>tj�nster, sanering och lik-<br/>nande tj�nster </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft502">94</p> <p style="position:absolute;top:88px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft503">Fr�n 90100000-8 till<br/>90320000-6 och<br/>50190000-3,<br/>50229000-6, <br/>50243000-0</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft502">Kategori</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft502">Beskrivning CPC-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft502">referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:55px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft504">CPV-<br/>referensnummer</p> </div> <div id="page51-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft510">51</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft511"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:469px;white-space:nowrap" class="ft512"><i>Bilaga 3</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft513"><b>F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (B-tj�nster)</b></p> <p style="position:absolute;top:107px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">Kategori</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">Beskrivning CPC-</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:107px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">CPV-<br/>referensnummer</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">17</p> <p style="position:absolute;top:164px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">Hotell- och restaurangtj�nster 64 </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 55000000-0 till<br/>55524000-9 och fr�n<br/>93400000-2 till<br/>93411000-2</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">18</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">J�rnv�gstransport</p> <p style="position:absolute;top:228px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">711 </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">60111000-9 och fr�n<br/>60121000-2 till<br/>60121600-8</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">19</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">Sj�transport</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">72 </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 61000000-5 till<br/>61530000-9 och fr�n<br/>63370000-3 till<br/>63372000-7</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">20</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft515">Hj�lptj�nster och tj�nster i<br/>anslutning till transporter</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">74</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">62400000-6,<br/>62440000-8,<br/>62441000-5,<br/>62450000-1<br/>Fr�n 63000000-9 till<br/>63600000-5 (utom<br/>63370000-3,<br/>63371000-0,<br/>63372000-7) och<br/>74322000-2,<br/>93610000-7</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">21</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">Juridiska tj�nster</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">861</p> <p style="position:absolute;top:505px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 74110000-3 till<br/>74114000-1</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">22</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft515">Rekrytering och urval av <br/>personal, med undantag av <br/>anst�llningskontrakt. </p> <p style="position:absolute;top:540px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">872</p> <p style="position:absolute;top:540px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 74500000-4 till<br/>74540000-6 (utom<br/>74511000-4) och fr�n<br/>95000000-2 till<br/>95140000-5</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">23</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft515">Spanings- och s�kerhets-<br/>tj�nster, med undantag av<br/>s�kerhetstransporter </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft515">873<br/>(utom 87304)</p> <p style="position:absolute;top:618px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 74600000-5 till<br/>74620000-1</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">24</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft515">Undervisning och yrkesut-<br/>bildning</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">92 </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 80100000-5 till<br/>80430000-7</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">25</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">H�lsov�rd och socialtj�nster</p> <p style="position:absolute;top:702px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">93 </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">74511000-4, och fr�n<br/>85000000-9 till<br/>85323000-9 (utom<br/>85321000-5 och<br/>85322000-2)</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">26</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft515">Fritids- och idrottsverksam-<br/>het samt kulturverksamhet </p> <p style="position:absolute;top:780px;left:298px;white-space:nowrap" class="ft514">96</p> <p style="position:absolute;top:780px;left:403px;white-space:nowrap" class="ft515">Fr�n 74875000-3 till<br/>74875200-5 och fr�n<br/>92000000-1 till<br/>92622000-7 (utom<br/>92230000-2) </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft514">27</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:134px;white-space:nowrap" class="ft514">�vriga tj�nster</p> </div> <div id="page52-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft520">52</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft521"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft522"><i>Bilaga 4</i></p> <p style="position:absolute;top:76px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft523"><b>Definitioner av vissa tekniska specifikationer</b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft520">I lagen anv�nds f�ljande beteckningar med de betydelser som h�r anges:</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft524">1. a) <i>teknisk specifikation i fr�ga om tj�nste- eller varukontrakt</i>: en specifi-<br/>kation i ett dokument med angivande av kraven p� en produkts eller en<br/>tj�nsts egenskaper, som kvalitetsniv�er, milj�prestandaniv�er, formgivning<br/>f�r alla anv�ndningsomr�den (inklusive tillg�nglighet f�r funktions-<br/>hindrade) och bed�mning av �verensst�mmelse, prestanda, produktens an-<br/>v�ndningsomr�de, s�kerhet eller m�tt, samt krav p� produkten ang�ende den<br/>beteckning under vilken den saluf�rs, terminologi, symboler, provning och<br/>provningsmetoder, f�rpackning, m�rkning, bruksanvisningar, produktions-<br/>f�rfaranden och metoder liksom f�rfaranden vid bed�mning av �verens-<br/>st�mmelse.</p> <p style="position:absolute;top:304px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">b) <i>tekniska specifikationer i fr�ga om byggentreprenadkontrakt</i>: samtliga</p> <p style="position:absolute;top:322px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft524">tekniska f�reskrifter, vilka bland annat skall upptas i specifikationerna, med<br/>angivande av de egenskaper som kr�vs av ett material, en produkt eller en<br/>vara f�r att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas p� ett<br/>s�dant s�tt att detta l�mpar sig f�r den upphandlande enhetens planerade<br/>anv�ndning. De tekniska kraven skall omfatta milj�prestandaniv�er, form-<br/>givning med tanke p� alla krav (inklusive tillg�nglighet f�r funktionshin-<br/>drade), bed�mning av �verensst�mmelse, bruksegenskaper, s�kerhet eller<br/>dimensioner, inbegripet f�rfaranden f�r kvalitetskontroll, terminologi, sym-<br/>boler, tester och testmetoder, f�rpackning, m�rkning och etikettering, bruks-<br/>anvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder. De skall<br/>�ven innefatta best�mmelser om projektering och kostnad, provnings- och<br/>kontrollregler, villkoren f�r att entreprenaden skall antas, tekniken eller me-<br/>toderna f�r byggnadsverksamheten samt samtliga �vriga tekniska villkor<br/>som den upphandlande enheten enligt lag eller annan f�rfattning kan ange i<br/>fr�ga om den fullbordade entreprenaden samt om ing�ende material eller de-<br/>lar.</p> <p style="position:absolute;top:604px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">2. <i>standard</i>: en teknisk specifikation som godk�nts av ett erk�nt standardi-</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft524">seringsorgan f�r upprepad och kontinuerlig till�mpning, med vilken �ver-<br/>ensst�mmelse inte �r obligatorisk och som faller under en av f�ljande kate-<br/>gorier:</p> <p style="position:absolute;top:675px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520"> Internationell standard: standard som fastst�llts av ett internationellt</p> <p style="position:absolute;top:693px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft520">standardiseringsorgan och som �r allm�nt tillg�nglig.</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520"> Europeisk standard: standard som fastst�llts av ett europeiskt standardi-</p> <p style="position:absolute;top:728px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft520">seringsorgan och som �r allm�nt tillg�nglig.</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520"> Nationell standard: standard som fastst�llts av ett nationellt standardise-</p> <p style="position:absolute;top:763px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft520">ringsorgan och som �r allm�nt tillg�nglig.</p> <p style="position:absolute;top:781px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">3. <i>europeiskt tekniskt godk�nnande</i>: positivt tekniskt utl�tande om an-</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft524">v�ndningen av en produkt, grundat p� hur den uppfyller v�sentliga krav f�r<br/>byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor f�r till�mp-<br/>ning och anv�ndning. Ett europeiskt tekniskt godk�nnande skall utf�rdas av<br/>ett organ f�r godk�nnande som f�r detta �ndam�l utsetts av medlemsstaten.</p> <p style="position:absolute;top:869px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft520">4. <i>gemensam teknisk specifikation</i>: en teknisk specifikation som uppr�ttats</p> <p style="position:absolute;top:887px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft520">enligt ett f�rfarande som har erk�nts av medlemsstaterna i syfte att �stad-</p> </div> <div id="page53-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:642px;white-space:nowrap" class="ft530">53</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft531"><b>SFS 2007:1092</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft533">komma enhetlig till�mpning i alla medlemsstaterna och som har offentlig-<br/>gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft530">5. <i>teknisk referens</i>: en produkt, med undantag f�r officiella standarder,</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft533">som framst�lls av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med f�rfa-<br/>randen som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.</p> </div> <div id="page54-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:942px;left:491px;white-space:nowrap" class="ft540">Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft540">Elanders, V�llingby 2007</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om upphandling inom omr�dena vatten, energi,
transporter och posttj�nster;

utf�rdad den 22 november 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

1 kap. Lagens inneh�ll och till�mpningsomr�de samt allm�nna
best�mmelser

Lagens inneh�ll

1 � I denna lag finns f�reskrifter om

 lagens inneh�ll och till�mpningsomr�de samt allm�nna best�mmelser

(1 kap.),

 definitioner (2 kap.),
 tr�skelv�rden (3 kap.),
 upphandlingsf�rfaranden (4 kap.),
 ramavtal (5 kap.),
 tekniska specifikationer och s�rskilda kontraktsvillkor i f�rfr�gningsun-

derlag m.m. (6 kap.),

 annonsering av upphandling (7 kap.),
 tidsfrister f�r att komma in med anbudsans�kningar och anbud m.m.

(8 kap.),

 kommunikation, information och dokumentation (9 kap.),
 uteslutning av leverant�rer (10 kap.),
 kvalificering och urvalsbed�mning (11 kap.),
 tilldelning av kontrakt (12 kap.),
 projektt�vlingar p� tj�nsteomr�det (13 kap.),
 anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land (14 kap.),
 upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap.) och
 �verpr�vning, skadest�nd m.m. (16 kap.).
Till lagen h�r f�ljande bilagor
 F�rteckning �ver byggentreprenadkontrakt (bilaga 1)
 F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (A-tj�nster) (bilaga 2)

1 Prop. 2007/08:128, bet. 2007/08:FiU7, rskr. 2007/08:31.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om
samordning av f�rfaranden vid upphandling p� omr�dena vatten, energi, transporter
och posttj�nster (EUT L 134, 30.04.2004, s. 1113, Celex 32004L0017), senast �ndrat
genom kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005 (EUT L 333, 20.12.2005, s. 28,
Celex 32005R2083).

SFS 2007:1092

Utkom fr�n trycket
den 7 december 2007

background image

2

SFS 2007:1092

 F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (B-tj�nster) (bilaga 3)
 Definition av vissa tekniska specifikationer (bilaga 4)

Lagens till�mpningsomr�de

2 � Denna lag g�ller f�r upphandling av byggentreprenader, varor och
tj�nster f�r verksamhet inom omr�dena vatten, energi, transporter och post-
tj�nster enligt 410 ��. Lagen g�ller ocks� d� en upphandlande enhet anord-
nar projektt�vlingar. Vad som avses med upphandling och upphandlande en-
het framg�r av 2 kap. 23 � respektive 20 �.

Endast 15 och 16 kap. till�mpas i fr�ga om upphandling som
1. avser tj�nster enligt bilaga 3 (B-tj�nster),
2. avser andra kontrakt, vars v�rde understiger de tr�skelv�rden som

anges i lagen, eller

3. omfattas av sekretess eller andra s�rskilda begr�nsningar med h�nsyn

till rikets s�kerhet.

I fr�ga om upphandling som avser tj�nster som anges i bilaga 2 (A-tj�ns-

ter) till�mpas inte 13 kap.

En upphandling som avser b�de A-tj�nster och B-tj�nster skall anses vara

en upphandling av A-tj�nster om v�rdet av A-tj�nsterna �verstiger v�rdet av
B-tj�nsterna. I annat fall skall upphandlingen i sin helhet anses vara en upp-
handling av B- tj�nster.

3 � Det finns best�mmelser om offentlig upphandling i lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling.

Verksamheter som omfattas av lagen

Gas, v�rme, el och dricksvatten

4 � En verksamhet omfattas av denna lag om den best�r av

1. tillhandah�llande eller drift av fasta publika n�t i samband med produk-

tion, transport eller distribution av gas, v�rme, el eller dricksvatten, eller

2. leverans av gas, v�rme, el eller dricksvatten till s�dana n�t som avses i

1.

5 � Om en annan upphandlande enhet �n en upphandlande myndighet le-
vererar gas eller v�rme till ett publikt n�t, skall detta inte anses utg�ra en s�-
dan verksamhet som avses i 4 �, om

1. enhetens produktion �r en oundviklig f�ljd av en annan verksamhet �n

n�gon av dem som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 �,

2. leverans till det publika n�tet endast syftar till att anv�nda denna pro-

duktion ekonomiskt, och

3. s�dana leveranser uppg�r till h�gst 20 procent av enhetens oms�ttning,

ber�knat efter genomsnittet f�r de senaste tre �ren.

6 � Om en annan upphandlande enhet �n en upphandlande myndighet le-
vererar el eller dricksvatten till ett publikt n�t, skall detta inte anses utg�ra
en s�dan verksamhet som avses i 4 �, om

background image

3

SFS 2007:1092

1. enhetens produktion beh�vs f�r en annan verksamhet �n n�gon av dem

som avses i 4, 7, 8, 9 eller 10 �,

2. leverans till det publika n�tet beror endast p� enhetens egen f�rbruk-

ning, och

3. s�dana leveranser uppg�r till h�gst 30 procent av enhetens totala pro-

duktion av el respektive dricksvatten, ber�knat efter genomsnittet f�r de
senaste tre �ren.

7 � Denna lag g�ller �ven f�r upphandling som g�rs och projektt�vlingar
som anordnas av en upphandlande enhet som bedriver verksamhet som av-
ser dricksvatten enligt 4 �, om upphandlingen eller projektt�vlingen har an-
knytning till

1. vattenbyggnadsprojekt, konstbevattning eller dr�nering och den volym

vatten som anv�nds f�r dricksvattenf�rs�rjningen utg�r mer �n 20 procent
av den totala volym vatten som tillhandah�lls genom dessa projekt eller
konstbevattnings- och dr�neringsanl�ggningar, eller

2. bortf�ring eller rening av avloppsvatten.

Transporttj�nster

8 � En verksamhet omfattas av denna lag om den best�r av tillhandah�l-
lande eller drift av publika n�t i form av transporter med j�rnv�g, automati-
serade system, sp�rv�g, tunnelbana, buss, tr�dbuss eller linbana.

Ett n�t f�r transporttj�nster skall anses finnas om tj�nsten tillhandah�lls en-

ligt villkor som fastst�llts av en beh�rig myndighet och som avser linje-
str�ckning, tillg�nglig transportkapacitet, turt�thet och liknande f�rh�llanden.

F�rsta stycket g�ller inte s�dan busstransportverksamhet som anges i

22 �.

Posttj�nster m.m.

9 � Denna lag omfattar en verksamhet som best�r av tj�nster enligt 2 kap.
13 �.

Prospektering eller utvinning av olja, gas, kol eller andra fasta br�nslen
samt tillhandah�llande av hamnar och flygplatser

10 � En verksamhet omfattas av denna lag om den best�r av utnyttjande av
ett geografiskt omr�de i syfte att

1. prospektera eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta br�nslen, eller
2. ge tillg�ng till flygplatser, hamnar eller andra terminaler f�r transporter

i luften eller till havs eller p� inre vattenv�gar.

Undantag fr�n lagens till�mpningsomr�de

Byggkoncessioner och tj�nstekoncessioner

11 � Denna lag g�ller inte vid tilldelning av byggkoncessioner eller tj�ns-
tekoncessioner som beviljas f�r s�dan verksamhet som omfattas av lagens
till�mpningsomr�de enligt 410 ��.

background image

4

SFS 2007:1092

Kontrakt f�r �terf�rs�ljning eller uthyrning till tredje man

12 � Denna lag g�ller inte f�r anskaffningar som g�rs vid �terf�rs�ljning
eller uthyrning till tredje man, om den upphandlande enheten inte har n�gon
s�rskild r�ttighet eller ensamr�tt att s�lja eller hyra ut f�rem�let f�r kontrak-
tet och �ven andra har r�tt att s�lja eller hyra ut det p� samma villkor som
den upphandlande enheten.

En upphandlande enhet �r skyldig att p� beg�ran av Europeiska gemen-

skapernas kommission anm�la de varukategorier och verksamheter som den
anser vara undantagna enligt f�rsta stycket.

Verksamhet i tredje land samt anm�lan till kommissionen

13 � Denna lag g�ller inte vid upphandling som g�rs f�r att i ett land som
inte �r bundet av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
(EES) ut�va s�dan verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de
enligt 410 �� utan fysisk anv�ndning av n�got n�t eller geografiskt omr�de
i ett eller flera EES-l�nder.

En upphandlande enhet �r skyldig att p� beg�ran av Europeiska gemen-

skapernas kommission anm�la de verksamheter som den anser vara undan-
tagna enligt f�rsta stycket.

Upphandling enligt andra internationella regler

14 � Denna lag g�ller inte upphandling som omfattas av andra best�mmel-
ser och g�rs enligt

1. ett internationellt avtal mellan n�gon av staterna inom EES och n�gon

annan stat f�r ett projekt som �r gemensamt f�r de avtalsslutande staterna,

2. upphandlingsf�rfaranden som har �verenskommits i ett internationellt

avtal med anknytning till stationering av milit�r personal, eller

3. upphandlingsf�rfaranden som har �verenskommits i en internationell

organisation.

Anknutna f�retag och samriskf�retag

15 � Under de f�ruts�ttningar som anges i 16 � g�ller inte denna lag f�r
kontrakt som

1. en upphandlande enhet tilldelar ett anknutet f�retag, eller
2. ett samriskf�retag, bildat uteslutande av flera upphandlande enheter f�r

att bedriva verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de enligt
410 ��, tilldelar ett f�retag som �r anknutet till n�gon av dem.

16 � Best�mmelserna i 15 � g�ller under f�ruts�ttning att leverans med an-
ledning av tilldelningen av byggentreprenad-, varu- eller tj�nstekontrakt
motsvarar minst 80 procent av det anknutna f�retagets genomsnittliga om-
s�ttning av byggentreprenader, varor respektive tj�nster under de f�reg�ende
tre �ren.

Om ett anknutet f�retag inte kan visa sin oms�ttning f�r de f�reg�ende tre

�ren p� grund av tidpunkten f�r f�retagets etablering eller verksamhetens
p�b�rjande, f�r f�retaget genom prognoser f�r verksamheten eller p� n�got

background image

5

SFS 2007:1092

annat s�tt g�ra sannolikt att den andel av oms�ttningen som avses i f�rsta
stycket kommer att uppn�s.

Om mer �n ett f�retag som �r anknutet till den upphandlande enheten till-

handah�ller samma eller liknande byggentreprenader, varor eller tj�nster,
skall andelen ber�knas med h�nsyn till den totala oms�ttning som h�rr�r fr�n
byggentreprenader, varor respektive tj�nster fr�n dessa anknutna f�retag.

17 � Denna lag g�ller inte f�r kontrakt som

1. ett samriskf�retag, bildat uteslutande av upphandlande enheter f�r att

bedriva verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de enligt
410 ��, tilldelar en av dessa upphandlande enheter, eller

2. en upphandlande enhet tilldelar ett s�dant samriskf�retag som enheten

ing�r i, om samriskf�retaget har bildats f�r att utf�ra den aktuella verksam-
heten under en tid av minst tre �r och det i den handling som uppr�ttats f�r
bildandet av f�retaget anges att de upphandlande enheter som det best�r av
kommer att ing� i det under minst samma tid.

18 � P� beg�ran av Europeiska gemenskapernas kommission skall en upp-
handlande enhet som tilldelat ett kontrakt med till�mpning av n�got av un-
dantagen i 15 eller 17 � l�mna uppgifter till kommissionen om namnen p� de
ber�rda f�retagen eller samriskf�retagen och om de ber�rda kontraktens art
och v�rde samt tillhandah�lla det underlag som kommissionen anser vara
n�dv�ndigt f�r att visa att relationerna mellan f�retaget eller samriskf�reta-
get och den upphandlande enheten motsvarar kraven i 1517 ��.

S�rskilda undantag

19 � Denna lag g�ller inte f�r kontrakt som avser

1. f�rv�rv av fastighet, arrender�tt, hyresr�tt, bostadsr�tt, tomtr�tt, servi-

tutsr�tt eller n�gon annan r�ttighet till fastighet, dock g�ller lagen f�r upp-
handling av finansiella tj�nster med anledning av kontrakt som avses i denna
punkt,

2. skiljemanna- eller f�rlikningsuppdrag,
3. finansiella tj�nster i samband med utf�rdande, f�rs�ljning, f�rv�rv eller

�verl�telse av v�rdepapper eller andra finansiella instrument,

4. anst�llningar, eller
5. forsknings- och utvecklingstj�nster, med undantag f�r s�dana vilkas re-

sultat endast tillkommer en upphandlande enhet i den egna verksamheten
och betalas av den upphandlande enheten.

Med fastighet enligt f�rsta stycket 1 avses det som enligt jordabalken ut-

g�r eller tillh�r en fastighet. Befintlig byggnad som tillh�r n�gon annan �n
�garen till jorden skall ocks� anses utg�ra en fastighet. Detsamma g�ller s�-
dana tillbeh�r till byggnaden som avses i 2 kap. 2 och 3 �� jordabalken, om
de tillh�r byggnadens �gare.

Tj�nstekontrakt som tilldelas p� grund av ensamr�tt

20 � Denna lag g�ller inte f�r tj�nstekontrakt som en upphandlande enhet
tilldelar en upphandlande myndighet som p� grund av lag eller annan f�rfatt-
ning har ensamr�tt att utf�ra tj�nsten.

4 SFS 2007:1073-1109

background image

6

SFS 2007:1092

Kontrakt som avser vatten, energi eller br�nsle i vissa fall

21 � Denna lag g�ller inte f�r kontrakt som tilldelas av en upphandlande
enhet och avser

1. anskaffning av vatten, om den upphandlande enheten bedriver verk-

samhet enligt 4 � som avser dricksvatten, eller

2. leverans av energi eller br�nsle f�r energiproduktion, om den upphand-

lande enheten bedriver verksamhet enligt 4 � som avser el, gas eller v�rme
eller verksamhet som avses i 10 � 1.

Vissa busstransporttj�nster

22 � Lagen g�ller inte f�r upphandling som avser busstransportverksamhet
enligt 8 � om verksamheten var undantagen fr�n till�mpningsomr�det f�r r�-
dets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphand-
lingsf�rfarandet f�r enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, trans-
port- och telekommunikationssektorerna

3, senast �ndrat genom kommissio-

nens direktiv 2001/78/EG

4 enligt dess artikel 2.4 och p�b�rjades senast den

30 april 2004.

Direkt konkurrensutsatt verksamhet

23 � Denna lag g�ller inte om det fastst�llts enligt det s�rskilda f�rfarande
som anges i artikel 30 i Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG
av den 31 mars 2004 om samordning av f�rfarandena vid upphandling p�
omr�dena vatten, energi, transporter och posttj�nster

5, senast �ndrat genom

kommissionens f�rordning (EG) nr 2083/2005

6, att verksamheten �r direkt

konkurrensutsatt p� marknader med fritt tilltr�de.

Europeiska gemenskapernas kommission pr�var efter beg�ran fr�n en

upphandlande enhet om f�ruts�ttningarna enligt f�rsta stycket �r uppfyllda
f�r viss verksamhet.

Allm�nna best�mmelser

Principer f�r upphandling

24 � Upphandlande enheter skall behandla leverant�rer p� ett likv�rdigt
och icke-diskriminerande s�tt samt genomf�ra upphandlingar p� ett �ppet
s�tt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om �msesidigt erk�nnande
och proportionalitet iakttas.

Kontrakt som r�r mer �n en verksamhet

25 � Om ett kontrakt r�r mer �n en verksamhet, skall de best�mmelser till-
l�mpas som g�ller f�r den verksamhet som kontraktet huvudsakligen avser.

3 EGT nr L 199, 09/98/1993, s. 84-138, �ndrat genom Europarlamentets och r�dets di-
rektiv 98/4/EG den 16 februari 1998, EGT nr L 101, 01/04/1998 s. 116.

4 EGT L 285, 29.10.2001, s. 1162 (Celex 32001L0078).

5 EUT L 134, 30/04/2004, s. 1 (Celex 32004L0017).

6 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28 (Celex 32005R2083).

background image

7

SFS 2007:1092

26 � Om ett kontrakt �r avsett f�r b�de en verksamhet som omfattas av
denna lag och en verksamhet som omfattas av lagen (2007:1091) om offent-
lig upphandling skall den sistn�mnda lagen till�mpas p� kontraktet om det
inte �r m�jligt att avg�ra vilken verksamhet som kontraktet huvudsakligen
avser.

27 � Om ett kontrakt �r avsett f�r b�de en verksamhet som omfattas av
denna lag och en annan verksamhet som inte omfattas av vare sig denna lag
eller lagen (2007:1091) om offentlig upphandling skall denna lag till�mpas
p� kontraktet om det inte �r m�jligt att avg�ra vilken verksamhet som kon-
traktet huvudsakligen avser.

28 � En upphandlande enhet f�r inte v�lja att tilldela endast ett kontrakt
som avser mer �n en verksamhet eller separata kontrakt f�r de olika verk-
samheterna i avsikt att best�mmelserna i denna lag eller i lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling inte skall bli till�mpliga.

R�tten att f� delta i en upphandling

29 � En anbudss�kande eller anbudsgivare, som enligt best�mmelser i det
land i vilket verksamheten �r etablerad har r�tt att leverera den tj�nst som
kontraktet �r avsett f�r, f�r inte uteslutas fr�n att delta i en upphandling en-
dast p� grund av krav p� att leverant�ren skall vara en fysisk eller en juridisk
person.

N�r det g�ller tj�nste- och byggentreprenadkontrakt eller varukontrakt

som ocks� omfattar tj�nster eller monterings- och installationsarbeten, f�r
juridiska personer uppmanas att i anbudet eller anbudsans�kan uppge namn
och yrkeskvalifikationer p� de personer som skall utf�ra tj�nsterna.

30 � Grupper av leverant�rer har r�tt att ans�ka om att f� l�mna ett anbud
och att l�mna ett anbud. Den upphandlande enheten f�r inte st�lla upp vill-
kor om att s�dana grupper skall ha en best�md juridisk form f�r att f� l�mna
en anbudsans�kan eller ett anbud. Enheten f�r dock beg�ra att en grupp skall
ha en viss juridisk form n�r den blivit tilldelad kontraktet, om det kr�vs f�r
att kontraktet skall kunna fullg�ras p� ett godtagbart s�tt.

2 kap. Definitioner

Allm�nna definitioner

1 � Med anbudss�kande avses den som ans�ker om att f� delta i ett selek-
tivt f�rfarande eller f�rhandlat f�rfarande eller i ett urvalsf�rfarande enligt
15 kap.

2 � Med anknutet f�retag avses

1. f�retag �ver vilket en upphandlande enhet har ett best�mmande infly-

tande,

2. f�retag som kan ut�va ett best�mmande inflytande �ver en upphand-

lande enhet, och

background image

8

SFS 2007:1092

3. f�retag som tillsammans med en upphandlande enhet st�r under be-

st�mmande inflytande av ett annat f�retag p� grund av �gande eller finan-
siellt deltagande eller p� grund av de regler f�retaget lyder under.

Med anknutet f�retag avses �ven alla f�retag vars �rsr�kenskaper konsoli-

deras med den upphandlande enhetens enligt kraven i r�dets sjunde direktiv
83/349/EEG av den 13 juni 1983

7, senast �ndrat genom Europaparlamentets

och r�dets direktiv 2006/46/EG

8.

Ett best�mmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande enhet

direkt eller indirekt, i f�rh�llande till ett f�retag, innehar mer �n h�lften av
andelarna i f�retaget eller kontrollerar majoriteten av r�stetalet p� grund av
aktie�gande eller motsvarande eller kan utse mer �n halva antalet ledam�ter
i f�retagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

3 � Med byggentreprenadkontrakt avses ett kontrakt som

1. avser utf�rande eller b�de projektering och utf�rande av arbete som �r

h�nf�rligt till en verksamhet som anges i bilaga 1, eller

2. medf�r att ett byggnadsverk realiseras, oavsett hur kontraktet utformas,

enligt krav som st�lls upp av den upphandlande enheten.

Med byggnadsverk avses det samlade resultatet av bygg- och anl�gg-

ningsarbeten, om resultatet sj�lvst�ndigt kan fullg�ra en teknisk eller ekono-
misk funktion.

4 � Med byggkoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett byggen-
treprenadkontrakt men som inneb�r att ers�ttningen helt eller delvis utg�rs
av r�tt att utnyttja anl�ggningen.

5 � Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid of-
fentlig upphandling som antagits genom Europaparlamentets och r�dets f�r-
ordning (EG) nr 2195/2002 av den 5 november 2002 om gemensam termi-
nologi vid offentlig upphandling (CPV)

9, �ndrad genom kommissionens f�r-

ordning (EG) nr 2151/2003

10.

Om NACE- eller CPC-nomenklaturen i bilagorna 13 avviker fr�n CPV-

nomenklaturen har dessa f�retr�de.

6 � Med elektroniska medel avses medel som �verf�r signaler via tr�d eller
radiov�gor, p� optisk v�g eller via andra elektromagnetiska �verf�ringsme-
dier.

7 � Med erk�nda organ avses s�dana provnings- och kalibreringslaborato-
rier samt organ f�r inspektion och certifiering som uppfyller till�mpliga eu-
ropeiska standarder.

8 � Med f�rfr�gningsunderlag avses s�dant underlag f�r anbud som en
upphandlande enhet tillhandah�ller en leverant�r.

7 EGT L 193, 18.7.1983, s. 117 (Celex 31983L0349).

8 EUT L 224, 16.8.2006, s. 17 (Celex 32006L0046).

9 EGT L 340, 16.12.2002, s. 1562 (Celex 32002R2195).

10 EGT L 329, 16.12.2003, s. 1270 (Celex 32003R2151).

background image

9

SFS 2007:1092

9 � Med f�rhandlat f�rfarande avses ett f�rfarande d�r den upphandlande
enheten inbjuder utvalda leverant�rer och f�rhandlar om kontraktsvillkoren
med en eller flera av dem.

10 � Med kontrakt avses ett skriftligt avtal med ekonomiska villkor som

1. sluts mellan en eller flera upphandlande enheter och en eller flera leve-

rant�rer,

2. avser utf�rande av byggentreprenad, leverans av varor eller tillhanda-

h�llande av tj�nster, och

3. undertecknas av parterna eller signeras av dem med en elektronisk sig-

natur.

11 � Med leverant�r avses den som p� marknaden tillhandah�ller varor el-
ler tj�nster eller utf�r byggentreprenader.

Med leverant�r avses ocks� grupper av leverant�rer.

12 � Med offentligt styrda organ avses s�dana bolag, f�reningar, del�gar-
f�rvaltningar, s�rskilt bildade samf�llighetsf�reningar och stiftelser som till-
godoser behov i det allm�nnas intresse, under f�ruts�ttning att behovet inte
�r av industriell eller kommersiell karakt�r, och

1. som till st�rsta delen �r finansierade av staten, en kommun, ett lands-

ting eller en upphandlande myndighet,

2. vars verksamhet st�r under kontroll av staten, en kommun, ett landsting

eller en upphandlande myndighet, eller

3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer �n halva antalet le-

dam�ter �r utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphand-
lande myndighet.

13 � Med posttj�nster avses insamling, sortering, transport och �verl�m-
nande av postf�rs�ndelser.

Med postf�rs�ndelse avses en adresserad f�rs�ndelse i den slutliga ut-

formning i vilken den skall �verl�mnas, s�som brevf�rs�ndelser, b�cker, ka-
taloger, tidningar och tidskrifter samt postpaket som inneh�ller varor med el-
ler utan kommersiellt v�rde.

Med n�rst�ende posttj�nster avses f�ljande tj�nster som tillhandah�lls av

en upphandlande enhet som �ven tillhandah�ller posttj�nster:

1. tj�nster som inneb�r hantering av posttj�nster s�v�l f�re som efter av-

s�ndandet,

2. adresshanteringstj�nster, �verf�ring av registrerad e-post, s�ker elek-

tronisk �verf�ring av kodade dokument och andra liknande tj�nster, om
tj�nsterna har anknytning till och utf�rs helt med elektroniska medel,

3. tj�nster som avser oadresserad direktreklam och andra f�rs�ndelser

som inte omfattas av andra stycket,

4. tj�nster som avser postanvisningar och girobetalningar samt finansiella

tj�nster som anges i 1 kap. 19 � f�rsta stycket 3 och �r h�nf�rliga till kate-
gori 6 i bilaga 2 (A-tj�nster),

5. filatelitj�nster, och
6. tj�nster d�r fysisk leverans eller magasinering kombineras med andra

tj�nster som inte �r posttj�nster (logistiktj�nster).

background image

10

SFS 2007:1092

14 � Med projektt�vling avses en t�vling som �r �ppen f�r alla och som
anordnas av en upphandlande enhet i syfte att f�rv�rva en ritning eller en
projektbeskrivning som en jury utsett till vinnande bidrag.

15 � Med publikt n�t avses ett n�t som �r avsett f�r att tillhandah�lla tj�ns-
ter f�r allm�nheten inom de verksamheter som omfattas av lagens till�mp-
ningsomr�de enligt 1 kap. 410 ��.

16 � Med ramavtal avses ett avtal som ing�s mellan en eller flera upp-
handlande enheter och en eller flera leverant�rer i syfte att fastst�lla villko-
ren f�r senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.

17 � Med selektivt f�rfarande avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer kan
ans�ka om att f� delta men endast anbudss�kande som inbjuds av den upp-
handlande enheten att delta f�r l�mna anbud.

18 � Med tj�nstekoncession avses ett kontrakt av samma slag som ett
tj�nstekontrakt men som inneb�r att ers�ttningen f�r tj�nsterna helt eller del-
vis utg�rs av r�tt att utnyttja tj�nsten.

19 � Med tj�nstekontrakt avses ett kontrakt som g�ller utf�rande av tj�ns-
ter enligt bilaga 2 eller 3 (A- eller B-tj�nster) och som inte utg�r ett byggen-
treprenadkontrakt enligt 3 � eller ett varukontrakt enligt 24 �.

Ett kontrakt som avser varor och som �ven omfattar A- eller B-tj�nster

skall behandlas som ett tj�nstekontrakt, om v�rdet av tj�nsterna �r h�gre �n
v�rdet av varorna.

Ett kontrakt som avser A- eller B-tj�nster och omfattar verksamhet som

h�nf�rs till byggentreprenader enligt bilaga 1, men som �r underordnad kon-
traktets �ndam�l i �vrigt, skall behandlas som ett tj�nstekontrakt.

20 � Med upphandlande enheter avses i denna lag dels upphandlande
myndigheter enligt 21 �, dels s�dana f�retag som

1. en upphandlande myndighet kan ut�va ett best�mmande inflytande

�ver p� det s�tt som anges i andra stycket, eller

2. bedriver verksamhet som omfattas av lagens till�mpningsomr�de enligt

1 kap. 410 �� med st�d av en s�rskild r�ttighet eller ensamr�tt enligt tredje
stycket.

Ett best�mmande inflytande skall anses finnas om en upphandlande myn-

dighet, direkt eller indirekt, i f�rh�llande till ett f�retag innehar mer �n h�lf-
ten av andelarna i f�retaget eller kontrollerar majoriteten av r�stetalet p�
grund av aktie�gande eller motsvarande eller kan utse mer �n halva antalet
ledam�ter i f�retagets styrelse eller motsvarande ledningsorgan.

Med s�rskild r�ttighet eller ensamr�tt avses en r�ttighet eller ensamr�tt

som

1. beviljats enligt lag eller annan f�rfattning,
2. begr�nsar r�tten att ut�va en s�dan verksamhet som avses i 1 kap.

410 �� till ett eller flera f�retag, och

3. v�sentligt p�verkar andra f�retags m�jligheter att bedriva samma typ av

verksamhet.

background image

11

SFS 2007:1092

21 � Med upphandlande myndighet avses statliga och kommunala myn-
digheter.

Vid till�mpning av denna lag skall med upphandlande myndighet j�mst�l-

las

1. beslutande f�rsamlingar i kommuner och landsting, och
2. offentligt styrda organ som avses i 12 �, samt
3. sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt f�rsta stycket el-

ler f�rsamlingar enligt 1 eller sammanslutningar av ett eller flera organ en-
ligt 2.

22 � Med upphandlarprofil avses en sammanst�llning av uppgifter som �r
tillg�ngliga p� Internet och som inneh�ller information om den upphand-
lande enheten och dess upphandlingar.

23 � Med upphandling avses de �tg�rder som vidtas av en upphandlande
enhet i syfte att tilldela ett kontrakt eller att ing� ett ramavtal avseende varor,
tj�nster eller byggentreprenader.

24 � Med varukontrakt avses ett kontrakt som g�ller k�p, leasing, hyra el-
ler hyrk�p av varor under f�ruts�ttning att kontraktet inte skall anses utg�ra
ett byggentreprenadkontrakt enligt 3 � eller ett tj�nstekontrakt enligt 19 �
andra stycket.

Ett kontrakt skall behandlas som ett varukontrakt �ven om det omfattar

monterings- och installationsarbeten avseende varorna, om v�rdet av arbe-
tena �r mindre �n v�rdet av varorna.

25 � Med �ppet f�rfarande avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer f�r
l�mna anbud.

Definitioner som g�ller endast 15 kap.

26 � Med direktupphandling avses ett f�rfarande utan krav p� anbud.

27 � Med f�renklat f�rfarande avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer
har r�tt att delta, deltagande leverant�rer skall l�mna anbud och den upp-
handlande enheten f�r f�rhandla med en eller flera anbudsgivare.

28 � Med urvalsf�rfarande avses ett f�rfarande d�r alla leverant�rer har
r�tt att ans�ka om att f� l�mna anbud, den upphandlande enheten inbjuder
vissa leverant�rer att l�mna anbud och den upphandlande enheten f�r f�r-
handla med en eller flera anbudsgivare.

3 kap. Tr�skelv�rden

Tr�skelv�rdenas storlek

1 � Denna lag skall till�mpas p� kontrakt vilkas v�rde ber�knas uppg� till
minst de belopp (tr�skelv�rden) som Europeiska gemenskapernas kommis-
sion vid varje tid har beslutat eller l�mnat meddelande om, om kontraktet
avser

background image

12

SFS 2007:1092

1. varu- eller tj�nstekontrakt, eller
2. byggentreprenadkontrakt.
Regeringen tillk�nnager i Svensk f�rfattningssamling tr�skelv�rdena i

euro och svenska kronor.

S�rskilda best�mmelser om tr�skelv�rden vid projektt�vlingar finns i 13

kap. 2 och 3 ��.

V�rdet av kontraktet skall ber�knas exklusive merv�rdesskatt.

Ber�kning av v�rdet av ett kontrakt

2 � V�rdet av kontrakt som avses i 1 � skall uppskattas till det totala be-
lopp, som skall betalas enligt kontraktet. Vid ber�kningen skall options- och
f�rl�ngningsklausuler beaktas som om de utnyttjats. Vidare skall de premier
och ers�ttningar som den upphandlande enheten planerar att betala till an-
budss�kande eller anbudsgivare r�knas in i v�rdet.

3 � Ber�kningen av v�rdet av ett kontrakt skall avse v�rdet vid den tid-
punkt d� en annons om upphandlingen enligt 7 kap. 1 � skickas ut eller, om
en s�dan annons inte kr�vs, vid den tidpunkt d� den upphandlande enheten
bjuder in leverant�rer till anbudsgivning.

F�rbud i vissa fall mot att dela upp en upphandling

4 � En byggentreprenad eller en planerad anskaffning av en viss m�ngd
varor eller tj�nster f�r inte delas upp i avsikt att kringg� best�mmelserna om
upphandling �ver tr�skelv�rdena i denna lag.

Kontrakt som omfattar b�de varor och tj�nster

5 � V�rdet av ett kontrakt som avser b�de varor och tj�nster skall omfatta
det totala v�rdet av kontraktet. I det totala v�rdet skall �ven v�rdet av monte-
rings- och installationsarbeten r�knas in.

Upphandling av delkontrakt

6 � Om en planerad byggentreprenad eller anskaffning av tj�nster respek-
tive anskaffning av likartade varor kan inneb�ra att flera kontrakt upphand-
las samtidigt i form av delkontrakt, skall det sammanlagda v�rdet av delkon-
trakten beaktas vid till�mpningen av 1 �. Om tr�skelv�rdet d� �verskrids,
skall varje enskild upphandling av delkontrakt g�ras enligt best�mmelserna
om upphandling �ver tr�skelv�rdena i denna lag.

F�rsta stycket andra meningen beh�ver inte till�mpas f�r ett delkontrakt

vars v�rde understiger 80 000 euro n�r det g�ller tj�nster eller varor och
1 000 000 euro n�r det g�ller byggentreprenader.

Andra stycket g�ller bara om det sammanlagda v�rdet av s�dana delkon-

trakt inte �verstiger 20 procent av det sammanlagda v�rdet av alla delkon-
trakten.

Vid tilldelning av s�dana delkontrakt som undantas med st�d av denna pa-

ragraf skall 15 kap. till�mpas.

background image

13

SFS 2007:1092

Byggentreprenadkontrakt

7 � Vid ber�kningen av v�rdet av ett byggentreprenadkontrakt skall kost-
naden f�r entreprenaden och v�rdet av varor och tj�nster som den upphand-
lande enheten tillhandah�ller entrepren�ren f�r att entreprenaden skall
kunna fullg�ras r�knas in.

V�rdet av varor och tj�nster som inte kr�vs f�r att entreprenaden skall

kunna fullg�ras f�r inte ing� i ber�kningen av v�rdet, om det skulle medf�ra
att lagens regler om upphandling �ver tr�skelv�rdena inte blir till�mpliga p�
upphandlingen av dessa varor och tj�nster.

Varukontrakt som l�per p� viss tid eller p� obest�md tid

8 � V�rdet av ett kontrakt som �r avsett att g�lla leasing, hyra eller hyrk�p
av varor och som l�per p� en best�md tid om h�gst tolv m�nader skall ber�k-
nas till den totala kostnaden f�r kontraktet under l�ptiden.

F�r varukontrakt som avser l�ngre l�ptid skall v�rdet ber�knas till den to-

tala kostnaden inklusive varans uppskattade restv�rde.

F�r varukontrakt som l�per p� obest�md tid eller vilkas l�ptid inte kan be-

st�mmas skall v�rdet ber�knas till m�nadskostnaden multiplicerad med talet
48.

Varu- eller tj�nstekontrakt som regelbundet �terkommer eller som
skall f�rnyas

9 � V�rdet av ett varu- eller tj�nstekontrakt som regelbundet �terkommer
eller som skall f�rnyas inom viss tid, skall ber�knas med ledning av

1. det verkliga totala v�rdet av en f�ljd av liknande kontrakt som upp-

handlats under den f�reg�ende tolvm�nadersperioden eller under det f�re-
g�ende r�kenskaps�ret, om m�jligt justerat med h�nsyn till f�rutsebara
�ndringar i kvantitet eller v�rde under den tolvm�nadersperiod som f�ljer
efter det f�rsta kontraktet, eller

2. det uppskattade totala v�rdet av en f�ljd av kontrakt som kommer att

upphandlas under den tolvm�nadersperiod som f�ljer p� den f�rsta leveran-
sen eller, om r�kenskaps�ret �r l�ngre �n tolv m�nader, under r�kenskaps-
�ret.

Valet av ber�kningsmetod f�r inte g�ras i avsikt att kringg� best�mmel-

serna om upphandling �ver tr�skelv�rdena i denna lag.

Vissa tj�nstekontrakt

10 � V�rdet av ett tj�nstekontrakt skall ber�knas med utg�ngspunkt i

1. n�r det g�ller f�rs�kringstj�nster: den premie som skall betalas och

andra former av ers�ttning,

2. n�r det g�ller banktj�nster och andra finansiella tj�nster: arvoden, pro-

visioner, r�nta och andra former av ers�ttning, och

3. n�r det g�ller kontrakt som avser projektering: arvoden eller provisio-

ner som skall betalas och andra former av ers�ttning.

background image

14

SFS 2007:1092

11 � Om ett tj�nstekontrakt upphandlas utan att n�got totalpris anges, skall
v�rdet av kontraktet vara det uppskattade totala v�rdet av tj�nsterna under
kontraktets l�ptid, om denna �r h�gst 48 m�nader och av m�nadsv�rdet mul-
tiplicerat med talet 48, om l�ptiden �r l�ngre eller om kontraktet l�per p�
obest�md tid.

Ramavtal

12 � V�rdet av ett ramavtal skall ber�knas till det h�gsta sammanlagda
v�rdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets l�ptid.

4 kap. Upphandlingsf�rfaranden

�ppet, selektivt och f�rhandlat f�rfarande

1 � Vid upphandling skall �ppet, selektivt eller f�rhandlat f�rfarande an-
v�ndas. Tilldelning av kontrakt skall f�reg�s av annonsering enligt 7 kap.
1 � om inte n�got annat f�ljer av 2 �.

Tilldelning av kontrakt utan f�reg�ende annonsering

2 � En upphandlande enhet f�r tilldela ett kontrakt utan f�reg�ende annon-
sering om

1. det vid ett f�rfarande med f�reg�ende annonsering inte l�mnats n�gra

anbudsans�kningar eller inte l�mnats n�gra anbud eller inte l�mnats n�gra
l�mpliga anbud och de ursprungliga villkoren f�r kontraktet inte �ndrats v�-
sentligt,

2. det g�ller ett kontrakt som �r avsett endast f�r forsknings-, experiment-,

studie- eller utvecklings�ndam�l, och kontraktet inte syftar till vinst eller till
att t�cka forsknings- och utvecklingskostnader och under f�ruts�ttning att
det inte f�rs�mrar m�jligheten till konkurrens vid en senare kontraktstilldel-
ning som i f�rsta hand har n�got s�dant syfte,

3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstn�rliga sk�l eller p�

grund av ensamr�tt kan fullg�ras av endast en viss leverant�r,

4. det �r absolut n�dv�ndigt att tilldela kontraktet, men synnerlig br�dska,

orsakad av omst�ndigheter som inte kunnat f�rutses av den upphandlande
enheten, g�r det om�jligt att h�lla tidsfristerna vid �ppet, selektivt eller f�r-
handlat f�rfarande med f�reg�ende annonsering,

5. det g�ller kompletterande leveranser av varor fr�n den ursprungliga le-

verant�ren, om

a) varorna �r avsedda som antingen delvis utbyte av eller till�gg till tidi-

gare leveranser, och

b) ett byte av leverant�r skulle medf�ra att den upphandlande enheten

tvingades anskaffa varor som skulle vara tekniskt of�renliga med de f�rst
anskaffade eller leda till oproportionerliga tekniska sv�righeter avseende
drift och underh�ll,

6. det g�ller kompletterande byggentreprenader eller tj�nster som inte in-

g�r i det ursprungliga projektet eller ing�r i det ursprungliga kontraktet, om

a) kompletteringarna p� grund av of�rutsedda omst�ndigheter kr�vs f�r

att kontraktet skall kunna fullg�ras,

background image

15

SFS 2007:1092

b) de skall utf�ras av den ursprungliga leverant�ren,
c) de inte utan stora tekniska eller ekonomiska ol�genheter f�r den upp-

handlande enheten kan skiljas fr�n det ursprungliga kontraktet, eller

d) de kan avskiljas och �r absolut n�dv�ndiga f�r att det ursprungliga kon-

traktet skall kunna fullg�ras,

7. det g�ller en ny byggentreprenad, som �r en upprepning av tidigare

byggentreprenader under f�ruts�ttning

a) att de nya arbetena ing�r i ett projekt som tidigare varit f�rem�l f�r ett

�ppet eller selektivt f�rfarande,

b) att arbetena tilldelas samma leverant�r,
c) att det nya kontraktet �r i �verensst�mmelse med det ursprungliga pro-

jektet,

d) att v�rdet av det nya kontraktet ing�tt i ber�kningen av v�rdet av det ur-

sprungliga projektet enligt best�mmelserna i 3 kap., samt

e) att det i samband med den ursprungliga upphandlingen annonserats att

det nu avsedda f�rfarandet kunde komma att anv�ndas,

8. det g�ller varor som noteras och oms�tts p� en r�varumarknad,
9. kontraktet grundar sig p� ett ramavtal som upphandlats enligt denna

lag,

10. det �r m�jligt att anskaffa varor genom att utnyttja s�rskilt f�rm�nliga

erbjudanden som g�ller under mycket kort tid, n�r priset ligger betydligt un-
der det normala marknadspriset, eller

11. det �r m�jligt att anskaffa varor p� s�rskilt f�rm�nliga villkor genom

att k�pa i samband med att en leverant�r upph�rt med sin verksamhet eller
tr�tt i likvidation eller f�rsatts i konkurs eller �r f�rem�l f�r motsvarande
f�rfarande.

Projektt�vling

3 � En upphandlande enhet f�r tilldela ett kontrakt utan f�reg�ende annon-
sering om det �r fr�ga om ett tj�nstekontrakt som f�ljer p� en projektt�vling
som anordnats enligt 13 kap., under f�ruts�ttning att kontraktet enligt t�v-
lingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av vinnarna av t�vlingen.

Om en t�vling avslutats med att fler �n en vinnare utsetts, skall vinnarna

inbjudas att delta i f�rhandlingar.

5 kap. Ramavtal

Till�mpliga best�mmelser

1 � En upphandlande enhet f�r ing� ramavtal med till�mpning av best�m-
melserna om upphandling av byggentreprenader, varor och tj�nster i denna
lag.

background image

16

SFS 2007:1092

6 kap. Tekniska specifikationer och s�rskilda kontraktsvillkor i
f�rfr�gningsunderlag m.m.

Tekniska specifikationer

1 � Tekniska specifikationer skall ing� i annonsen om upphandling, f�r-
fr�gningsunderlaget eller de kompletterande handlingarna. Specifikatio-
nerna skall vara utformade p� n�got av de s�tt som anges i 2 och 3 ��.

N�r det �r m�jligt b�r specifikationerna best�mmas med h�nsyn till krite-

rier avseende tillg�nglighet f�r personer med funktionshinder eller utform-
ning med tanke p� samtliga anv�ndares behov.

Tekniska specifikationer som h�nvisar till en standard

2 � De tekniska specifikationerna skall, om inte 3 � till�mpas, vara utfor-
made med h�nvisning till de tekniska specifikationer som definieras i bilaga
4, och i turordning h�nvisa till

1. svensk standard som �verensst�mmer med europeisk standard,
2. europeiskt tekniskt godk�nnande,
3. gemensam teknisk specifikation,
4. internationell standard,
5. annat tekniskt referenssystem som utarbetats av europeiska standardi-

seringsorgan, eller

6. annan svensk standard, svenskt tekniskt godk�nnande eller svensk tek-

nisk specifikation om projektering, ber�kning och utf�rande av byggentre-
prenader samt materialanv�ndning.

Varje h�nvisning som avses i f�rsta stycket skall f�ljas av orden eller lik-

v�rdigt.

F�rsta stycket g�ller inte, om det i n�gon annan f�rfattning finns avvi-

kande best�mmelser.

Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav

3 � En upphandlande enhet f�r ange de tekniska specifikationerna som
prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan milj�egenskaper ing�. Kra-
ven skall vara s� utformade att f�rem�let f�r upphandlingen klart framg�r.

En upphandlande enhet f�r h�nvisa till de tekniska specifikationerna en-

ligt 2 � som ett s�tt f�r leverant�ren att visa att de uppst�llda prestanda- eller
funktionskraven enligt f�rsta stycket �r uppfyllda.

En upphandlande enhet f�r ange de tekniska specifikationerna genom

h�nvisning till specifikationerna enligt 2 � i fr�ga om vissa egenskaper och
till prestanda- eller funktionskraven enligt f�rsta stycket i fr�ga om andra
egenskaper.

Uppgifter om ursprung, tillverkning m.m.

4 � De tekniska specifikationerna f�r inte inneh�lla uppgifter om ursprung,
tillverkning eller s�rskilt framst�llningss�tt eller h�nvisningar till varu-
m�rke, patent, typ, ursprung eller tillverkning, om detta leder till att vissa f�-
retag gynnas eller missgynnas.

S�dana uppgifter och h�nvisningar f�r dock f�rekomma i specifikatio-

nerna, om det annars inte �r m�jligt att beskriva f�rem�let f�r upphand-

background image

17

SFS 2007:1092

lingen tillr�ckligt preciserat och begripligt. En s�dan uppgift eller h�nvis-
ning skall f�ljas av orden "eller likv�rdigt".

Likv�rdiga l�sningar

5 � Om en upphandlande enhet v�ljer att h�nvisa till tekniska specifikatio-
ner enligt 2 �, f�r den inte f�rkasta ett anbud enbart p� grund av att varorna
eller tj�nsterna inte �verensst�mmer med specifikationer som den har h�nvi-
sat till, om anbudsgivaren i sitt anbud kan visa att de f�reslagna l�sningarna
p� ett likv�rdigt s�tt uppfyller kraven enligt de tekniska specifikationerna.

6 � Om en upphandlande enhet v�ljer att i enlighet med 3 � ange pre-
standa- eller funktionskrav, f�r den inte p� grund av dessa krav f�rkasta ett
anbud, om anbudsgivaren kan visa att anbudet �verensst�mmer med

1. en nationell standard som �verensst�mmer med en europeisk standard,
2. ett europeiskt tekniskt godk�nnande,
3. en gemensam teknisk specifikation,
4. en internationell standard, eller
5. ett tekniskt referenssystem, som har utarbetats av ett europeiskt stan-

dardiseringsorgan.

F�rsta stycket g�ller under f�ruts�ttning att standardenliga byggentrepre-

nader, varor eller tj�nster uppfyller de prestanda- eller funktionskrav som
den upphandlande enheten har st�llt upp.

Milj�m�rken

7 � Om en upphandlande enhet anger milj�egenskaper i form av pre-
standa- eller funktionskrav enligt 3 �, f�r den anv�nda detaljerade specifika-
tioner, eller vid behov delar av dessa, som fastst�llts f�r milj�m�rken, om

1. specifikationerna �r l�mpliga f�r att definiera egenskaperna hos de va-

ror eller tj�nster som skall upphandlas,

2. kraven f�r m�rket har utarbetats p� grundval av vetenskapliga r�n, och
3. m�rkena �r tillg�ngliga f�r alla ber�rda parter.
Den upphandlande enheten f�r ange att varor eller tj�nster som �r f�r-

sedda med ett s�dant milj�m�rke skall antas motsvara de tekniska specifika-
tioner som angetts i f�rfr�gningsunderlaget men skall godta �ven annat
l�mpligt bevis f�r att s� �r fallet.

Erk�nda organ

8 � Upphandlande enheter skall godta intyg fr�n organ som �r erk�nda i ett
EES-land.

Tillhandah�llande av tekniska specifikationer

9 � En upphandlande enhet skall p� beg�ran tillhandah�lla en leverant�r de
tekniska specifikationer som regelbundet anges i enhetens upphandlingskon-
trakt. Detsamma g�ller f�r de specifikationer enheten avser att till�mpa vid
tilldelning av kontrakt som f�rhandsannonseras enligt 7 kap. 3 �.

background image

18

SFS 2007:1092

Om specifikationerna har angetts i handlingar som �r tillg�ngliga f�r leve-

rant�ren, �r det tillr�ckligt att enheten h�nvisar till handlingarna.

Anbud med alternativa utf�randen

10 � Skall en upphandlande enhet anta det ekonomiskt mest f�rdelaktiga
anbudet, f�r den till�ta anbudsgivare att l�mna anbud med alternativa utf�-
randen.

En upphandlande enhet skall i f�rfr�gningsunderlaget ange om den god-

k�nner anbud med alternativa utf�randen. Om detta inte anges, �r anbud
med alternativa utf�randen inte till�tna.

En upphandlande enhet som till�ter anbud med alternativa utf�randen

skall i f�rfr�gningsunderlaget ange vilka minimikrav som g�ller f�r s�dana
anbud och de s�rskilda villkor som g�ller f�r hur de skall presenteras.

Endast s�dana anbud som uppfyller minimikraven f�r beaktas vid upp-

handlingen.

11 � Vid tilldelning av varu- eller tj�nstekontrakt f�r en upphandlande en-
het som har till�tit anbud med alternativa utf�randen enligt 10 � inte f�rkasta
ett s�dant anbud enbart p� grund av att det, om det antas, skulle bli ett tj�ns-
tekontrakt i st�llet f�r ett varukontrakt eller ett varukontrakt i st�llet f�r ett
tj�nstekontrakt.

Underentreprenad

12 � I f�rfr�gningsunderlaget f�r en upphandlande enhet beg�ra att an-
budsgivaren i anbudet anger hur stor del av kontraktet som kan komma att
l�ggas ut p� tredje man och vilka underleverant�rer som f�resl�s.

Information om beskattning, milj�skydd, arbetarskydd och
arbetsvillkor

13 � En upphandlande enhet f�r i f�rfr�gningsunderlaget upplysa om vilka
organ som kan l�mna en anbudss�kande eller anbudsgivare information om
de best�mmelser om beskattning, milj�skydd, arbetarskydd och arbetsvill-
kor som kommer att g�lla vid de tj�nster eller byggentreprenader som skall
omfattas av kontraktet.

Om den upphandlande enheten l�mnar s�dana upplysningar avseende ar-

betarskydd och arbetsvillkor, skall den beg�ra att anbudss�kande eller an-
budsgivare bekr�ftar att h�nsyn har tagits till best�mmelserna om s�dana
villkor vid utformningen av anbudet.

F�rsta och andra styckena skall inte p�verka till�mpningen av best�mmel-

serna i 12 kap. 3 � om granskning av onormalt l�ga anbud.

S�rskilda villkor f�r fullg�rande av kontrakt

14 � En upphandlande enhet f�r st�lla s�rskilda sociala, milj�m�ssiga och
andra villkor f�r hur ett kontrakt skall fullg�ras. Dessa villkor skall anges i
annonsen om upphandling eller i f�rfr�gningsunderlaget.

background image

19

SFS 2007:1092

7 kap. Annonsering av upphandling

Obligatorisk och icke-obligatorisk annonsering av upphandlingar

1 � En upphandlande enhet som avser att tilldela ett kontrakt eller ing� ett
ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte n�got annat f�ljer av
4 kap. 2 �.

Olika slag av annonsering

2 � Annonsering om upphandling kan ske genom

1. f�rhandsannonsering enligt 3 �,
2. f�rhandsannonsering enligt 4 �,
3. annonsering om att det finns ett kvalificeringssystem enligt 5 �, eller
4. annonsering om upphandling som skall ske genom �ppet, selektivt eller

f�rhandlat f�rfarande.

Tilldelning av kontrakt skall annonseras enligt 6 � (efterannonsering).

Information om planerade upphandlingar (f�rhandsannonsering)

3 � En upphandlande enhet som vill till�mpa best�mmelserna om f�rkort-
ning av tidsfrister i 8 kap. 5 � skall i en annons l�mna information om de
kontrakt eller ramavtal som enheten avser att tilldela respektive ing� under
de n�rmast f�ljande tolv m�naderna (f�rhandsannonsering).

Inbjudan genom f�rhandsannonsering att l�mna intresseanm�lan

4 � Annonsering om upphandling enligt 1 � f�r g�ras genom f�rhandsan-
nonsering. I annonsen skall anges

1. vilka varor, byggentreprenader eller tj�nster som kontraktet kommer att

omfatta, och

2. att kontraktet kommer att tilldelas genom selektivt f�rfarande eller f�r-

handlat f�rfarande utan n�gon ytterligare annonsering och att intresserade
leverant�rer skriftligen skall anm�la sitt intresse.

Annonseringen skall offentligg�ras tidigast tolv m�nader f�re den dag d�

enheten skickar ut inbjudan enligt 8 kap. 14 � att delta i upphandlingen.

Den upphandlande enheten skall f�lja de tidsfrister som anges i 8 kap.

19 ��.

Annonsering om kvalificeringssystem

5 � En upphandlande enhet som uppr�ttar ett kvalificeringssystem enligt
11 kap. 2 � skall i en annons upplysa om detta. Annonsen skall inneh�lla
uppgifter om syftet med systemet och hur man kan ta del av de regler som
avses i 11 kap. 3 �.

Om systemet skall g�lla under l�ngre tid �n tre �r, skall annonsen publice-

ras �rligen. Om det skall g�lla kortare tid �n tre �r, �r det tillr�ckligt med en
annons i b�rjan av perioden.

background image

20

SFS 2007:1092

Annonsering om resultatet av en upphandling (efterannonsering)

6 � En upphandlande enhet som har tilldelat ett kontrakt eller ing�tt ett
ramavtal skall till Europeiska gemenskapernas kommission skicka en an-
nons om upphandlingsresultatet senast tv� m�nader efter det att kontraktet
tilldelats eller ramavtalet ing�tts (efterannonsering).

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller inte f�r tilldelning av kontrakt som

g�rs med st�d av ett ramavtal som ing�tts i enlighet med denna lag.

8 kap. Tidsfrister f�r att komma in med anbudsans�kningar och
anbud m.m.

F�rh�llanden som skall beaktas n�r tidsfristernas l�ngd best�ms

1 � N�r tidsfrister f�r att komma in med anbudsans�kningar och anbud be-
st�ms av den upphandlande enheten skall s�rskild h�nsyn tas till hur kompli-
cerad upphandlingen �r och hur l�ng tid som leverant�rer kan antas beh�va
f�r att utarbeta anbuden. Dock skall tidsfristerna i detta kapitel iakttas.

Tidsfrist vid �ppet f�rfarande

2 � Vid �ppet f�rfarande skall tidsfristen f�r att komma in med anbud vara
minst 52 dagar fr�n den dag d� annonsen om upphandling skickades f�r pu-
blicering, om inte n�got annat f�ljer av 58 ��.

Tidsfrister vid selektivt f�rfarande och f�rhandlat f�rfarande med
f�reg�ende annonsering

3 � Vid selektivt f�rfarande och f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende an-
nonsering skall tidsfristen f�r att komma in med anbudsans�kningar efter
annonsering enligt 7 kap. 2 � f�rsta stycket 4 eller svar p� en uppmaning att
bekr�fta intresset f�r anbudsgivning efter en inbjudan enligt 14 � vara minst
37 dagar och f�r inte i n�got fall vara kortare �n 22 dagar fr�n den dag d� an-
nonsen eller inbjudan skickades till utvalda anbudss�kande.

Det som anges i f�rsta stycket g�ller om inte n�got annat f�ljer av 4, 6 el-

ler 9 �.

Tidsfrist f�r att komma in med anbud efter �verenskommelse

4 � Tidsfristen f�r att komma in med anbud f�r anges till den tid som har
�verenskommits mellan den upphandlande enheten och de anbudss�kande
som utvalts av enheten, under f�ruts�ttning att alla anbudss�kande f�r
samma tid f�r att l�mna anbud.

Om en s�dan �verenskommelse inte har kunnat uppn�s, b�r tidsfristen

vara minst 24 dagar och inte i n�got fall kortare �n 10 dagar fr�n den dag d�
inbjudan att l�mna anbud skickades till samtliga anbudss�kande.

Tidsfrist efter f�rhandsannonsering

5 � Om den upphandlande enheten har f�rhandsannonserat enligt 7 kap.
3 �, b�r tidsfristen f�r att komma in med anbud vid �ppet f�rfarande vara

background image

21

SFS 2007:1092

minst 36 dagar och f�r inte i n�got fall vara kortare �n 22 dagar fr�n den dag
d� annonsen skickades f�r publicering.

De tidsfrister som anges i f�rsta stycket f�r anv�ndas endast om
1. f�rhandsannonsen inneh�ll de uppgifter som anges i bilaga XV A del I

och II till Europaparlamentets och r�dets direktiv 2004/17/EG av den
31 mars 2004 om samordning av f�rfarandena vid upphandling p� omr�dena
vatten, energi, transporter och posttj�nster

11, senast �ndrat genom kommis-

sionens f�rordning (EG) nr 2083/2005

12, i den m�n uppgifterna var tillg�ng-

liga vid tidpunkten f�r f�rhandsannonseringen, och

2. minst 52 dagar, men h�gst 12 m�nader, g�tt fr�n den dag d� f�rhands-

annonsen skickades f�r publicering.

F�rkortad tidsfrist vid anv�ndning av elektroniska medel

6 � Om en annons utarbetas och skickas med elektroniska medel, f�r tids-
fristerna enligt 2 och 5 �� f�r att komma in med anbud vid �ppet f�rfarande
och tidsfristen enligt 3 � f�r att komma in med anbudsans�kningar vid selek-
tivt eller f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende annonsering f�rkortas med
sju dagar.

Vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande f�r tidsfristen enligt f�rsta stycket

aldrig vara kortare �n 15 dagar fr�n den dag d� annonsen skickades f�r
publicering eller inbjudan enligt 14 � skickades till samtliga anbudss�kande.

7 � Tidsfristerna f�r att komma in med anbud vid �ppet f�rfarande enligt
2 och 5 �� f�r, ut�ver vad som f�ljer av 6 �, f�rkortas med fem dagar, om
den upphandlande enheten med elektroniska medel ger fri, direkt och full-
st�ndig tillg�ng till f�rfr�gningsunderlaget fr�n den dag d� annonsen om
upphandlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission f�r
publicering.

Tidsfristen f�r att komma in med anbud vid selektivt f�rfarande eller f�r-

handlat f�rfarande enligt 4 � andra stycket f�r f�rkortas med fem dagar, om
den upphandlande enheten ger fri, direkt och fullst�ndig tillg�ng med elek-
troniska medel till f�rfr�gningsunderlaget fr�n den dag d� annonsen om upp-
handlingen skickades till Europeiska gemenskapernas kommission f�r
publicering. Tidsfristen f�r dock aldrig vara kortare �n den minsta tid som
anges i 4 � andra stycket.

Den Internetadress d�r f�rfr�gningsunderlaget finns tillg�ngligt skall

anges i annonsen.

Minsta till�tna tidsfrist

8 � En f�rkortning av tidsfristen f�r att komma in med anbud vid �ppet
f�rfarande enligt 6� f�rsta stycket och 7 � f�r, r�knat fr�n den dag d� annons
om upphandlingen skickades f�r publicering, inte i n�got fall leda till en
tidsfrist som �r

1. kortare �n 15 dagar, om annonsen skickas med elektroniska medel, eller
2. 22 dagar i annat fall.

11 EUT L 134, 30/04/2004 s. 1 (Celex 32004L0017).

12 EUT L 333, 20.12.2005, s. 28 (Celex 32005R2083).

background image

22

SFS 2007:1092

F�rl�ngning av tidsfrister

9 � Tillhandah�lls inte hela f�rfr�gningsunderlaget och kompletterande
upplysningar, trots att detta beg�rts i god tid, inom de tidsfrister som anges i
10 och 13 ��, skall fristerna f�r att komma in med anbud f�rl�ngas s� att alla
leverant�rer skall kunna f� k�nnedom om all den information som beh�vs
f�r att utarbeta ett anbud.

Best�mmelserna i f�rsta stycket g�ller �ven om anbud inte kan l�mnas

annat �n efter ett bes�k p� plats.

F�rsta och andra styckena g�ller inte om tidsfristen angetts efter en �ver-

enskommelse enligt 4 � f�rsta stycket.

Tillhandah�llande av f�rfr�gningsunderlag vid �ppet f�rfarande

10 � Om en upphandlande enhet vid �ppet f�rfarande inte enligt 7 � ger
fri, direkt och fullst�ndig tillg�ng genom elektroniska medel till hela f�rfr�g-
ningsunderlaget, skall f�rfr�gningsunderlaget skickas till en leverant�r se-
nast sex dagar efter det att beg�ran att f� ut handlingarna har tagits emot.
Detta g�ller dock bara om leverant�rens beg�ran har gjorts i god tid f�re ut-
g�ngen av tidsfristen f�r att l�mna anbud.

Den upphandlande enheten skall p� beg�ran av en leverant�r l�mna ut

kompletterande upplysningar om f�rfr�gningsunderlaget senast sex dagar
f�re angiven sista dag f�r att komma in med anbud, under f�ruts�ttning att
en s�dan beg�ran har gjorts i god tid.

Inbjudan att komma in med anbud eller att f�rhandla

Skriftlig inbjudan att komma in med anbud eller att f�rhandla vid selektivt
respektive f�rhandlat f�rfarande

11 � Vid selektivt f�rfarande och f�rhandlat f�rfarande med f�reg�ende
annonsering skall en upphandlande enhet vid ett och samma tillf�lle skicka
en skriftlig inbjudan till samtliga utvalda anbudss�kande att komma in med
anbud eller att f�rhandla.

Inbjudan skall inneh�lla f�rfr�gningsunderlaget. Om f�rfr�gningsunderla-

get �r direkt tillg�ngligt med elektroniska medel, �r det dock tillr�ckligt att
inbjudan inneh�ller en uppgift om var underlaget h�lls tillg�ngligt.

En inbjudan skall dessutom inneh�lla minst uppgift om
1. tidsfristen f�r att beg�ra kompletterande handlingar, om det �r aktuellt,

samt belopp och betalningss�tt, om det skall betalas en avgift f�r handling-
arna,

2. sista dag f�r att ta emot anbud samt till vilken adress anbudet skall

skickas och p� vilket eller vilka spr�k det skall skrivas,

3. en h�nvisning till annonsen om upphandlingen,
4. vilka handlingar som skall bifogas,
5. tilldelningskriterier, om det inte av en annons framg�r att det finns ett

kvalificeringssystem som anv�nds f�r upphandling,

6. den inb�rdes viktningen av kriterierna f�r tilldelning av kontrakt eller

kriteriernas prioritetsordning, om dessa upplysningar inte framg�r av annon-

background image

23

SFS 2007:1092

sen om upphandling, annonsen om att det finns ett kvalificeringssystem eller
av f�rfr�gningsunderlaget, och

7. �vriga uppgifter av betydelse f�r upphandlingen.

Om n�gon annan �n den upphandlande enheten skall l�mna ut
f�rfr�gningsunderlaget

12 � Om n�gon annan �n den upphandlande enheten p� beg�ran skall
l�mna ut hela eller delar av f�rfr�gningsunderlaget, skall adressen anges i in-
bjudan. Om en tidsfrist g�ller f�r en s�dan beg�ran och om en avgift skall
betalas f�r de beg�rda handlingarna, skall upplysning om fristen och avgif-
ten samt betalningsvillkor anges i inbjudan.

De beg�rda handlingarna skall skickas till leverant�rerna s� snart som

m�jligt efter det att beg�ran har tagits emot.

Tillhandah�llande av kompletterande handlingar och upplysningar vid
selektivt och f�rhandlat f�rfarande

13 � Den upphandlande enheten skall vid selektivt och f�rhandlat f�rfa-
rande l�mna ut kompletterande upplysningar om f�rfr�gningsunderlaget el-
ler kompletterande handlingar senast sex dagar f�re angiven sista dag f�r att
komma in med anbud, f�rutsatt att s�dana upplysningar har beg�rts i god tid.

Inbjudan efter f�rhandsannonsering

14 � Om upphandlingen har f�rhandsannonserats, skall samtliga anbuds-
s�kande bjudas in f�r att f� mer detaljerade upplysningar om upphandlingen
samt ges tillf�lle att bekr�fta sitt intresse f�r upphandlingen. F�rst n�r den
upphandlande enheten har f�tt veta vilka anbudss�kande som fortfarande �r
intresserade, f�r den ange vilka leverant�rer som skall f� komma in med an-
bud eller delta i f�rhandlingar.

Inbjudan skall inneh�lla minst uppgift om
1. typ och m�ngd av det som skall upphandlas, option p� ytterligare kon-

trakt och om m�jligt ber�knad tidsfrist f�r optionen samt, n�r det g�ller kon-
trakt som kan f�rnyas, typ och m�ngd och, om m�jligt, ber�knad tidpunkt
f�r kommande annonser om upphandling av byggentreprenader, varor eller
tj�nster,

2. huruvida selektivt eller f�rhandlat f�rfarande skall anv�ndas,
3. dag f�r leverans av varor eller f�r p�b�rjande eller avslutande av bygg-

entreprenaden eller tj�nsterna,

4. inl�mningsadress och sista dag f�r beg�ran att f� ut underlag f�r ans�-

kan samt uppgift om p� vilket eller vilka spr�k ans�kan skall skrivas,

5. adress till den som sk�ter upphandlingen och n�dv�ndiga upplysningar

om hur f�rfr�gningsunderlaget och �vriga handlingar rekvireras,

6. ekonomiska eller tekniska krav, ekonomiska garantier och upplys-

ningar som kr�vs fr�n leverant�rer,

7. belopp och betalningss�tt, om en avgift skall betalas f�r de handlingar

som g�ller upphandlingen,

8. huruvida kontraktet avser k�p, leasing, hyra eller hyrk�p eller en kom-

bination av dessa,

background image

24

SFS 2007:1092

9. kriterier f�r tilldelning av kontrakt samt kriteriernas inb�rdes vikt eller

kriteriernas prioritetsordning, om detta inte redovisas i f�rhandsannonsen
eller i f�rfr�gningsunderlaget, och

10. �vriga uppgifter som �r av betydelse f�r upphandlingen.

9 kap. Kommunikation, information och dokumentation

Regler f�r kommunikation

1 � Anbudsans�kningar och anbud skall l�mnas skriftligen om inte n�got
annat f�ljer av andra eller tredje stycket.

En upphandlande enhet f�r best�mma att anbudsans�kningar och anbud

skall l�mnas med n�got elektroniskt medel.

Enheten f�r till�ta att en anbudsans�kan g�rs per telefon.
Enheten skall i en annons ange hur anbudsans�kningar f�r l�mnas och i en

annons eller ett f�rfr�gningsunderlag ange hur anbud f�r l�mnas.

2 � Vid kommunikation med elektroniska medel skall dessa vara icke-
diskriminerande, allm�nt tillg�ngliga och m�jliga att anv�nda tillsammans
med s�dan maskin- och programvara som i allm�nhet anv�nds.

3 � Information om de specifikationer som �r n�dv�ndiga f�r elektronisk
inl�mning av anbudsans�kningar och anbud, inbegripet kryptering, skall fin-
nas tillg�nglig f�r alla ber�rda parter.

En upphandlande enhet f�r kr�va att elektroniska anbud skall vara f�r-

sedda med en avancerad elektronisk signatur enligt lagen (2000:832) om
kvalificerade elektroniska signaturer.

En upphandlande enhet skall ha s�dan utrustning att den elektroniskt kan

ta emot anbudsans�kningar, anbud, ritningar och planer p� ett s�kert s�tt.
Utrustningen skall vara f�rsedd med s�dana s�kerhetsanordningar att vissa
uppgifter g�r att f� fram, att bara beh�riga personer skall f� tillg�ng till upp-
gifterna och att det skall g� att sp�ra om n�gon obeh�rig har tagit del av upp-
gifterna.

Regeringen meddelar n�rmare f�reskrifter om s�kerhetsanordningarna.

Skyldighet att l�mna in intyg m.m.

4 � Vid anv�ndning av elektroniska medel enligt 1 � skall anbudss�kande
och anbudsgivare f�re utg�ngen av tidsfristen f�r att l�mna anbudsans�kan
eller anbud i annan form l�mna in s�dana handlingar som avses i 10 kap. 4 �
och 11 kap. 11 och 12 �� om de inte finns tillg�ngliga i elektronisk form.

Bekr�ftelse av ans�kan om att f� l�mna anbud

5 � En upphandlande enhet f�r beg�ra att en anbudsans�kan som g�rs per
telefax skall bekr�ftas genom ett annat elektroniskt medel enligt 3 � andra
stycket eller genom en egenh�ndigt undertecknad handling som �r enheten
tillhanda f�re utg�ngen av den tidsfrist som enheten anger.

Har en anbudsans�kan gjorts per telefon, skall en bekr�ftelse skickas f�re

utg�ngen av ans�kningstiden.

background image

25

SFS 2007:1092

Den upphandlande enheten skall i annonsen om upphandling eller i inbju-

dan enligt 8 kap. 14 � ange s�dana villkor som avses i f�rsta och andra
styckena.

Uppgifter fr�n leverant�rer skall bevaras s�kert

6 � Kommunikation, informationsutbyte och lagrade uppgifter som r�r ett
upphandlings�rende skall bevaras s�kert.

�ppnande av anbud

7 � Den upphandlande enheten f�r inte ta del av inneh�llet i anbudsans�k-
ningarna och anbuden f�rr�n tidsfristen f�r att komma in med anbudsans�-
kan respektive anbud har g�tt ut.

F�rs�ndelser med anbud skall, samtidigt och s� snart som m�jligt efter an-

budstidens utg�ng, �ppnas vid en f�rr�ttning d�r minst tv� personer som ut-
setts av den upphandlande enheten skall delta. Anbuden skall f�ras upp i en
f�rteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i f�rr�ttningen. P� beg�-
ran av en anbudsgivare skall dessutom en av en handelskammare utsedd per-
son n�rvara. Kostnaderna f�r detta skall betalas av den som framst�llt beg�-
ran.

R�ttelse av fel, f�rtydligande och komplettering

8 � En upphandlande enhet f�r till�ta att en anbudss�kande eller anbudsgi-
vare r�ttar en uppenbar felskrivning eller felr�kning eller n�got annat uppen-
bart fel i anbudsans�kan eller anbudet.

Enheten f�r beg�ra att en anbudsans�kan eller ett anbud f�rtydligas eller

kompletteras om det kan ske utan risk f�r s�rbehandling eller konkurrensbe-
gr�nsning. Enheten f�r ocks� beg�ra att en leverant�r f�rtydligar eller kom-
pletterar handlingar som getts in och som avses i 10 och 11 kap.

Information till leverant�rer

Underr�ttelse om beslut

9 � En upphandlande enhet skall snarast m�jligt skriftligen underr�tta an-
budss�kandena och anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett
ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om sk�len f�r besluten.

En s�dan underr�ttelse skall l�mnas �ven n�r en upphandlande enhet be-

slutar att avbryta en upphandling f�r vilken det har g�tt ut inbjudan att l�mna
anbud samt vid beslut att g�ra om upphandlingen.

Upplysningar p� beg�ran av en leverant�r

10 � En upphandlande enhet skall till den anbudss�kande eller anbudsgi-
vare som beg�r det l�mna upplysningar om sk�len f�r att leverant�rens ans�-
kan har avslagits eller anbud f�rkastats.

En upphandlande enhet skall p� beg�ran av en anbudsgivare som har l�m-

nat ett godtagbart anbud l�mna upplysningar om utformningen av och de

background image

26

SFS 2007:1092

relativa f�rdelarna med det valda anbudet samt namnet p� den anbudsgivare
som tilldelats kontraktet eller parterna i ramavtalet.

Upplysningar enligt f�rsta och andra styckena skall l�mnas snarast m�j-

ligt och senast inom 15 dagar fr�n det att en skriftlig beg�ran kom in.

Anbudsgivare �r bunden av sitt anbud

11 � En upphandlande enhet skall i f�rfr�gningsunderlaget ange den tid
som en anbudsgivare skall vara bunden av sitt anbud. Vid �ppet f�rfarande
skall det anges i annonsen om upphandling.

En anbudsgivare �r bunden av sitt anbud �ven om anbudsgivaren har f�tt

underr�ttelse enligt 9 � f�rsta stycket eller upplysningar enligt 10 �.

Beslut om kvalificering av leverant�r

12 � En upphandlande enhet som har ett kvalificeringssystem enligt
11 kap. 2 � skall inom sk�lig tid pr�va en ans�kan fr�n en leverant�r om att
f� delta i systemet och underr�tta s�kanden om beslutet. Om beslutet inte
kommer att fattas inom fyra m�nader fr�n det att ans�kan gjordes, skall den
upphandlande enheten inom tv� m�nader underr�tta s�kanden om orsakerna
till att handl�ggningen kommer att ta l�ngre tid och ange n�r beslut kommer
att fattas.

Ans�kningar om att f� delta i kvalificeringssystemet f�r avsl�s endast med

till�mpning av s�dana kriterier som avses i 11 kap. 3 och 4 ��.

En s�kande vars ans�kan avslagits skall underr�ttas om beslutet och om

sk�len f�r detta s� snart som m�jligt och senast inom 15 dagar fr�n det att
beslutet fattats.

Underr�ttelse om att uteslutning �verv�gs

13 � Om en leverant�r har kvalificerat sig, f�r en upphandlande enhet som
har ett kvalificeringssystem utesluta leverant�ren endast med till�mpning av
s�dana kriterier som avses i 11 kap. 3 och 4 ��.

En upphandlande enhet f�r inte utesluta en leverant�r om inte leverant�-

ren dessf�rinnan underr�ttats om att det finns risk f�r uteslutning och om
sk�len f�r det. Underr�ttelsen skall ha skickats minst 15 dagar f�re den dag
d� beslut skall fattas.

Bevarande av information

14 � En upphandlande enhet skall bevara s�dan information om varje kon-
trakt som beh�vs f�r att vid ett senare tillf�lle kunna motivera beslut om

1. kvalificering och val av leverant�rer samt tilldelning av kontrakt,
2. till�mpning av f�rfaranden utan f�reg�ende annonsering om upphand-

ling enligt 4 kap. 2 �, och

3. till�mpning av best�mmelserna om att viss upphandling skall undantas

fr�n lagens till�mpningsomr�de.

N�r en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet som inte

omfattas av arkivlagen (1990:782) p� betryggande s�tt f�rvara anbudsans�k-

background image

27

SFS 2007:1092

ningar och anbud med tillh�rande beskrivningar, modeller och ritningar
samt anbudsf�rteckningar, sammanst�llningar och liknande.

Informationen och handlingarna skall bevaras minst fyra �r fr�n den dag

d� kontraktet tilldelades.

10 kap. Uteslutning av leverant�rer

Omst�ndigheter som skall medf�ra uteslutning av leverant�rer

1 � En upphandlande enhet som �r en upphandlande myndighet skall ute-
sluta en leverant�r fr�n att delta i ett kvalificeringssystem eller en upphand-
ling, om myndigheten f�r k�nnedom om att leverant�ren enligt en lagakraft-
vunnen dom �r d�md f�r brott som innefattar

1. s�dan brottslighet som avses i artikel 2.1 i r�dets gemensamma �tg�rd

98/733/RIF av den 21 december 1998 beslutad av r�det p� grundval av arti-
kel K 3 i f�rdraget om Europeiska unionen om att g�ra deltagande i en kri-
minell organisation i Europeiska unionens medlemsstater till ett brott

13,

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i r�dets akt av den 26 maj

1997 om utarbetande p� grundval av artikel K 3.2 c i f�rdraget om Europe-
iska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tj�nstem�n i
Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater �r del-
aktiga i

14, respektive artikel 3.1 i r�dets gemensamma �tg�rd 98/742/RIF av

den 22 december 1998 beslutad av r�det p� grundval av artikel K 3 i f�rdra-
get om Europeiska unionen r�rande korruption inom den privata sektorn

15,

3. bedr�geri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utar-

betats p� grundval av artikel K.3 i f�rdraget om Europeiska unionen, om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

16, eller

4. penningtv�tt enligt definitionen i artikel 1 i r�dets direktiv 91/308/EEG

av den 10 juni 1991 om �tg�rder f�r att f�rhindra att det finansiella systemet
anv�nds f�r tv�ttning av pengar

17, �ndrat genom Europaparlamentets och r�-

dets direktiv 2001/97/EG

18.

�r leverant�ren en juridisk person, skall leverant�ren uteslutas om en f�-

retr�dare f�r den juridiska personen har d�mts f�r brottet.

Om det finns grundad anledning anta att en leverant�r skall uteslutas med

st�d av f�rsta stycket, f�r myndigheten beg�ra att leverant�ren visar att det
inte finns n�gon grund f�r uteslutning.

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r en upphandlande myndighet avst� fr�n att

utesluta en leverant�r som d�mts f�r brottslighet enligt f�rsta stycket.

Omst�ndigheter som f�r medf�ra uteslutning av leverant�rer

2 � En upphandlande enhet som inte �r en upphandlande myndighet f�r p�
de grunder som anges i 1 � utesluta en leverant�r fr�n att delta i ett kvalifice-
ringssystem eller en upphandling.

13 EGT L 351, 29.12.1998, s. 1 (Celex 31998F0733).

14 EGT C 195, 25.6.1997, s. 1 (Celex 31997F0625/01/).

15 EGT L 358, 31.12.1998, s. 2 (Celex 31998F0742).

16 EGT C 316, 27.11.1995, s. 48 (Celex 31995F1127/03/).

17 EGT L 166, 28.6.1991, s. 77 (Celex 31991L0308).

18 EGT L 344, 28.12.2001, s. 76 (Celex 32001L0097).

background image

28

SFS 2007:1092

3 � En upphandlande enhet f�r, ut�ver vad som f�ljer av 1 och 2 ��, ute-
sluta en leverant�r fr�n att delta i ett kvalificeringssystem eller i en upphand-
ling, om leverant�ren

1. �r i konkurs eller likvidation, �r under tv�ngsf�rvaltning eller �r f�re-

m�l f�r ackord eller tills vidare har inst�llt sina betalningar eller �r underkas-
tad n�ringsf�rbud,

2. �r f�rem�l f�r ans�kan om konkurs, tv�ngslikvidation, tv�ngsf�rvalt-

ning, ackord eller annat liknande f�rfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom �r d�md f�r brott avseende yrkesut�v-

ningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesut�vningen och den upp-

handlande enheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina �ligganden avseende socialf�rs�kringsavgifter el-

ler skatt i det egna landet eller i det land d�r upphandlingen sker, eller

6. i n�got v�sentligt h�nseende har l�tit bli att l�mna beg�rda upplysningar

eller l�mnat felaktiga upplysningar som beg�rts med st�d av denna best�m-
melse.

�r leverant�ren en juridisk person, f�r leverant�ren uteslutas om en f�re-

tr�dare f�r den juridiska personen har d�mts f�r brott som avses i f�rsta
stycket 3 eller gjort sig skyldig till s�dant fel som avses i f�rsta stycket 4.

Enheten f�r beg�ra att en leverant�r visar att det inte finns n�gon grund

f�r att utesluta leverant�ren med st�d av f�rsta stycket 1, 2, 3 eller 5.

Intyg och bevis ang�ende leverant�r

4 � Den upphandlande enheten skall som bevis f�r att det inte finns grund
f�r att utesluta en leverant�r godta utdrag ur officiellt register eller annan
likv�rdig handling n�r det g�ller ett f�rh�llande som avses i 1 � eller 3 �
f�rsta stycket 1, 2 eller 3 och intyg fr�n beh�rig myndighet n�r det g�ller ett
f�rh�llande som avses i 3 � f�rsta stycket 5.

Om s�dana handlingar eller intyg som avses i f�rsta stycket inte utf�rdas i

leverant�rens hemland eller ursprungsland eller inte omfattar samtliga de
fall som avses i 1 � eller 3 � f�rsta stycket 13 kan de ers�ttas av en utsaga
som har avgetts p� heder och samvete eller av en likv�rdig �tg�rd.

Om en leverant�r �r registrerad i en officiell f�rteckning �ver godk�nda

leverant�rer i ett land inom EES, f�r det antas att leverant�ren uppfyller de
f�ruts�ttningar som anges i 1 � eller i 3 � f�rsta stycket 15.

11 kap. Kvalificering och urvalsbed�mning

Inledande best�mmelse

1 � Innan kontrakt tilldelas enligt 12 kap. skall den upphandlande enheten
kontrollera l�mpligheten hos de leverant�rer som inte har uteslutits enligt
10 kap. 1, 2 eller 3 �.

background image

29

SFS 2007:1092

Kvalificeringssystem

Uppr�ttande av ett kvalificeringssystem

2 � En upphandlande enhet f�r ha ett s�rskilt kvalificeringssystem f�r
urval p� f�rhand av leverant�rer som f�r delta i selektivt f�rfarande eller f�r-
handlat f�rfarande. En kvalificering f�r begr�nsas till deltagande i upphand-
lingar av en eller flera kategorier av byggentreprenader, varor och tj�nster.

Ett kvalificeringssystem kan omfatta flera kvalificeringsfaser.
N�r ett kvalificeringssystem uppr�ttas och till�mpas skall 7 kap. 5 �,

9 kap. 12 och 13 ��, 3, 4, 6 och 1112 �� i detta kapitel samt 12 kap. till�m-
pas.

Fastst�llande av kriterier och regler f�r kvalificeringssystem

3 � Den upphandlande enheten skall ange kriterier och regler f�r urval till
ett kvalificeringssystem, och i den utstr�ckning som framg�r av 10 kap.,
grunder f�r uteslutning fr�n ett s�dant system. Detta kan g�ras genom en
h�nvisning till andra f�retags kvalificeringssystem.

Kriterierna och reglerna skall tillhandah�llas den leverant�r som beg�r

det.

En leverant�r kan n�r som helst kan ans�ka om att bli kvalificerad.
Kriterierna och villkoren f�r urval f�r vid behov uppdateras. Ber�rda leve-

rant�rer skall underr�ttas om de �ndringar som gjorts.

Tekniska specifikationer

4 � Om de kriterier och regler som avses i 3 � omfattar tekniska specifika-
tioner, skall best�mmelserna i 6 kap. 18 �� till�mpas i fr�ga om s�dana spe-
cifikationer.

Tillg�ng till andra f�retags kapacitet

5 � N�r de kriterier och regler f�r kvalificering som avses i 3 � innefattar
krav som r�r leverant�rernas ekonomiska, tekniska eller yrkesm�ssiga kapa-
citet f�r en leverant�r vid behov �beropa andra f�retags kapacitet, f�rm�ga
eller kunnande. Leverant�ren skall genom att tillhandah�lla ett �tagande fr�n
f�retagen i fr�ga eller p� annat s�tt visa att leverant�ren kommer att f�rfoga
�ver n�dv�ndiga resurser under hela den period under vilken kvalificerings-
systemet �r giltigt.

F�rteckning �ver leverant�rer

6 � De leverant�rer som av den upphandlande enheten ansetts kvalifice-
rade att delta i kvalificeringssystemet skall f�ras upp i en f�rteckning, som
enligt 9 kap. 14 � skall bevaras. Av f�rteckningen skall det framg� om en
leverant�rs kvalificering �r begr�nsad till deltagande i upphandlingar av en
eller flera kategorier av byggentreprenader, varor, och tj�nster.

background image

30

SFS 2007:1092

Kvalificerad leverant�r skall v�ljas

7 � Om upphandling sker med hj�lp av ett kvalificeringssystem, skall
anbudsgivarna i ett selektivt f�rfarande eller deltagarna i ett f�rhandlat f�r-
farande v�ljas ut bland de anbudss�kande som kvalificerat sig enligt detta
system.

Kvalitativa urvalskriterier

Fastst�llande av urvalskriterier

8 � Vid �ppet f�rfarande skall en upphandlande enhet se till att urvalskrite-
rierna �r tillg�ngliga f�r de presumtiva leverant�rerna.

Om urvalskriterierna innefattar krav som r�r leverant�rernas ekonomiska,

tekniska eller yrkesm�ssiga kapacitet f�r andra f�retags kapacitet �beropas
enligt 5 �.

De kriterier och regler som anges skall i den utstr�ckning som framg�r av

10 kap. innefatta grunder f�r uteslutning fr�n att delta i en upphandling.

Val av anbudss�kande vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande

9 � Vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande skall en upphandlande enhet
v�lja ut eller utesluta leverant�rer enligt de kriterier och grunder som enhe-
ten angett och gjort tillg�ngliga f�r ber�rda leverant�rer.

Begr�nsning av antalet anbudss�kande vid selektivt och f�rhandlat
f�rfarande

10 � Vid selektivt eller f�rhandlat f�rfarande f�r den upphandlande enhe-
ten anv�nda kriterier som grundas p� ett objektivt behov av att minska anta-
let anbudss�kande till en niv� som kan anses rimlig med h�nsyn till s�rskilda
f�rh�llanden i samband med upphandlingen och p� de resurser som beh�vs
f�r dess genomf�rande. De utvalda anbudss�kandena skall dock vara s�
m�nga att effektiv konkurrens kan uppn�s.

Kvalitetss�kringsstandarder

11 � Om en upphandlande enhet kr�ver att leverant�ren visar upp ett intyg
utf�rdat av ett oberoende organ om att leverant�ren iakttar vissa kvalitets-
s�kringsstandarder, skall enheten h�nvisa till kvalitetss�kringssystem som
bygger p� relevanta europeiska standarder p� omr�det och vilka kvalitets-
s�kringssystem �r certifierade av organ som uppfyller europeiska standarder
f�r certifiering.

Enheten skall godk�nna likv�rdiga intyg fr�n andra organ som �r etable-

rade inom EES. Den skall �ven godta andra bevis p� likv�rdiga kvalitetss�k-
rings�tg�rder som l�mnas av leverant�rer.

Standarder f�r milj�ledning

12 � N�r det g�ller byggentreprenad- eller tj�nstekontrakt kan en upphand-
lande enhet, n�r det beh�vs, kr�va att leverant�rerna anger de �tg�rder f�r

background image

31

SFS 2007:1092

milj�ledning som de kommer att till�mpa n�r kontraktet fullg�rs, f�r att d�r-
igenom kontrollera deras tekniska f�rm�ga.

Om den upphandlande enheten i ett s�dant fall kr�ver att f� tillg�ng till ett

av ett oberoende organ uppr�ttat certifikat som intygar att leverant�ren upp-
fyller vissa milj�ledningsstandarder, skall enheten h�nvisa till Europaparla-
mentets och r�dets f�rordning (EG) nr 761/2001 av den 19 mars 2001 om
frivilligt deltagande f�r organisationer i gemenskapens milj�lednings- och
milj�redovisningsordning

19 (EMAS) eller till milj�ledningsstandarder som

bygger p� relevanta europeiska eller internationella standarder. Milj�led-
ningsstandarderna skall vara certifierade av organ som uppfyller gemen-
skapslagstiftningen eller relevanta europeiska eller internationella standar-
der f�r certifiering.

Enheten skall godta likv�rdiga intyg fr�n andra organ som �r etablerade

inom EES. Den skall �ven godta andra bevis p� likv�rdiga milj�lednings�t-
g�rder som l�mnas av leverant�rerna.

12 kap. Tilldelning av kontrakt

Alternativa grunder f�r tilldelning av kontrakt

1 � En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga f�r den upphand-

lande enheten, eller

2. det anbud som inneh�ller det l�gsta priset.
Vid bed�mningen av vilket anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelak-

tiga, skall enheten ta h�nsyn till olika kriterier som �r kopplade till f�rem�let
f�r kontraktet, s�som pris, leverans- eller genomf�randetid, milj�egenska-
per, driftkostnader, kostnadseffektivtet, kvalitet, estetiska, funktionella och
tekniska egenskaper, service och tekniskt st�d.

En upphandlande enhet skall i annonsen om upphandlingen eller i f�rfr�g-

ningsunderlaget ange vilken grund f�r tilldelning av kontraktet som kommer
att till�mpas.

Viktning av kriterier

2 � Den upphandlande enheten skall ange hur s�dana kriterier som avses i
1 � andra stycket kommer att viktas inb�rdes vid bed�mningen av vilket an-
bud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga. Kriterieviktningen f�r anges
som intervall med en l�mplig st�rsta till�tna spridning.

Om det enligt den upphandlande enheten inte �r m�jligt att ange vikt-

ningen av de olika kriterierna, skall dessa anges i fallande prioritetsordning.

Viktningen av kriterierna eller kriteriernas prioritetsordning skall anges i
1. annonsen om upphandlingen,
2. f�rfr�gningsunderlaget,
3. en inbjudan om att bekr�fta intresse som avses i 8 kap. 14 �, eller
4. en inbjudan att l�mna anbud eller att delta i f�rhandlingar.

19 EGT L 114, 24.04.2001, s. 1 (Celex 32001R0761).

background image

32

SFS 2007:1092

Onormalt l�ga anbud

3 � En upphandlande enhet f�r f�rkasta ett anbud om den finner att priset
�r onormalt l�gt. Anbudet f�r dock f�rkastas f�rst sedan enheten skriftligen
beg�rt en f�rklaring till det l�ga anbudet och inte f�tt ett tillfredsst�llande
svar.

En beg�ran om f�rklaring kan g�lla
1. om anbudsgivaren kan utnyttja s�rskilt kostnadseffektiva metoder att

fullg�ra kontraktet,

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska l�sningar eller ovanligt gynn-

samma f�rh�llanden f�r att fullg�ra kontraktet,

3. egenarten hos de varor, tj�nster eller byggentreprenader som f�resl�s av

anbudsgivaren,

4. om anbudsgivaren iakttar de best�mmelser om arbetarskydd och arbets-

f�rh�llanden som g�ller p� den ort d�r kontraktet skall fullg�ras, och

5. om anbudsgivaren f�tt m�jlighet att erh�lla statligt st�d.
Den upphandlande enheten skall ge anbudsgivaren tillf�lle att yttra sig

�ver enhetens sk�l f�r att f�rkasta anbudet med beaktande av de l�mnade
f�rklaringarna.

4 � Om en upphandlande enhet finner att ett anbud �r onormalt l�gt p�
grund av att anbudsgivaren har f�tt statligt st�d, f�r enheten beg�ra en f�r-
klaring av anbudsgivaren. Kan anbudsgivaren inte efter en s�dan beg�ran
och inom en sk�lig tidsfrist som angetts av den upphandlande enheten visa
att det �r fr�ga om ett med EG-f�rdraget f�renligt st�d, f�r anbudet f�rkas-
tas.

En upphandlande enhet som f�rkastar ett anbud enligt f�rsta stycket skall

underr�tta Europeiska gemenskapernas kommission om det.

13 kap. Projektt�vlingar p� tj�nsteomr�det

Till�mpningsomr�det

1 � Detta kapitel skall till�mpas p� projektt�vlingar som

1. ing�r i ett f�rfarande f�r tilldelning av ett tj�nstekontrakt, eller
2. innefattar priser eller ers�ttningar till deltagarna.
F�rsta stycket g�ller endast om tr�skelv�rdet uppg�r till minst det belopp

som framg�r av 2 �.

Tr�skelv�rden f�r projektt�vlingar

2 � Tr�skelv�rdet vid projektt�vlingar �r de v�rden som Europeiska
gemenskapernas kommission vid varje tid har beslutat eller l�mnat medde-
lande om.

Regeringen tillk�nnager i Svensk f�rfattningssamling tr�skelv�rdena i

euro och svenska kronor.

3 � Tr�skelv�rdet vid projektt�vlingar som ing�r i en tj�nsteupphandling
skall ber�knas till v�rdet av tj�nstekontraktet med i f�rekommande fall till-
l�gg f�r v�rdet av det tj�nstekontrakt som senare kan tilldelas vinnaren eller

background image

33

SFS 2007:1092

en av vinnarna i t�vlingen. I v�rdet skall �ven de priser och ers�ttningar som
skall betalas till deltagarna inr�knas.

Val av deltagare

4 � En projektt�vling f�r begr�nsas till ett visst antal t�vlingsdeltagare.
Den upphandlande enheten skall ange kriterier f�r urvalet av deltagare.

Antalet t�vlingsdeltagare som inbjuds skall vara s� stort att effektiv kon-

kurrens uppn�s.

Annonsering

5 � En upphandlande enhet som avser att anordna en projektt�vling skall
annonsera t�vlingen och resultatet av denna (efterannonsering).

Kommunikation och information

6 � I fr�ga om kommunikation och information skall best�mmelserna i
9 kap. 16 �� och 7 � f�rsta stycket till�mpas p� motsvarande s�tt p� pro-
jektt�vlingar.

7 � Resultatet av en projektt�vling skall s�ndas till Europeiska gemenska-
pernas kommission inom tv� m�nader efter det att projektt�vlingen har av-
slutats.

Juryn och dess sammans�ttning

8 � En jury skall utse vinnande bidrag i en projektt�vling. Ledam�terna i
juryn skall vara fysiska personer som �r oberoende i f�rh�llande till delta-
garna i projektt�vlingen. Om det kr�vs s�rskilda yrkesm�ssiga kvalifikatio-
ner f�r att f� delta i en projektt�vling, skall minst en tredjedel av ledam�-
terna i juryn ha motsvarande kvalifikationer.

Juryns beslut

9 � Juryn skall vara sj�lvst�ndig i sina yttranden och beslut.

Ett t�vlingsbidrag f�r presenteras f�r juryn endast p� ett s�dant s�tt att det

inte framg�r vem som har l�mnat ett enskilt bidrag. Anonymiteten skall
g�lla fram till dess juryn har l�mnat sitt yttrande eller meddelat sitt beslut.

Vid granskningen f�r endast de kriterier som angetts i annonsen om pro-

jektt�vlingen beaktas.

10 � Juryn skall l�mna ett av ledam�terna undertecknat protokoll i vilket
t�vlingsbidragen rangordnas. Protokollet skall inneh�lla en motivering till
rangordningen samt de kommentarer och klarg�randen som det kan finnas
behov av att g�ra.

T�vlingsdeltagarna kan vid behov uppmanas av juryn att besvara fr�gor

som juryn har noterat i protokollet i syfte att klarg�ra projektets alla aspek-
ter.

background image

34

SFS 2007:1092

Fullst�ndiga protokoll skall uppr�ttas �ver dialogen mellan ledam�terna i

juryn och t�vlingsdeltagarna.

14 kap. Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land

Till�mpningsomr�det

1 � F�r anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, med vilket
Europeiska gemenskapen inte har slutit avtal som tillf�rs�krar f�retag fr�n
gemenskapen j�mf�rbart och faktiskt tilltr�de till marknaden i detta tredje
land, till�mpas 2 och 3 ��.

Best�mmelserna i 13 �� till�mpas inte om n�got annat f�ljer av �tagan-

den som gemenskapen eller Sverige har med tredje land.

Anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land f�r f�rkastas

2 � En upphandlande enhet f�r vid tilldelning av varukontrakt f�rkasta ett
anbud som omfattar varor med ursprung i tredje land, om andelen s�dana va-
ror, best�md enligt r�dets f�rordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inr�ttandet av en tullkodex f�r gemenskapen

20 uppg�r till mer �n

h�lften av det totala v�rdet av de varor som anbudet omfattar.

Med vara avses �ven programvara f�r anv�ndning i ett telekommunika-

tionsn�t.

F�retr�de vid flera likv�rdiga anbud

3 � Om prisskillnaden mellan tv� eller flera anbud inte �r st�rre �n tre pro-
cent och anbuden i �vrigt �r likv�rdiga vid en bed�mning enligt 12 kap. 1 �,
skall f�retr�de ges anbud som inte kan f�rkastas med st�d av 2 �.

15 kap. Upphandling som inte omfattas av direktivet

Till�mpningsomr�det

1 � Detta kapitel g�ller f�r s�dan upphandling som avses i 1 kap. 2 � andra
stycket.

Till�mpliga best�mmelser

2 � Vid upphandling enligt detta kapitel till�mpas �ven 1 kap., 2 kap.,
5 kap. och 16 kap. 110 ��.

Vid upphandling som avser tj�nster som anges i bilaga 3 (B-tj�nster) till-

l�mpas �ven 6 kap. 18 ��, om v�rdet av kontraktet uppg�r till minst till-
l�mpligt tr�skelv�rde i 3 kap.

En upphandlande enhet f�r publicera annonser om upphandlingar p� det

s�tt som g�ller f�r upphandlingar enligt 7 kap.

20 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

background image

35

SFS 2007:1092

Upphandlingsf�rfaranden

3 � En upphandling enligt detta kapitel skall g�ras genom f�renklat f�r-
farande eller urvalsf�rfarande.

Direktupphandling f�r dock anv�ndas om kontraktets v�rde �r l�gt eller

om det finns synnerliga sk�l. Den upphandlande enheten skall vid behov
besluta riktlinjer f�r anv�ndning av s�dant f�rfarande.

Annonsering vid f�renklat f�rfarande

4 � Vid f�renklat f�rfarande skall den upphandlande enheten beg�ra anbud
genom annons i en elektronisk databas, som �r allm�nt tillg�nglig, eller
genom annons i annan form som m�jligg�r effektiv konkurrens.

Beg�ran om anbud utan f�reg�ende annonsering

5 � En upphandlande enhet f�r utan f�reg�ende annonsering beg�ra anbud
genom att skicka en skrivelse till endast en leverant�r om

1. det vid annonserat f�renklat f�rfarande inte l�mnats n�gra anbud eller

inte l�mnats n�gra l�mpliga anbud och under f�ruts�ttning att kontraktsvill-
koren i f�rfr�gningsunderlaget inte �ndras v�sentligt,

2. det g�ller varor som framst�lls enbart f�r forsknings-, utvecklings-, ex-

periment- eller studie�ndam�l och under f�ruts�ttning att framst�llningen
inte sker i vinstsyfte eller f�r att t�cka forsknings- och utvecklingskostnader,

3. det som skall upphandlas av tekniska eller konstn�rliga sk�l eller p�

grund av ensamr�tt kan levereras av endast en viss leverant�r, eller

4. det g�ller ytterligare leveranser fr�n den ursprungliga leverant�ren,

avsedda antingen som delers�ttning f�r eller till�gg till tidigare leveranser
och ett byte av leverant�r skulle medf�ra osk�liga tekniska eller ekonomiska
ol�genheter.

Annonsering vid urvalsf�rfarande

6 � Vid till�mpning av urvalsf�rfarande skall den upphandlande enheten
publicera en ans�kningsinbjudan genom annons i en elektronisk databas,
som �r allm�nt tillg�nglig.

Av inbjudan skall det framg�
1. hur en anbudsans�kan f�r l�mnas och
2. den dag ans�kan senast skall ha kommit in.
Enheten f�r i sin inbjudan ange det antal leverant�rer som den avser att

bjuda in. Antalet skall best�mmas med h�nsyn till arten av det som skall
upphandlas och vara tillr�ckligt stort f�r att effektiv konkurrens skall upp-
n�s.

F�rfr�gningsunderlag

7 � Best�mmelserna i 6 kap. 4 och 7 �� om uppgifter i de tekniska specifi-
kationerna respektive milj�m�rken g�ller vid upphandling som avses i detta
kapitel.

background image

36

SFS 2007:1092

Av f�rfr�gningsunderlaget skall det framg� om ett anbud kan komma att

antas utan f�reg�ende f�rhandling.

En leverant�r som inte s�rskilt tillfr�gats har r�tt att p� beg�ran f� f�rfr�g-

ningsunderlaget p� samma villkor som andra leverant�rer.

Kommunikationsmedel vid upphandling

8 � Best�mmelserna i 9 kap. 16 �� och 7 � f�rsta stycket g�ller f�r
anbudsans�kningar och anbud vid upphandling som avses i detta kapitel.

Tidsfrister f�r att l�mna anbudsans�kningar och anbud

9 � Anbudss�kande och anbudsgivare skall ges sk�lig tid att komma in
med ans�kningar eller anbud. Tiden f�r att f� komma in med anbudsans�k-
ningar f�r dock aldrig vara kortare �n tio dagar fr�n den dag d� ans�knings-
inbjudan blev publicerad enligt 6 �.

Inneh�ll i annonser, m.m.

10 � I en annons enligt 4 �, en skrivelse enligt 5 � eller ett f�rfr�gnings-
underlag enligt 7 � skall det anges

1. hur anbud f�r l�mnas,
2. den dag d� anbud senast skall ha kommit in, och
3. den dag till och med vilken anbudet skall vara bindande.

Mottagande och �ppnande av anbud

11 � F�rs�ndelser med anbud skall, s� snart som m�jligt efter anbuds-
tidens utg�ng, �ppnas vid en f�rr�ttning d�r minst tv� personer som utsetts
av den upphandlande enheten skall delta. Anbuden skall f�ras upp i en f�r-
teckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i f�rr�ttningen. P� beg�ran
av en anbudsgivare skall dessutom en person som utsetts av en handelskam-
mare n�rvara. Kostnaderna f�r detta skall betalas av den som framst�llt
beg�ran.

Anbuden skall �ppnas samtidigt.

R�ttelse av fel, f�rtydligande och komplettering

12 � En upphandlande enhet f�r till�ta att en anbudss�kande eller anbuds-
givare r�ttar en uppenbar felskrivning eller felr�kning eller n�got annat
uppenbart fel i anbudsans�kan eller anbudet.

Enheten f�r beg�ra att en ans�kan eller ett anbud f�rtydligas eller komplet-

teras om det kan ske utan risk f�r s�rbehandling eller konkurrensbegr�nsning.

Kontroll och uteslutning av leverant�rer

13 � En upphandlande enhet som �r en upphandlande myndighet skall ute-
sluta en anbudss�kande eller anbudsgivare fr�n deltagande i en upphandling
i enlighet med det som f�reskrivs i 10 kap. 1 �.

background image

37

SFS 2007:1092

En anbudss�kande eller anbudsgivare f�r uteslutas fr�n deltagande i en

upphandling enligt 10 kap. 2 och 3 ��.

En upphandlande enhet som av leverant�ren beg�r upplysningar om f�r-

h�llanden som avses i f�rsta och andra styckena skall i f�rfr�gningsunder-
laget, annonsen eller skrivelsen ange p� vilket s�tt leverant�ren kan l�mna
upplysningarna.

S�rskilda villkor f�r fullg�rande av kontrakt

14 � En upphandlande enhet f�r st�lla s�rskilda sociala, milj�m�ssiga och
andra villkor f�r hur kontrakt skall fullg�ras. Dessa skall anges i annonsen
om upphandling, i ans�kningsinbjudan eller i f�rfr�gningsunderlaget.

Pr�vning av anbudsans�kningar och anbud

15 � En upphandlande enhet skall pr�va alla de anbudsans�kningar och
anbud som har kommit in i r�tt tid, om inte n�got annat f�ljer av andra
stycket eller 13 �.

En upphandlande enhet f�r f�rkasta en ans�kan eller ett anbud av samma

sk�l som en enhet f�r utesluta en anbudss�kande eller anbudsgivare enligt
13 � f�rsta och andra styckena.

Alternativa grunder f�r tilldelning av kontrakt

16 � En upphandlande enhet skall anta antingen

1. det anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga f�r den upphand-

lande enheten, eller

2. det anbud som har l�gst pris.
Bed�mningen av vilket anbud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga

skall g�ras enligt 12 kap. 1 � andra stycket.

Den upphandlande enheten skall antingen ange hur de olika kriterierna

som avses i 12 kap. 1 � andra stycket viktas vid bed�mningen av vilket an-
bud som �r det ekonomiskt mest f�rdelaktiga eller ange kriterierna i fallande
prioritetsordning. Kriterieviktningen f�r anges som intervall med en l�mplig
st�rsta till�tna spridning.

Kriterieviktningen eller prioritetsordningen skall anges i annonsen om

upphandling, i ans�kningsinbjudan eller i f�rfr�gningsunderlaget.

Onormalt l�ga anbud

17 � Den upphandlande enheten f�r f�rkasta ett anbud om den finner att
priset �r onormalt l�gt. Anbudet f�r dock f�rkastas f�rst sedan enheten
skriftligen beg�rt f�rklaring till det l�ga anbudet och inte f�tt tillfredsst�l-
lande svar.

Dokumentation, underr�ttelse och f�rvaring av handlingar

18 � En upphandlande enhet skall anteckna sk�len f�r sina beslut och
annat av betydelse vid upphandlingen. Detta g�ller dock inte vid tilldelning
av kontrakt som avser l�gt v�rde.

5 SFS 2007:1073-1109

background image

38

SFS 2007:1092

19 � Vid f�renklat f�rfarande och urvalsf�rfarande skall den upphand-
lande enheten till anbudss�kande och anbudsgivare l�mna underr�ttelse om
de beslut som avses i 9 kap. 9 � och s�dana upplysningar som avses i 9 kap.
10 �.

Vid direktupphandling och vid tilldelning av kontrakt som avses i 1 kap.

2 � andra stycket 3 skall den upphandlande enheten, n�r beslut om leveran-
t�r och anbud fattats, underr�tta anbudsgivarna om beslutet snarast m�jligt.

En anbudsgivare �r bunden av sitt anbud �ven om anbudsgivaren har f�tt

s�dan underr�ttelse eller s�dana upplysningar som avses i f�rsta stycket.

20 � N�r en upphandling har avslutats skall en upphandlande enhet som
inte omfattas av arkivlagen (1990:782) p� betryggande s�tt f�rvara anbud
och anbudsans�kningar med tillh�rande beskrivningar, modeller och rit-
ningar samt anbudsf�rteckningar, sammanst�llningar och liknande.

Handlingarna skall bevaras minst fyra �r fr�n den dag d� kontraktet tillde-

lades.

Meddelande till kommissionen om resultatet av en upphandling av B-
tj�nster

21 � Om ett kontrakt som avser tj�nster enligt bilaga 3 (B-tj�nster) uppg�r
till minst till�mpligt tr�skelv�rde i 3 kap., skall den upphandlande enheten
senast inom 60 dagar efter det att kontraktet tilldelats meddela Europeiska
gemenskapernas kommission om det. I meddelandet skall den upphandlande
enheten ange om den godk�nner att meddelandet publiceras.

Upphandling som r�r rikets s�kerhet m.m.

22 � I fr�ga om kontrakt som avses i 1 kap. 2 � andra stycket 3 f�r reger-
ingen i enskilda fall meddela beslut om

1. undantag fr�n best�mmelserna om annonsering i detta kapitel, och
2. de undantag i �vrigt fr�n best�mmelserna i detta kapitel som �r n�dv�n-

diga med h�nsyn till f�rsvars- och s�kerhetspolitiska intressen.

H�rut�ver f�r regeringen i enskilda fall �verl�ta till en upphandlande en-

het att sj�lv besluta om s�dana undantag som avses i f�rsta stycket.

Projektt�vlingar

23 � Best�mmelserna i 13 kap. 1 � f�rsta stycket, 4, 6 och 810 �� g�ller
�ven f�r projektt�vlingar som understiger tr�skelv�rdet i 13 kap. 2 �, om
inte t�vlingen avser l�gt v�rde.

Vid anordnande av projektt�vlingar skall 3 � till�mpas. En projektt�vling

skall annonseras enligt 4 eller 6 �.

Om ett kontrakt enligt t�vlingsreglerna skall tilldelas vinnaren eller en av

vinnarna, skall vinnaren respektive vinnarna inbjudas att delta i f�rhand-
lingar.

background image

39

SFS 2007:1092

16 kap. �verpr�vning, skadest�nd m.m.

�verpr�vning

1 � En leverant�r som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada
enligt 2 � f�r i en framst�llning till allm�n f�rvaltningsdomstol ans�ka om
�tg�rder enligt den paragrafen.

Vid direktupphandling f�r en ans�kan enligt f�rsta stycket inte pr�vas

efter den tidpunkt d� det finns ett avtal om upphandlingen.

Vid till�mpning av ett annat f�rfarande �n som avses i andra stycket f�r en

ans�kan inte pr�vas efter den tidpunkt d� det finns ett kontrakt. Den f�r dock
pr�vas till dess att tio dagar g�tt fr�n det att

1. den upphandlande enheten l�mnat underr�ttelse enligt 9 kap. 9 � till

anbudss�kandena eller anbudsgivarna, eller

2. r�tten, om den har fattat ett interimistiskt beslut, upph�vt det beslutet.
Det som s�gs i tredje stycket andra meningen g�ller inte vid tilldelning av

kontrakt som

1. avses i 1 kap. 2 � andra stycket 3, om det har gjorts ett undantag fr�n

best�mmelsen med st�d av 15 kap. 22 �, eller

2. det �r absolut n�dv�ndigt att genomf�ra upphandlingen med s�dan syn-

nerlig br�dska som �r orsakad av omst�ndigheter som inte kunnat f�rutses
av den upphandlande enheten och inte heller kan h�nf�ras till denna.

Felaktig upphandling

2 � Om den upphandlande enheten har brutit mot de grundl�ggande princi-
perna i 1 kap. 24 � eller n�gon annan best�mmelse i denna lag och detta har
medf�rt att leverant�ren lidit eller kan komma att lida skada, skall r�tten be-
sluta att upphandlingen skall g�ras om eller att den f�r avslutas f�rst sedan
r�ttelse gjorts. R�tten f�r vid vite f�rbjuda den upphandlande enheten att
forts�tta upphandlingen utan att avhj�lpa bristerna.

R�tten f�r omedelbart besluta att upphandlingen inte f�r avslutas innan

n�got annat har beslutats. R�tten f�r dock l�ta bli att fatta ett s�dant interi-
mistiskt beslut, om den skada eller ol�genhet som �tg�rden skulle medf�ra
kan bed�mas vara st�rre �n skadan f�r leverant�ren.

3 � Ett m�l som avser �tg�rder enligt 2 � f�r inte avg�ras slutligt s� l�nge
medlingsf�rfarande enligt 12 och 13 �� p�g�r.

Beh�rig domstol

4 � En ans�kan enligt 1 � skall g�ras hos den l�nsr�tt i vars domkrets den
upphandlande enheten har sitt hemvist.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

F�rbud mot �verklagande

5 � Ett beslut som denna lag �r till�mplig p� f�r inte �verklagas med st�d
av 10 kap. kommunallagen (1991:900).

background image

40

SFS 2007:1092

Skadest�nd

6 � En upphandlande enhet som inte f�ljt best�mmelserna i denna lag skall
ers�tta d�rigenom uppkommen skada f�r leverant�r.

7 � Anbudsgivare eller anbudss�kande som deltagit i en upphandling �r
ber�ttigad till ers�ttning f�r kostnader f�r att f�rbereda anbud och i �vrigt
delta i upphandlingen, om �sidos�ttandet av best�mmelserna i denna lag
menligt har p�verkat hans eller hennes m�jligheter att tilldelas kontraktet.

8 � Talan om skadest�nd skall v�ckas vid allm�n domstol inom ett �r fr�n
den tidpunkt som f�ljer av 1 � andrafj�rde styckena. V�cks inte talan i tid,
�r r�tten till skadest�nd f�rlorad.

Tillsyn

9 � Regeringen meddelar f�reskrifter om vilken myndighet som ut�var
tillsyn �ver upphandling enligt denna lag.

Vid sin tillsyn f�r myndigheten inh�mta alla n�dv�ndiga upplysningar

fr�n upphandlande enheter. Upplysningarna skall i f�rsta hand inh�mtas ge-
nom skriftligt f�rfarande. Om det p� grund av materialets omf�ng, br�dska
eller n�got annat f�rh�llande �r l�mpligare, f�r upplysningarna inh�mtas ge-
nom bes�k hos den upphandlande enheten.

10 � En upphandlande enhet �r skyldig att tillhandah�lla de upplysningar
som tillsynsmyndigheten beg�r f�r sin tillsyn.

Granskning

11 � En upphandlande enhet kan p� egen beg�ran f� sina rutiner f�r upp-
handling granskade av en oberoende granskare i syfte att bed�ma om ruti-
nerna st�mmer �verens med Europeiska gemenskapernas upphandlings-
regler och denna lag.

Granskaren skall genomf�ra granskningen enligt europeisk standard och,

efter att ha f�rs�krat sig om att eventuella brister r�ttats till, utf�rda ett intyg
om att rutinerna st�mmer �verens med denna lag.

Styrelsen f�r ackreditering och teknisk kontroll ackrediterar granskare.

Vid ackrediteringen till�mpas best�mmelserna i lagen (1992:1119) om tek-
nisk kontroll.

Kostnaderna f�r granskningen skall betalas av den upphandlande enheten.

Medling

12 � �ven om en ans�kan enligt 1 � har gjorts, f�r en anbudsgivare eller
anbudss�kande som anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada p�
grund av att en upphandlande enhet under p�g�ende upphandling inte f�ljer
best�mmelserna i denna lag beg�ra medling hos Europeiska gemenskaper-
nas kommission. Framst�llning om medling kan ocks� ges in till tillsyns-
myndigheten, som omedelbart skall �verl�mna framst�llningen till kommis-
sionen.

background image

41

SFS 2007:1092

13 � Den upphandlande enheten skall meddela Europeiska gemenskaper-
nas kommission om den vill delta i medlingsf�rfarandet och dessutom om
n�gon ans�kan har gjorts enligt 1 � eller talan om skadest�nd v�ckts.

Var och en av deltagarna i ett medlingsf�rfarande skall godk�nna den

medlare som kommissionen valt samt utse ytterligare en medlare vardera.

Medlarna f�r anlita h�gst tv� experter. Kommissionen och deltagarna har

r�tt att inte godk�nna de experter som anlitas av medlarna.

Den som har beg�rt medling, upphandlande enhet, anbudss�kande eller

anbudsgivare som deltagit i upphandlingen skall ges tillf�lle att muntligen
eller skriftligen delta i medlingen.

14 � Om inte n�got annat avtalas skall deltagarna i ett medlingsf�rfarande
b�ra sina egna kostnader och i lika delar b�ra �vriga kostnader f�r f�rfaran-
det.

Deltagarna har r�tt att n�r som helst beg�ra att medlingsf�rfarandet skall

st�llas in.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2008.
2. Best�mmelserna i 1 kap. 9 � till�mpas p� upphandlingar som p�b�rjas

efter utg�ngen av �r 2008.

3. Best�mmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall

till�mpas p� upphandlingar som har p�b�rjats f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

FREDRIK REINFELDT

MATS ODELL
(Finansdepartementet)

6 SFS 2007:1073-1109

background image

42

SFS 2007:1092

Bilaga 1

F�rteckning �ver byggentreprenadkontrakt

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Ben�mning

Anm.

CPV-kod

45

Byggverksamhet

Omfattar:
 nybyggnad, renovering
och normal reparation

45000000

45.1

Mark- och grund-
arbeten

45100000

45.11

Rivning av hus;
markarbeten

Omfattar:
 rivning och rasering av
byggnader och andra an-
l�ggningar
 r�jning av byggplatser
 markarbeten:
schaktning, deponering,
nivellering och planering
av byggplatser, dikesgr�v-
ning, bergrensning,
spr�ngning etc.
 iordningst�llande av
gruvarbetsplatser: avt�ck-
ning samt annat iordning-
st�llande av �gor och
platser som inneh�ller mi-
neraler
Omfattar �ven:
 dr�nering av byggplat-
ser
 dr�nering av jordbruks-
eller skogsbruksmark

45110000

45.12

Markunders�kning Omfattar:

 provborrning och tag-
ning av k�rnprov f�r byg-
gande, f�r geofysiska,
geologiska eller liknande
�ndam�l
Omfattar inte:
 borrning av k�llor f�r
produktion av r�petro-
leum eller naturgas, jfr
11.20
 brunnsborrning, jfr
45.25
 schakts�nkning, jfr
45.25
 sp�rning av olje- och na-
turgasf�lt, utf�rande av
geofysiska, geologiska
och seismiska unders�k-
ningar, jfr 74.20

45120000

background image

43

SFS 2007:1092

45.2

Bygg- och anl�gg-
ningsarbeten

45200000

45.21

Uppf�rande av hus
och andra byggnads-
verk

Omfattar:
 byggande av alla slags
byggnader
 byggande av anl�gg-
ningar inom v�g- och vat-
tenbyggnad o.d.:
 broar, inklusive s�dana
f�r upph�jda v�gar, via-
dukter, tunnlar och tun-
nelbanor
 r�rledningar f�r fj�rr-
transport, fj�rrn�t f�r el
och telekommunikation
 r�rledningar i t�tort, t�t-
ortsn�t f�r el och telekom-
munikation samt d�rmed
f�rknippade arbeten
 montering och uppf�-
rande p� plats av monte-
ringsf�rdiga byggnader
Omfattar inte:
 tj�nster i anslutning till
r�petroleum- och natur-
gasutvinning, jfr 11.20
 uppf�rande av kom-
pletta prefabricerade an-
l�ggningar fr�n
egentillverkade delar som
inte �r av betong, jfr av-
delning 20, 26 och 28
 anl�ggning av stadion,
simbass�nger, idrottshal-
lar, tennisbanor, golfba-
nor eller andra
idrottsanl�ggningar, ex-
klusive uppf�rande av
byggnader, jfr 45.23
 bygginstallationer, jfr
45.3
 slutbehandling av bygg-
nader, jfr 45.4
 arkitektverksamhet och
teknisk konsultverksam-
het, jfr 74.20
 projektledning f�r byg-
gande, jfr 74.20

45210000

45.22

Takarbeten Omfattar:

 byggande av tak
 takt�ckning
 impregnering

45220000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Ben�mning

Anm.

CPV-kod

background image

44

SFS 2007:1092

45.23

Anl�ggning av v�-
gar, flygf�lt och
idrottsanl�ggningar

Omfattar:
 anl�ggning av v�gar, ga-
tor samt andra k�r- och
g�ngv�gar
 anl�ggning av j�rnv�gar
 anl�ggning av start- och
landningsbanor p� flygf�lt
 anl�ggning av stadion,
simbass�nger, idrottshal-
lar, tennisbanor, golfba-
nor eller andra
idrottsanl�ggningar, ex-
klusive uppf�rande av
byggnader
 m�lning av v�gmarke-
ringar och markeringar p�
parkeringsplatser
Omfattar inte:
 f�rberedande markarbe-
ten, jfr 45.11

45230000

45.24

Vattenbyggnad Omfattar:

 anl�ggning av:
vattenleder, hamn- och
flodarbeten, sm�b�tsham-
nar (marinor), slussar etc.
 dammar, diken o.d.
 muddring
 undervattensarbete

45240000

45.25

Andra bygg- och
anl�ggningsarbeten

Omfattar:
 bygg- eller anl�ggnings-
verksamhet som �r
specialiserad inom n�got
f�r olika slags konstruk-
tioner gemensamt omr�de
och fordrar specialistkom-
petens eller specialutrust-
ning:
grundl�ggning inklusive
p�lning
borrning och byggande av
brunnar, schakts�nkning
uppf�rande av icke egen-
tillverkade st�lelement
bockning av st�l
murning och stenl�ggning
resning och nedmontering
av byggnadsst�llningar

45250000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Ben�mning

Anm.

CPV-kod

background image

45

SFS 2007:1092

och arbetsplattformar, in-
klusive uthyrning av
byggnadsst�llningar och
arbetsplattformar
uppf�rande av skorstenar
och industriugnar
Omfattar inte:
 uthyrning av byggnads-
st�llningar utan resning
och nedmontering, jfr
71.32

45.3

Bygginstallationer

45300000

45.31

Elinstallationer Omfattar:

 installation i byggnader
och andra anl�ggningar
av:
elkablar och elarmatur
telekommunikations-
system
elv�rmesystem
antenner
brandlarm
tjuvlarm
hissar och rulltrappor
�skledare etc.

45310000

45.32

Isoleringsarbeten

Omfattar:
 installation i byggnader
och andra anl�ggningar av
v�rme-, ljud- eller vibra-
tionsisolering
Omfattar inte:
 impregnering, jfr 45.22

45320000

45.33

VVS-arbeten Omfattar:

 installation i byggnader
och andra anl�ggningar
av:
vattensystem samt sani-
tetsutrustning
gasarmaturer
v�rme-, ventilations-, kyl-
och luftkonditioneringsut-
rustning inklusive led-
ningar
sprinklersystem
Omfattar inte:
 installation av elv�rme-
system, jfr 45.31

45330000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Ben�mning

Anm.

CPV-kod

background image

46

SFS 2007:1092

45.34

Andra bygg-
installationer

Omfattar:
 installation av belys-
nings- och signalsystem
till v�gar, j�rnv�gar, flyg-
f�lt och hamnar
 installation i byggnader
och andra anl�ggningar av
andra armaturer och an-
ordningar

45340000

45.4

Slutbehandling av
byggnader

45400000

45.41

Puts-, fasad- och
stuckaturarbeten

Omfattar:
 p� byggnader och andra
anl�ggningar av inv�ndig
eller utv�ndig puts och
stuck inklusive n�rst�ende
basmaterial f�r putsning

45410000

45.42

Byggnadssnickeri-
arbeten

Omfattar:
 installation av icke
egentillverkade d�rrar,
f�nster, d�rr- och f�nster-
karmar, k�k med fast in-
redning, trappor
butiksinredning o.d., av
tr� eller andra material
 inv�ndig slutbehand-
ling s�som arbete med tak,
v�ggbekl�dnader av tr�
och flyttbara skiljev�ggar
Omfattar inte:
 l�ggning av parkett och
andra golvbel�ggningar
av tr�, jfr 45.43

45420000

45.43

Golv- och v�ggbe-
l�ggningsarbeten

Omfattar:
 l�ggning, upps�ttning
eller fasts�ttning i bygg-
nader och andra anl�gg-
ningar av:
v�gg- eller golvplattor av
keramiskt material,
betong eller huggen sten
parkett och andra golvbe-
l�ggningar av tr�
mattor samt golvbel�gg-
ningar av linoleum, inklu-
sive av gummi eller plast
terrazzo-, marmor-, gra-
nit- eller skiffergolv eller
 v�ggar
tapeter

45430000

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Ben�mning

Anm.

CPV-kod

background image

47

SFS 2007:1092

45.44

M�leri- och
glasm�steriarbeten

Omfattar:
 inv�ndig och utv�ndig
m�lning av byggnader
 m�lning av anl�gg-
ningar inom v�g- och vat-
tenbyggnad o.d.
 installation av glas,
speglar etc.
Omfattar inte:
 installation av f�nster,
jfr 45.42

45440000

45.45

Annan slutbehand-
ling av byggnader

Omfattar:
 installation av privata
simbass�nger
 reng�ring med �nga,
bl�string och liknande be-
handling av fasader
 annan slutbehandling av
byggnader

45450000

Omfattar

inte:

 inv�ndig reng�ring av
byggnader och andra kon-
struktioner, jfr 74.70

45.5

Uthyrning av bygg-
och anl�ggningsma-
skiner med f�rare

45500000

45.50

Uthyrning av bygg-
och anl�ggningsma-
skiner med f�rare

Omfattar inte:
 uthyrning av bygg- och
anl�ggningsmaskiner
samt -utrustning utan f�-
rare, jfr 71.32

NACE

Avdelning F

Byggentreprenader

Huvud-
grupp

Grupp Under-

grupp

Ben�mning

Anm.

CPV-kod

background image

48

SFS 2007:1092

Bilaga 2

F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (A-tj�nster)

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

1

Underh�lls- och reparations-
tj�nster

6112, 6122, 633,
886

Fr�n 50100000 till
50982000 (utom
50310000 till
50324200 och
50116510-9,
50190000-3,
50229000-6,
50243000-0)

2

Landtransport, med undantag
av j�rnv�gstransport som om-
fattas av kategori 18, �ven s�-
kerhets- och kurirtransporter,
med undantag av postbeford-
ran

712 (utom 71235),
7512, 87304

Fr�n 60112000-6 till
60129300-1 (utom
60121000 till
60121600,
60122200-1,
60122230-0) och fr�n
64120000-3 till
64121200-2

3

Flygtransport av passagerare
och gods, med undantag av
postbefordran

73
(utom 7321)

Fr�n 62100000-3 till
62300000-5 (utom
62121000-6,
62221000-7)

4

Postbefordran p� land, med
undantag av j�rnv�gstran-
sport som omfattas av kate-
gori 18, och i luften.

71235, 7321

60122200-1,
60122230-0
62121000-6,
62221000-7

5

Telekommunikationstj�nster

752

Fr�n 64200000-8 till
64228200-2,
72318000-7 och fr�n
72530000-9 till
72532000-3

6

Finansiella tj�nster:
a) F�rs�kringstj�nster
b) Bank- och investerings-
tj�nster, med undantag av fi-
nansiella tj�nster i samband
med utf�rdande, f�rv�rv, f�r-
s�ljning eller �verf�ring av
v�rdepapper eller andra finan-
siella instrument samt riks-
bankstj�nster. Dessutom
undantas tj�nster som avser
f�rv�rv eller hyra, oavsett fi-
nansieringsvillkor, av mark,
befintliga byggnader eller an-
nan fast egendom eller som
avser r�ttigheter till s�dan
egendom. Finansiella tj�nster
som tillhandah�lls samtidigt
med, f�re eller efter k�pe-
eller hyreskontraktet, obero-
ende av form, skall dock
omfattas av detta direktiv.

ex 81, 812, 814

Fr�n 66100000-1 till
66430000-3 och fr�n
67110000-1 till
67262000-1

background image

49

SFS 2007:1092

7

Databehandlingstj�nster och
d�rmed sammanh�ngande
tj�nster

84

Fr�n 50300000-8 till
50324200-4
Fr�n 72100000-6 till
72591000-4 (utom
72318000-7 och fr�n
72530000-9 till
72532000-3)

8

Forsknings- och utvecklings-
tj�nster, med undantag av
forsknings- och utvecklings-
tj�nster som inte uteslutande
�r till f�rm�n f�r den upp-
handlande enheten i dess
egen verksamhet, under f�rut-
s�ttning att dessa tj�nster helt
finansieras av den upphand-
lande enheten.

85

Fr�n 73000000-2 till
73300000-5
(utom 73200000-4,
73210000-7,
7322000-0)

9

Redovisnings-, revisions- och
bokf�ringstj�nster

862

Fr�n 74121000-3 till
74121250-0

10

Marknads- och opinions-
unders�kningar

864

Fr�n 74130000-9 till
74133000-0 och
74423100-1,
74423110-4

11

Organisationskonsulttj�nster,
med undantag av medlings-
och f�rlikningstj�nster, och
d�rmed sammanh�ngande
tj�nster.

865, 866

Fr�n 73200000-4 till
73220000-0
Fr�n 74140000-2 till
74150000-5 (utom
74142200-8) och
74420000-9,
74421000-6,
74423000-0,
74423200-2,
74423210-5,
74871000-5,
93620000-0

12

Arkitekttj�nster, tekniska kon-
sulttj�nster och integrerade
tekniska tj�nster, stadsplane-
ring och landskapsarkitektur,
d�rmed sammanh�ngande
vetenskapliga och tekniska
konsulttj�nster, teknisk prov-
ning och analys

867

Fr�n 74200000-1 till
74276400-8 och fr�n
74310000-5 till
74323100-0, och
74874000-6

13

Reklamtj�nster

871

Fr�n 74400000-3 till
74422000-3 (utom
74420000-9 och
74421000-6)

14

Fastighetsst�dning och fastig-
hetsf�rvaltning

874,
82201-82206

Fr�n 70300000-4 till
70340000-6 och fr�n
74710000-9 till
74760000-4

15

F�rlags- och tryckeritj�nster
mot arvode eller p� kontrakt

88442

Fr�n 78000000-7 till
78400000-1

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

7 SFS 2007:1073-1109

background image

50

SFS 2007:1092

16

Avlopps- och renh�llnings-
tj�nster, sanering och lik-
nande tj�nster

94

Fr�n 90100000-8 till
90320000-6 och
50190000-3,
50229000-6,
50243000-0

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

background image

51

SFS 2007:1092

Bilaga 3

F�rteckning �ver tj�nstekontrakt (B-tj�nster)

Kategori

Beskrivning CPC-

referensnummer

CPV-
referensnummer

17

Hotell- och restaurangtj�nster 64

Fr�n 55000000-0 till
55524000-9 och fr�n
93400000-2 till
93411000-2

18

J�rnv�gstransport

711

60111000-9 och fr�n
60121000-2 till
60121600-8

19

Sj�transport

72

Fr�n 61000000-5 till
61530000-9 och fr�n
63370000-3 till
63372000-7

20

Hj�lptj�nster och tj�nster i
anslutning till transporter

74

62400000-6,
62440000-8,
62441000-5,
62450000-1
Fr�n 63000000-9 till
63600000-5 (utom
63370000-3,
63371000-0,
63372000-7) och
74322000-2,
93610000-7

21

Juridiska tj�nster

861

Fr�n 74110000-3 till
74114000-1

22

Rekrytering och urval av
personal, med undantag av
anst�llningskontrakt.

872

Fr�n 74500000-4 till
74540000-6 (utom
74511000-4) och fr�n
95000000-2 till
95140000-5

23

Spanings- och s�kerhets-
tj�nster, med undantag av
s�kerhetstransporter

873
(utom 87304)

Fr�n 74600000-5 till
74620000-1

24

Undervisning och yrkesut-
bildning

92

Fr�n 80100000-5 till
80430000-7

25

H�lsov�rd och socialtj�nster

93

74511000-4, och fr�n
85000000-9 till
85323000-9 (utom
85321000-5 och
85322000-2)

26

Fritids- och idrottsverksam-
het samt kulturverksamhet

96

Fr�n 74875000-3 till
74875200-5 och fr�n
92000000-1 till
92622000-7 (utom
92230000-2)

27

�vriga tj�nster

background image

52

SFS 2007:1092

Bilaga 4

Definitioner av vissa tekniska specifikationer

I lagen anv�nds f�ljande beteckningar med de betydelser som h�r anges:

1. a) teknisk specifikation i fr�ga om tj�nste- eller varukontrakt: en specifi-
kation i ett dokument med angivande av kraven p� en produkts eller en
tj�nsts egenskaper, som kvalitetsniv�er, milj�prestandaniv�er, formgivning
f�r alla anv�ndningsomr�den (inklusive tillg�nglighet f�r funktions-
hindrade) och bed�mning av �verensst�mmelse, prestanda, produktens an-
v�ndningsomr�de, s�kerhet eller m�tt, samt krav p� produkten ang�ende den
beteckning under vilken den saluf�rs, terminologi, symboler, provning och
provningsmetoder, f�rpackning, m�rkning, bruksanvisningar, produktions-
f�rfaranden och metoder liksom f�rfaranden vid bed�mning av �verens-
st�mmelse.

b) tekniska specifikationer i fr�ga om byggentreprenadkontrakt: samtliga

tekniska f�reskrifter, vilka bland annat skall upptas i specifikationerna, med
angivande av de egenskaper som kr�vs av ett material, en produkt eller en
vara f�r att materialet, produkten eller varan skall kunna beskrivas p� ett
s�dant s�tt att detta l�mpar sig f�r den upphandlande enhetens planerade
anv�ndning. De tekniska kraven skall omfatta milj�prestandaniv�er, form-
givning med tanke p� alla krav (inklusive tillg�nglighet f�r funktionshin-
drade), bed�mning av �verensst�mmelse, bruksegenskaper, s�kerhet eller
dimensioner, inbegripet f�rfaranden f�r kvalitetskontroll, terminologi, sym-
boler, tester och testmetoder, f�rpackning, m�rkning och etikettering, bruks-
anvisningar samt produktionsprocesser och produktionsmetoder. De skall
�ven innefatta best�mmelser om projektering och kostnad, provnings- och
kontrollregler, villkoren f�r att entreprenaden skall antas, tekniken eller me-
toderna f�r byggnadsverksamheten samt samtliga �vriga tekniska villkor
som den upphandlande enheten enligt lag eller annan f�rfattning kan ange i
fr�ga om den fullbordade entreprenaden samt om ing�ende material eller de-
lar.

2. standard: en teknisk specifikation som godk�nts av ett erk�nt standardi-

seringsorgan f�r upprepad och kontinuerlig till�mpning, med vilken �ver-
ensst�mmelse inte �r obligatorisk och som faller under en av f�ljande kate-
gorier:

 Internationell standard: standard som fastst�llts av ett internationellt

standardiseringsorgan och som �r allm�nt tillg�nglig.

 Europeisk standard: standard som fastst�llts av ett europeiskt standardi-

seringsorgan och som �r allm�nt tillg�nglig.

 Nationell standard: standard som fastst�llts av ett nationellt standardise-

ringsorgan och som �r allm�nt tillg�nglig.

3. europeiskt tekniskt godk�nnande: positivt tekniskt utl�tande om an-

v�ndningen av en produkt, grundat p� hur den uppfyller v�sentliga krav f�r
byggnadsarbeten, genom sina egenskaper och angivna villkor f�r till�mp-
ning och anv�ndning. Ett europeiskt tekniskt godk�nnande skall utf�rdas av
ett organ f�r godk�nnande som f�r detta �ndam�l utsetts av medlemsstaten.

4. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som uppr�ttats

enligt ett f�rfarande som har erk�nts av medlemsstaterna i syfte att �stad-

background image

53

SFS 2007:1092

komma enhetlig till�mpning i alla medlemsstaterna och som har offentlig-
gjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

5. teknisk referens: en produkt, med undantag f�r officiella standarder,

som framst�lls av ett europeiskt standardiseringsorgan i enlighet med f�rfa-
randen som anpassats till utvecklingen av marknadens behov.

background image

Thomson F�rlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, V�llingby 2007

;